پرش به


تصویر

دیتابیس تیم امنیتی <irsecteam.org>

تیم امنیتی تیم امنیتی ایران تیم امنیتی آژاکس تیم امنیتی امپراطور تیم امنیتی سیمرغ تیم امنیتی شکاف تیم امنیتی ایران هک تیم امنیتی سپهر تیم امنیتی شیشه تیم امنیتی آشیانه تيم امنيتي ايران تیم های امنیتی ایران تیم های امنیتی ایرانی تیم امنیت ایران بهترین تیم امنیتی ایران تیم امنیت آژاکس تیم امنیتی امپراطور هک شد تیم امنیت امپراطور تیم امنیتی امپراتور خداحافظی تیم امنیتی سیمرغ گروه امنیتی گروه امنیتی سیمرغ گروه امنیتی آشیانه گروه امنیتی امپراطور گروه امنیتی مردان نامریی گروه امنیتی شکاف گروه امنیتی شبگرد گروه امنیتی پارسیان گروه امنیتی آژاکس گروه امنیتی ویرانگر سایت گروه امنیتی سیمرغ گروه ضد امنیت سیمرغ وب سایت گروه امنیتی سیمرغ اعضای گروه امنیتی آشیانه مدیر گروه امنیتی آشیانه گروه امنیت شبکه آشیانه گروه امنیتی امپراطوری گروه امنیت امپراطور انجمن گروه امنیتی امپراطور گروه امنیتی مردان نامرئی سایت گروه امنیتی مردان نامریی تیم امنیتی شکاف هک شد تیم امنیتی شبگرد گروه امنیتی دلتا هکینگ گروه امنیتی دلتا تیم امنیتی دلتا هکینگ گروه امنیتی کروز تیم امنیتی کروز

 • موضوع قفل شده این موضوع قفل شده است
3 پاسخ برای این موضوع

#1 ارسالی 11 آوریل 2015 - 11:01

  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  14 مارس 2015
 • ᘜOᗪ Oᖴ ᕼᙅ
 • Moderator
 • 541 ارسال
  Last Visit آوریل 04 2017 05:06
 • Slogan : b3 M4N N4P4R 14P4R M!5H! F0737 K0N4M P4R P4R M!5H!
 • Country :
 • Gender : Male
 • Location : tabriz
 • Name : siyahi

*
پست محبوب

سلام دوستان

 

اینم دیتابیس تیم امنیتی ایران

 

www.irsecteam.org


INSERT INTO `user` VALUES ('1', '6', '', '0', 'R4dic4L', '931be62b66dba6f1e8c63529a2c62b46', '2014-06-28', '[email protected]<script cf-hash='f9e31' type="text/javascript">
/* */</script>', '0', '', 'http://www.irsecteam.org', '', '', 'inj3c70r', '', '', '2', '2', 'مدیریت کل سایت', '0', '1372957560', '0', '1404027707', '1404028610', '1403796180', '10767', '354', '10', '1', '3.5', '0', '0', '0', '0', '0', '11552983', '04-26-1988', '1988-04-26', '-1', '1', '', '0', '0', '0', '0', '-1', '590', '0', 'J1PrdC\\R}prTb{%-q#n>;O~W8$Q^~e', '0', '0', '0', '', '0', '0', '4281', '46', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '2c55dbcff107fe0b28d058a040b1c6f6', '', '0', '', 'vb', '', '0', '0', '1', '3423', '364', '3984', 'latest_posts', 'newest_members', '0', '612', '6', '0');
INSERT INTO `user` VALUES ('2', '2', '', '0', 'Hacker', '5190bd74c825f79c44ba693fb7e408cc', '2013-07-04', '[email protected]
/* */', '0', '', '', '', '', '', '', '', '1', '0', 'کاربر عادی', '0', '1372959802', '0', '1372959802', '1372961638', '0', '0', '0', '10', '5', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '45108311', '', '0000-00-00', '-1', '-1', '2.146.190.218', '0', '2', '0', '0', '-1', '0', '0', 'eKSfAbumd(yGHjB$GP%\\o}Hx/K!:78', '0', '0', '0', '', '0', '0', '22', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '', '', '0', '', 'vb', '', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0');
INSERT INTO `user` VALUES ('3', '6', '', '0', 'goldhat', 'f8af3ffe3d21141f89e2cd5a353901a7', '2013-12-21', '[email protected]
/* */', '0', '', 'http://www.irsecteam.org', '', '', 'g0ldhat', '', '', '1', '3', 'مدیریت کل سایت', '0', '1373110320', '0', '1386699000', '1387620602', '1380906840', '2999', '9', '10', '5', '3.5', '0', '0', '0', '0', '0', '45108311', '03-14-1990', '1990-03-14', '-1', '-1', '77.247.181.162', '1', '2', '0', '0', '-1', '10', '2', 'y#Zi(gsMi3iUPf1e3Yfrdg-UOD%(QT', '0', '0', '0', '', '0', '0', '1604', '5', '1', '4', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '', '', '0', '', 'vb', '', '0', '0', '1', '36', '9', '99', 'latest_posts', 'thanked_members', '0', '11', '3', '0');
INSERT INTO `user` VALUES ('4', '5', '27', '0', 'MEHR@N BBC', '20eec20ce1b15d5480c331835d959458', '2013-07-07', '[email protected]
/* */', '0', '', '', '', '', '', '', '', '1', '0', 'مدیر ارشد', '0', '1373118600', '-1', '1403456618', '1403470085', '1399324282', '9617', '436', '10', '5', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '45108311', '', '0000-00-00', '-1', '-1', '', '0', '0', '0', '0', '-1', '401', '2', 'xEf&%Do/.E|2|CY\\b.PNaYHe|?9IC.', '0', '0', '0', '', '0', '0', '3555', '32', '1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '3b4c95098d6a246d510fe9a4d15e92b4', '', '0', '', 'vb', '', '0', '0', '1', '3246', '454', '3216', 'latest_posts', 'thanked_members', '0', '391', '288', '7');
INSERT INTO `user` VALUES ('5', '2', '', '0', 'KANDGI_BOY', 'e9ed69e482c09aa429c55eea2fd15dab', '2013-07-06', '[email protected]
/* */', '0', '', '', '', '', '', '', '', '1', '0', 'کاربر عادی', '0', '1373134980', '0', '1399569984', '1399569984', '1399393260', '9629', '54', '10', '5', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '44059735', '', '0000-00-00', '-1', '-1', '2.180.98.91', '0', '2', '0', '0', '-1', '42', '0', ')[F:h}},}Ktfby^jxiM9__rbi/(;Ms', '0', '0', '0', '', '0', '0', '668', '6', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '', '', '0', '', 'vb', '', '0', '0', '1', '390', '56', '419', 'latest_posts', 'top_posters', '0', '26', '39', '0');
INSERT INTO `user` VALUES ('6', '23', '', '0', 'Red.Eagle', 'bad1e82084e3c6f7e2896ffaf8a910b5', '2014-04-17', '[email protected]
/* */', '3', '', 'http://nabzetanhaee.ir7.ir/', '', '', 'Ir_1337', '', '', '1', '1', 'مدیر بازنشسته', '0', '1373135280', '0', '1403634406', '1403718342', '1403374314', '10677', '197', '10', '5', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '44584279', '05-29-1994', '1994-05-29', '-1', '1', '2.180.98.91', '0', '2', '0', '0', '-1', '17', '0', '@r=i@40y%(K$DjF_0W\\n\\#:T-Z;Slt', '0', '0', '0', '', '0', '0', '2518', '52', '0', '1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', 'ddd3b754ec53f07ee391c8c30540e4c2', '', '0', '', 'vb', '', '0', '0', '1', '2486', '225', '1708', 'latest_posts', 'top_posters', '0', '233', '106', '0');
INSERT INTO `user` VALUES ('7', '2', '', '0', 'zero_cool', '61df98a421abd05747cd2f9245528ef2', '2013-07-06', '[email protected]
/* */', '0', '', '', '', '', '', '', '', '1', '0', 'کاربر عادی', '0', '1373145197', '0', '1373145848', '1373145848', '0', '0', '0', '10', '5', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '45108311', '', '0000-00-00', '-1', '-1', '91.133.249.208', '0', '2', '0', '0', '-1', '0', '0', 'd|i%bq&4&!i4##2YaheIelLGL#$GpY', '0', '0', '0', '', '0', '0', '29', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '', '', '0', '', 'vb', '', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0');
INSERT INTO `user` VALUES ('8', '5', '27', '5', 'Z3R0 C00L', '5f3b7e3679cc7f9cd834cc685974d2b7', '2013-07-06', '[email protected]
/* */', '0', '', '', '', '', 'Z3R0.C00L', '', '', '1', '2', 'مدیر ارشد', '0', '1373145960', '0', '1402396057', '1402396340', '1401352914', '10129', '78', '10', '5', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '45108311', '12-02-1988', '1988-12-02', '-1', '-1', '91.133.249.208', '0', '2', '0', '0', '-1', '91', '0', '[%Rh+,j;e\"\"PGdrvWpTSvbYqP]a/~<', '0', '0', '0', '', '0', '0', '1045', '8', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '2c5bae5a1290e31ea3e5b928c10f608a', '', '0', '', 'vb', '', '0', '0', '1', '66', '91', '553', 'latest_posts', 'thanked_members', '0', '43', '0', '0');
INSERT INTO `user` VALUES ('9', '2', '', '0', 'Ali.Plus', 'ed6e9ac3d4b3a1aeb72b279fdf610599', '2013-07-06', '[email protected]
/* */', '0', '', '', '', '', '', '', '', '1', '0', 'کاربر عادی', '0', '1373146680', '0', '1374583160', '1375019400', '0', '0', '0', '10', '5', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '45108311', '', '0000-00-00', '-1', '-1', '2.180.113.105', '1', '2', '0', '0', '-1', '0', '0', 'Ilztg_4_D(YOB&|sSt:;+?C5AEGBCg', '0', '0', '0', '', '0', '0', '100', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '', '', '0', '', 'vb', '', '0', '0', '1', '8', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0');
INSERT INTO `user` VALUES ('10', '5', '27', '0', 'alimp5', '8bd589fe90449ec51a733b842bedd638', '2014-04-02', '[email protected]
/* */', '3', '', '', '', '', 'i_haven\'[email protected]
/* */', '', '', '2', '0', 'مدیر ارشد', '0', '1373187780', '0', '1404030147', '1404033867', '1403785407', '10763', '193', '10', '5', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '43011143', '', '0000-00-00', '-1', '1', '2.176.199.179', '0', '2', '0', '0', '-1', '22', '0', '3PP-b]`l-\"E\"y%q:\"[w2g])\\IBm^U9', '0', '0', '0', '', '0', '0', '2298', '11', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', 'd5849ef14d8c4790ab3aae0cda4fba95', '', '0', '', 'vb', '', '0', '0', '1', '4301', '203', '1408', 'latest_posts', '0', '0', '272', '190', '0');
INSERT INTO `user` VALUES ('11', '2', '', '0', 'S3CR3T_0611', '44f62e94f99429340ac1ae8ecd681b36', '2013-07-07', '[email protected]
/* */', '0', '', '', '', '', '', '', '', '1', '0', 'کاربر عادی', '0', '1373196518', '0', '1375630948', '1382984359', '0', '0', '0', '10', '5', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '45108311', '', '0000-00-00', '-1', '-1', '2.145.89.48', '0', '2', '0', '0', '-1', '6', '0', 'c4]Px`qDPx.yv{qv|$dwC=~E$5-hek', '0', '0', '0', '', '0', '0', '51', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '', '', '0', '', 'vb', '', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '1', '0');
INSERT INTO `user` VALUES ('12', '2', '', '0', 'Saba Bala', 'b4d0fedb83dfc0b0da7fdb3ce0092c74', '2013-07-07', '[email protected]
/* */', '0', '', '', '', '', '', '', '', '1', '0', 'کاربر عادی', '0', '1373211363', '0', '1374579023', '1374750697', '1374090249', '315', '2', '10', '5', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '45108311', '', '0000-00-00', '-1', '-1', '2.185.58.214', '4', '2', '0', '0', '-1', '0', '0', '=]Du\']S,F)TUz414uQTuHh{qM\\m~=^', '0', '0', '0', '', '0', '0', '235', '2', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', 'dc218e337e7767ba302ad2dcb7b92e53', '', '0', '', 'vb', '', '0', '0', '1', '62', '2', '21', 'latest_posts', 'top_posters', '0', '6', '1', '2');
INSERT INTO `user` VALUES ('24', '2', '', '0', 'Amirio', '449eb5528e3ec5533eae3a51cc334dd0', '2013-07-08', '[email protected]
/* */', '0', '', '', '', '', '', '', '', '1', '0', 'کاربر عادی', '0', '1373275974', '0', '1403967913', '1403968902', '1403967913', '10789', '10', '10', '5', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '45108311', '', '0000-00-00', '-1', '-1', '151.239.4.221', '0', '2', '0', '0', '-1', '1', '0', '\'-LTBbJG0#FyNGppp{S6SU~k.In-u7', '0', '0', '0', '', '0', '0', '772', '1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '', '', '0', '', 'vb', '', '0', '0', '1', '52', '9', '58', '0', '0', '0', '4', '22', '2');
INSERT INTO `user` VALUES ('13', '23', '', '0', 'Baker', '22f1700501d82ef102f1b5db60f92c71', '2013-07-07', '[email protected]
/* */', '0', '', '', '', '', '', '', '', '1', '0', 'مدیر بازنشسته', '0', '1373212620', '0', '1400237391', '1403780470', '1393595880', '7356', '111', '10', '5', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '45108311', '', '0000-00-00', '-1', '-1', '2.185.58.214', '0', '2', '0', '0', '-1', '86', '0', '@L/W{T~Fu#,Hsiy2}McwYcQ^y)1+oB', '0', '0', '0', '', '0', '0', '1052', '6', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', 'd5521a5cd10ad2f175c899aabb013d6f', '', '0', '', 'vb', '', '0', '0', '1', '925', '115', '711', 'latest_posts', 'top_posters', '0', '77', '2', '19');
INSERT INTO `user` VALUES ('14', '2', '', '0', 'Gold__Hat', '3e9edeedfa6a8f795e7718b84c039eb9', '2013-07-07', '[email protected]
/* */', '0', '', '', '', '', '', '', '', '1', '0', 'کاربر عادی', '0', '1373220856', '0', '1373221515', '1373221515', '0', '0', '0', '10', '5', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '45108311', '', '0000-00-00', '-1', '-1', '2.180.145.133', '0', '2', '0', '0', '-1', '0', '0', 'wnO&U-2>.F=<`uEY&w;rg3p`RVHQ*z', '0', '0', '0', '', '0', '0', '52', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '', '', '0', '', 'vb', '', '0', '0', '1', '4', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0');
INSERT INTO `user` VALUES ('15', '23', '', '0', 'Saeed0511', '7646a72a36ddf0ec951fadb6217599e8', '2013-07-07', '[email protected]
/* */', '0', '', '', '', '', '', '', '', '1', '0', 'مدیر بازنشسته', '0', '1373221620', '0', '1402399911', '1402822083', '1396365115', '8825', '255', '10', '5', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '45108311', '', '0000-00-00', '-1', '-1', '2.180.145.133', '0', '2', '1376370078', '0', '-1', '93', '0', '}5c(N4vyY:S/_2+SdfUD)|~i#uQd,H', '0', '0', '0', '', '0', '0', '1572', '9', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '92a59bf822cb8b8861a3d5ed9d93a2ac', '', '0', '', 'vb', '', '0', '0', '1', '1875', '264', '2037', 'latest_posts', 'top_posters', '0', '84', '26', '2');
INSERT INTO `user` VALUES ('16', '2', '', '0', '_AMir HExOR_', 'a7e575c86c86d4ec9ba3e6f801962a43', '2013-07-07', '[email protected]
/* */', '0', '', '', '', '', '', '', '', '1', '0', 'کاربر عادی', '0', '1373222338', '0', '1373222930', '1373222930', '0', '0', '0', '10', '5', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '45108311', '', '0000-00-00', '-1', '-1', '2.185.51.74', '0', '2', '0', '0', '-1', '0', '0', '(EDao*Hz2un.BZqdp)[[`6RMC\\]1T\\', '0', '0', '0', '', '0', '0', '29', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '', '', '0', '', 'vb', '', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0');
INSERT INTO `user` VALUES ('17', '10', '', '0', '_Remix_', 'a5b9fc22738337d2f39108d84e1c6aea', '2013-08-04', '[email protected]
/* */', '0', '', '', '', '', '[email protected]
/* */', '', '', '1', '0', 'عضو انجمن', '0', '1373223960', '0', '1403033567', '1403772975', '1398518193', '9304', '69', '10', '5', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '45108311', '', '0000-00-00', '-1', '-1', '2.185.51.74', '0', '2', '0', '0', '-1', '18', '0', '$IBS&UqHV772S{Py(dhI@!Yf24`=+(', '0', '0', '0', '', '0', '0', '38', '12', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', 'bbc5c8482c200aace30f3324cd88efd5', '', '0', '', 'vb', '', '0', '0', '1', '135', '80', '415', 'latest_posts', '0', '0', '20', '0', '0');
INSERT INTO `user` VALUES ('18', '18', '', '0', 'ali error', '8730d8e15cfeaf74fcd27aa61f14b685', '2013-07-07', '[email protected]
/* */', '0', '', '', '', '', '', '', '', '1', '0', 'عضو تیم برنامه نویسی', '0', '1373230740', '0', '1403768463', '1403901572', '1397720591', '9101', '73', '10', '5', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '45108311', '', '0000-00-00', '-1', '-1', '46.224.227.202', '0', '2', '1389757832', '0', '-1', '108', '0', 'i~fM,)M,q.r.z2=%.MM3GW~>FInk3>', '0', '0', '0', '', '0', '0', '966', '8', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', 'fbae67fbb67f51daf6804a082b9d3dfe', '', '0', '', 'vb', '', '0', '0', '1', '697', '77', '516', 'latest_posts', 'thanked_members', '0', '50', '101', '0');
INSERT INTO `user` VALUES ('19', '2', '', '0', 'Ashegh', '748189a7b316ff9ceef189afb418184c', '2013-07-07', '[email protected]
/* */', '0', '', '', '', '', '', '', '', '1', '0', 'کاربر عادی', '0', '1373232858', '0', '1373232893', '1373232893', '0', '0', '0', '10', '5', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '45108311', '', '0000-00-00', '-1', '-1', '185.5.157.30', '0', '2', '0', '0', '-1', '0', '0', 'Y(%IZzO=ZgNRR%s7QtH4EjGgKaSW`5', '0', '0', '0', '', '0', '0', '19', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '', '', '0', '', 'vb', '', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0');
INSERT INTO `user` VALUES ('20', '2', '', '0', 'Hack', '5d612a2ff4dc5e074f8371f16a7dbb9a', '2013-07-07', '[email protected]
/* */', '0', '', '', '', '', '', '', '', '1', '0', 'کاربر عادی', '0', '1373232944', '0', '1401214304', '1401883040', '1391444823', '6352', '11', '10', '5', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '45108311', '', '0000-00-00', '-1', '-1', '185.5.157.30', '0', '2', '0', '0', '-1', '2', '1', ',,jn)|&S):$3J%v-/0?Mm$]J,lVYtc', '0', '0', '0', '', '0', '0', '289', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '', '', '0', '', 'vb', '', '0', '0', '1', '18', '15', '59', '0', '0', '0', '8', '4', '7');
INSERT INTO `user` VALUES ('21', '10', '', '0', 'Owner', 'cd3a5bc6b205cc22e7d48cdc42bdb823', '2013-07-07', '[email protected]
/* */', '3', '', '', '09399054036', 'gunner_ali', '[email protected]
/* */', '', 'gunner_ali', '2', '0', 'عضو انجمن', '0', '1373232960', '0', '1396985857', '1396986296', '1390638708', '5954', '117', '10', '5', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '45108311', '02-05-1989', '1989-02-05', '-1', '1', '109.225.129.247', '0', '2', '0', '0', '-1', '19', '0', 'A{?yp]1D7&PjYEog%-{8B~]:?_v.70', '0', '0', '0', '', '0', '0', '776', '6', '1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0eaf763c4d513cf6c81514e73028d302', '', '0', '', 'vb', '', '0', '0', '1', '493', '102', '354', 'latest_posts', 'top_posters', '0', '40', '5', '22');
INSERT INTO `user` VALUES ('22', '13', '', '0', 'Mr.Rahgozar', 'ecd321ca19fbb763355ed58999ec7ccd', '2013-07-07', '[email protected]
/* */', '0', '', '', '', '', '', '', '', '1', '0', 'ناظم سایت', '0', '1373233680', '0', '1403641072', '1403727157', '1402934161', '10546', '35', '10', '5', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '45108311', '', '0000-00-00', '-1', '-1', '2.176.233.128', '0', '2', '0', '0', '-1', '31', '0', 'RTd:y+A3\\tujAu8?S-/Jpwq.mvp:6=', '0', '0', '0', '', '0', '0', '551', '4', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '9e394a50348e50492e2d08c8aa06a315', '', '0', '', 'vb', '', '0', '0', '1', '138', '41', '258', 'latest_posts', '0', '0', '22', '2', '1');
INSERT INTO `user` VALUES ('23', '2', '', '0', 'RD.H@CKER', 'da5b21f742350a5716a6bf5642effc96', '2013-07-08', '[email protected]
/* */', '0', '', '', '', '', '', '', '', '1', '0', 'کاربر عادی', '0', '1373245740', '0', '1398584494', '1398584494', '1376420220', '1704', '2', '10', '5', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '45108311', '', '0000-00-00', '-1', '-1', '95.130.62.207', '0', '2', '0', '0', '-1', '1', '0', '*?leMiLpY*,+\\~2UjVw[ALGfSz+uY@', '0', '0', '0', '', '0', '0', '490', '5', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '', '', '0', '', 'vb', '', '0', '0', '1', '2', '2', '28', '0', '0', '0', '3', '0', '0');
INSERT INTO `user` VALUES ('25', '6', '', '0', 'Gold.V!per', '598e500ec3a98c0edebdd510faff3f0a', '2013-12-18', '[email protected]
/* */', '0', '', 'http://Www.IrSecTeam.Org', '', '', '[email protected]
/* */', '[email protected]
/* */', 'Yosef.kazemian', '1', '0', 'مدیریت کل سایت', '0', '1373280660', '0', '1403988979', '1403988979', '1403815088', '10772', '112', '10', '5', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '45108311', '', '0000-00-00', '-1', '-1', '81.29.250.72', '0', '2', '0', '0', '-1', '253', '0', 'N%irSS/V1WC^o$pWJagSU{%Wjf48HB', '0', '0', '0', '', '0', '0', '1752', '16', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', 'ad6a81102096cd72f8800bc324583d3d', '', '0', '', 'vb', '', '0', '0', '1', '822', '115', '1221', '0', '0', '0', '291', '143', '0');
INSERT INTO `user` VALUES ('26', '2', '', '0', 'EnDLeSs', '4b27bc32764de217274b08aad8819e45', '2013-07-08', '[email protected]
/* */', '0', '', '', '', '', '', '', '', '1', '0', 'مدیر بخش', '0', '1373293500', '0', '1386954983', '1390503402', '1385490451', '4286', '0', '10', '5', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '45108311', '', '0000-00-00', '-1', '-1', '2.185.115.91', '0', '2', '0', '0', '-1', '4', '1', '=P%\'jZVGTR,Kg=U]4\"G$j,{|M+Y(*u', '0', '0', '0', '', '0', '0', '365', '1', '1', '1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '', '', '0', '', 'vb', '', '0', '0', '1', '7', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0');
INSERT INTO `user` VALUES ('27', '2', '', '0', 'saman-20', '2fe28b09d7ae26dc01b8686724be67a1', '2013-07-08', '[email protected]
/* */', '0', '', '', '', '', '', '', '', '1', '0', 'کاربر عادی', '0', '1373294686', '0', '1373294686', '1373294807', '0', '0', '0', '10', '5', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '45108311', '', '0000-00-00', '-1', '-1', '2.185.102.118', '0', '2', '0', '0', '-1', '0', '0', '.RCFHq40<@Nx$g,bLZh~SUEw[\'C>x{', '0', '0', '0', '', '0', '0', '48', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '', '', '0', '', 'vb', '', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0');
INSERT INTO `user` VALUES ('28', '23', '', '0', 'poya21', '1cd7fcfcad51bc66de80d23014e202cb', '2013-07-08', '[email protected]
/* */', '0', '', '', '', '', '', '', '', '1', '0', 'مدیر بازنشسته', '0', '1373297580', '0', '1403504427', '1403838064', '1403504411', '10701', '66', '10', '5', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '45108311', '', '0000-00-00', '-1', '-1', '2.187.189.121', '0', '2', '0', '0', '-1', '65', '0', '2_zbv3th3|1AN[(<r#66QhO?%3UNQ-', '0', '0', '0', '', '0', '0', '993', '4', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '', '', '0', '', 'vb', '', '0', '0', '1', '235', '70', '383', 'latest_posts', 'top_starters', '0', '29', '27', '0');
INSERT INTO `user` VALUES ('29', '2', '', '0', 'mehdikatana', 'da79e1ce5fc7f9b00b8650034b58ca71', '2013-07-08', '[email protected]
/* */', '0', '', '', '', '', '', '', '', '1', '0', 'کاربر عادی', '0', '1373298620', '0', '1373298620', '1373298628', '0', '0', '0', '10', '5', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '45108311', '', '0000-00-00', '-1', '-1', '2.190.211.46', '0', '2', '0', '0', '-1', '0', '0', '[Nup,(Xt,r)zOwe[nHVv#^TD.y[nm9', '0', '0', '0', '', '0', '0', '12', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '', '', '0', '', 'vb', '', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0');
INSERT INTO `user` VALUES ('44', '2', '', '0', 'Omid_SBL', 'aa7ad78dbca2d97856499e110369840d', '2013-07-09', '[email protected]
/* */', '0', '', '', '', '', '', '', '', '1', '0', 'کاربر عادی', '0', '1373390209', '0', '1397671542', '1402395450', '0', '0', '0', '10', '5', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '45108311', '', '0000-00-00', '-1', '-1', '2.181.190.11', '1', '2', '1390715183', '0', '-1', '3', '0', 'cSpMw\'9:gd:(OxWkQi[BPCP||}No\"I', '0', '0', '0', '', '0', '0', '113', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '', '', '0', '', 'vb', '', '0', '0', '1', '2', '0', '0', 'latest_posts', 'thanked_members', '0', '0', '1', '0');
INSERT INTO `user` VALUES ('30', '14', '', '0', 'sole sad', '396d0c09ded630453cbe4bf9d3cf2736', '2013-12-09', '[email protected]
/* */', '0', '', '', '', '', '', '', 'sole.sad', '1', '0', 'عضو افتخاری', '0', '1373298900', '0', '1401639576', '1401639576', '1395933081', '8706', '2', '10', '5', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '45108311', '', '0000-00-00', '-1', '-1', '199.201.121.112', '0', '2', '0', '0', '-1', '7', '0', 'FAS<PZ&*jf!OFrv~KxT`P%=`~f~5n%', '0', '0', '0', '', '0', '0', '204', '1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', 'fcfc1b7589b7b9aac50622328db8c845', '', '0', '', 'vb', '', '0', '0', '1', '0', '3', '22', '0', '0', '0', '6', '0', '1');
INSERT INTO `user` VALUES ('31', '23', '', '0', '___ALI-BOOTER___', '04bdb86689de66c26665e422e3ae969a', '2013-07-08', '[email protected]
/* */', '0', '', 'http://ali-booter.rzb.ir', '', '', '[email protected]
/* */', '', '', '1', '3', 'مدیر بازنشسته', '0', '1373299020', '0', '1387878209', '1397729467', '1375393380', '1019', '40', '10', '5', '3.5', '0', '0', '0', '0', '0', '45108439', '11-12-1994', '1994-11-12', '-1', '-1', '109.110.180.93', '4', '2', '0', '0', '-1', '40', '0', '{h0Z)=_,_.lmUzu!QEyD\"\"J[*?55p|', '0', '0', '0', '', '0', '0', '661', '4', '3', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', 'cf46823522de49ae0605b4acd073a7b4', '', '0', '', 'vb', '', '0', '0', '1', '181', '40', '249', 'latest_posts', 'top_posters', '0', '12', '12', '2');
INSERT INTO `user` VALUES ('32', '2', '', '0', 'erfan_a', '30aadbfc1fbffcf3b953b7ce0c92277c', '2013-07-08', '[email protected]
/* */', '0', '', '', '', '', '', '', '', '1', '0', 'کاربر عادی', '0', '1373300219', '0', '1373375482', '1373492096', '0', '0', '0', '10', '5', '3.5', '0', '0', '0', '0', '0', '45108439', '', '0000-00-00', '-1', '-1', '2.177.222.220', '0', '2', '0', '0', '-1', '0', '0', '=R,1m\'70|Ck6Rt=f}V\'Y[~Y9~0S6J[', '0', '0', '0', '', '0', '0', '32', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '', '', '0', '', 'vb', '', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '1', '0');
INSERT INTO `user` VALUES ('33', '2', '', '0', 'sh_manager', '9979d9202b4f92a7bb3ce4819f6256f9', '2013-07-08', '[email protected]
/* */', '0', '', '', '', '', '', '', '', '1', '0', 'کاربر عادی', '0', '1373301849', '0', '1379429821', '1380531150', '0', '0', '0', '10', '5', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '45108311', '', '0000-00-00', '-1', '-1', '2.191.162.146', '0', '2', '0', '0', '-1', '0', '0', 'hhK!k-JC@wB)l(61g5*0u_u9E]2)64', '0', '0', '0', '', '0', '0', '29', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '', '', '0', '', 'vb', '', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0');
INSERT INTO `user` VALUES ('34', '2', '', '0', 'ErfanMs', 'acabdf725beb6b952968bad2af0d1199', '2013-07-16', '[email protected]
/* */', '0', '', '', '', '', '', '', '', '1', '0', 'کاربر عادی', '0', '1373303412', '0', '1384069033', '1389199663', '1373303937', '47', '1', '10', '5', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '45108311', '', '0000-00-00', '-1', '-1', '91.99.230.16', '0', '2', '0', '0', '-1', '0', '0', 'SP#P7C8uTewV,ke+rtKnryr!e&1E[x', '0', '0', '0', '', '0', '0', '114', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '248b175216b07aba3efc255a9c60c92c', '', '0', '', 'vb', '', '0', '0', '1', '0', '1', '4', '0', '0', '0', '0', '0', '0');
INSERT INTO `user` VALUES ('35', '2', '', '0', 'Mehdi-RaTo', 'ee55d20703b0d5af2384136593ed35c0', '2013-07-08', '[email protected]
/* */', '0', '', '', '', '', '', '', '', '1', '0', 'کاربر عادی', '0', '1373304955', '0', '1375229129', '1379090974', '1374778269', '599', '1', '10', '5', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '45108311', '', '0000-00-00', '-1', '-1', '5.122.162.107', '31', '2', '0', '0', '-1', '0', '0', '|\\PL>O??v17W#ALuUtX`bC5RtIAM#`', '0', '0', '0', '', '0', '0', '131', '1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '', '', '0', '', 'vb', '', '0', '0', '1', '4', '1', '7', '0', '0', '0', '0', '0', '0');
INSERT INTO `user` VALUES ('36', '14', '', '0', 'Dr.HOt0N', '6e82e8e41fef9f0a9c736a1951e22d59', '2013-07-08', '[email protected]
/* */', '0', '', 'http://nabzeehsas.ir/', '', '', '', '', '', '1', '3', 'عضو افتخاری', '0', '1373305140', '0', '1402002415', '1403961907', '1401028877', '10058', '60', '10', '5', '3.5', '0', '0', '0', '0', '0', '45108439', '09-06-0000', '0000-09-06', '-1', '-1', '2.186.142.61', '25', '2', '0', '0', '-1', '41', '0', '&\'_19c:}%*?_Zc.mx8)3`),=x4-k]p', '0', '0', '0', '', '0', '0', '1765', '8', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '703fcac775675b8515963d9c8fdd563c', '', '0', '', 'vb', '', '0', '0', '1', '400', '61', '532', 'latest_posts', 'top_posters', '0', '51', '17', '2');
INSERT INTO `user` VALUES ('37', '2', '', '0', 'setare.tanha', '745c4e663e80bfa1bb05d4bcd2a3e762', '2013-07-08', '[email protected]
/* */', '0', '', '', '', '', '', '', '', '1', '0', 'کاربر عادی', '0', '1373306062', '0', '1373306062', '1373306062', '0', '0', '0', '10', '5', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '45108311', '', '0000-00-00', '-1', '-1', '2.187.188.94', '0', '2', '0', '0', '-1', '0', '0', 'z}717~t\'H-imL/q~C3$S\'-@B1/dMIt', '0', '0', '0', '', '0', '0', '12', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '', '', '0', '', 'vb', '', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0');
INSERT INTO `user` VALUES ('38', '2', '', '0', 'jojo98', 'a2b1891c204e54aa230522ed586c0d3c', '2013-07-08', '[email protected]
/* */', '0', '', '', '', '', '', '', '', '1', '0', 'کاربر عادی', '0', '1373310494', '0', '1373310840', '1373986126', '0', '0', '0', '10', '5', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '45108311', '', '0000-00-00', '-1', '-1', '5.250.10.224', '0', '2', '0', '0', '-1', '0', '0', 'Om+2-LcbC|K:,#^HcDOX>aA8vC%J:@', '0', '0', '0', '', '0', '0', '17', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '', '', '0', '', 'vb', '', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0');
INSERT INTO `user` VALUES ('39', '2', '', '0', 'MR.M@j!d', '67be55c5d46fff354039ab627ee3eab4', '2013-07-08', '[email protected]
/* */', '0', '', '', '', '', '', '', '', '1', '0', 'کاربر عادی', '0', '1373310637', '0', '1385194160', '1397420165', '1373570513', '149', '3', '10', '5', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '45108311', '', '0000-00-00', '-1', '-1', '2.181.107.8', '0', '2', '0', '0', '-1', '4', '0', 'PJ\"u4mv7Ii3jbA\"(eJ|bSFTpUSe+tZ', '0', '0', '0', '', '0', '0', '147', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '', '', '0', '', 'vb', '', '0', '0', '1', '11', '3', '22', '0', '0', '0', '2', '0', '0');
INSERT INTO `user` VALUES ('40', '2', '', '0', 'fucker', '3f2408d7d20ad07a72d30f1aa3962c8f', '2013-07-

لینک دانلود


Ɯє Aяє Aησηυмσυ

تصویرмєяcу ση мє تصویر
уσυ ѕнσυƖɗ cαяєfυƖƖуησт тєƖƖ ѕσмєσηє ησт тσ Ɩєт αηуσηє fσяcє мє тσ σνєяρσωєяتصویر ǀ αм αzαв ѕιуαн
[̲̲̅̅ش̲̲̅̅ی̲̲̅̅ر̲̲̅̅ ̲̲̅̅ب̲̲̅̅ر̲̲̅̅ا̲̲̅̅ی̲̲̅̅ ̲̲̅̅ا̲̲̅̅ث̲̲̅̅ب̲̲̅̅ا̲̲̅̅ت̲̲̅̅ ̲̲̅̅ش̲̲̅̅ی̲̲̅̅ر̲̲̅̅ ̲̲̅̅ب̲̲̅̅و̲̲̅̅د̲̲̅̅ن̲̲̅̅ش̲̲̅̅ ̲̲̅̅,̲̲̅̅ ̲̲̅̅ن̲̲̅̅ی̲̲̅̅ا̲̲̅̅ز̲̲̅̅ی̲̲̅̅ ̲̲̅̅ب̲̲̅̅ه̲̲̅̅ ̲̲̅̅ج̲̲̅̅ن̲̲̅̅گ̲̲̅̅ی̲̲̅̅د̲̲̅̅ن̲̲̅̅ ̲̲̅̅ب̲̲̅̅ا̲̲̅̅ ̲̲̅̅ه̲̲̅̅ر̲̲̅̅ ̲̲̅̅ش̲̲̅̅غ̲̲̅̅ا̲̲̅̅ل̲̲̅̅ی̲̲̅̅ ̲̲̅̅ر̲̲̅̅ا̲̲̅̅ ̲̲̅̅ن̲̲̅̅د̲̲̅̅ا̲̲̅̅ر̲̲̅̅د̲̲̅̅ ̲̲̅̅.̲̲̅̅ ̲̲̅̅ت̲̲̅̅ن̲̲̅̅ه̲̲̅̅ا̲̲̅̅ ̲̲̅̅ن̲̲̅̅ی̲̲̅̅م̲̲̅̅ ̲̲̅̅ن̲̲̅̅گ̲̲̅̅ا̲̲̅̅ه̲̲̅̅ش̲̲̅̅ ̲̲̅̅ک̲̲̅̅ا̲̲̅̅ف̲̲̅̅ی̲̲̅̅س̲̲̅̅ت̲̲̅̅ ̲̲̅̅]تصویر تصویر


#2 ارسالی 12 آوریل 2015 - 01:00

Mr.Khatar
+5,960
  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  23 فوریه 2015
 • Anonymous
 • Leaders
 • 1,632 ارسال
  Last Visit
 • Slogan : Hello Security
 • Country :
 • Gender : Male
 • Location : Security City
 • Name : who am i

*
پست محبوب

دلیل این کار نشان دادن امنیت خود تیم امنیتی ایران سیکوریتی هست نه چیز دیگر


We Are Iranian Aonymous

 

Google IS BoooooM

 

iranonymous.org_1502978470__download.jpg


#3 ارسالی 20 ژانویه 2016 - 09:23

Salio
+243
  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  17 ژوئیه 2015
 • %90█████████▒
 • VIP
 • 90 ارسال
  Last Visit سپتامبر 09 2016 10:57
 • Slogan : NEVER BACK DOWN
 • Country :
 • Gender : Male
 • Location : IRAN

دلیل این کار نشان دادن امنیت خود تیم امنیتی ایران سیکوریتی هست نه چیز دیگر

سلام به دوستان عزیزم

 

البته این دیتابیس مربوط به چند سال قبل است دران زمان علت آن ادغام تیم امنیتی ایران با یک تیم امنیتی دیگر بود که منجر به این مساله شد.در واقع نشان دهنده سکوریتی نیست چون موضوع ربطی به Hack ندارد بلکه موضوع اعتماد بود که سو استفاده شد

 

در هرحال امنیت صددرصد نیست خود تیم قوی آشیانه تاکنون سه بار Hack شده است .واصولا به جای پرداختن به مسایل باید به فکر قوی تر کردن تمام تیم های امنیتی ایران باشد در مقابل سایر کشورها

 

یاعلی#4 ارسالی 20 ژانویه 2016 - 10:10

Mr.Khatar
+5,960
  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  23 فوریه 2015
 • Anonymous
 • Leaders
 • 1,632 ارسال
  Last Visit
 • Slogan : Hello Security
 • Country :
 • Gender : Male
 • Location : Security City
 • Name : who am i

سلام به دوستان عزیزم

 

البته این دیتابیس مربوط به چند سال قبل است دران زمان علت آن ادغام تیم امنیتی ایران با یک تیم امنیتی دیگر بود که منجر به این مساله شد.در واقع نشان دهنده سکوریتی نیست چون موضوع ربطی به هک ندارد بلکه موضوع اعتماد بود که سو استفاده شد

 

در هرحال امنیت صددرصد نیست خود تیم قوی آشیانه تاکنون سه بار هک شده است .واصولا به جای پرداختن به مسایل باید به فکر قوی تر کردن تمام تیم های امنیتی ایران باشد در مقابل سایر کشورها

 

یاعلی

 

با سلام

 

اعتماد یکی از بخش هایی از مهندسی اجتماعی(هک) هست 

https://www.iranonym...رفند-های-مهندس/

 

امنیت یک تیم امنیتی هم حرف اول را میزند و باید مراقبت کند از امنیت خود

 

ما هم دشمنی با هیچ تیمی نداریم و هدف ما افزایش امنیت سایت های ایرانی هست

 

جهت جلوگیری از اسپم close/.


We Are Iranian Aonymous

 

Google IS BoooooM

 

iranonymous.org_1502978470__download.jpg


همچنین به تیم امنیتی, تیم امنیتی ایران, تیم امنیتی آژاکس, تیم امنیتی امپراطور, تیم امنیتی سیمرغ, تیم امنیتی شکاف, تیم امنیتی ایران هک, تیم امنیتی سپهر, تیم امنیتی شیشه, تیم امنیتی آشیانه, تيم امنيتي ايران, تیم های امنیتی ایران, تیم های امنیتی ایرانی, تیم امنیت ایران, بهترین تیم امنیتی ایران, تیم امنیت آژاکس, تیم امنیتی امپراطور هک شد, تیم امنیت امپراطور, تیم امنیتی امپراتور, خداحافظی تیم امنیتی سیمرغ, گروه امنیتی, گروه امنیتی سیمرغ, گروه امنیتی آشیانه, گروه امنیتی امپراطور, گروه امنیتی مردان نامریی, گروه امنیتی شکاف, گروه امنیتی شبگرد, گروه امنیتی پارسیان, گروه امنیتی آژاکس, گروه امنیتی ویرانگر, سایت گروه امنیتی سیمرغ, گروه ضد امنیت سیمرغ, وب سایت گروه امنیتی سیمرغ, اعضای گروه امنیتی آشیانه, مدیر گروه امنیتی آشیانه, گروه امنیت شبکه آشیانه, گروه امنیتی امپراطوری, گروه امنیت امپراطور, انجمن گروه امنیتی امپراطور, گروه امنیتی مردان نامرئی, سایت گروه امنیتی مردان نامریی, تیم امنیتی شکاف هک شد, تیم امنیتی شبگرد, گروه امنیتی دلتا هکینگ, گروه امنیتی دلتا, تیم امنیتی دلتا هکینگ, گروه امنیتی کروز, تیم امنیتی کروز نیز برچسب خورده است

0 کاربر در حال خواندن این موضوع است

0 کاربر، 0 مهمان و 0 عضو مخفی

رفتن به اول صفحه | Back To UP