پرش به


تصویر
 • لطفا وارد حساب کاربری خود شوید تا بتوانید پاسخ دهید
10 پاسخ برای این موضوع

#1 ارسالی 05 آوریل 2015 - 12:53

  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  12 مارس 2015
 • %100██████████
 • Moderator
 • 190 ارسال
  Last Visit مه 03 2017 10:24
 • Slogan : هکر نیستم
 • Country :
 • Gender : Male
 • Location : پاریس کوچولو
خوب دوستان عزیز در این قسمت با دیزاین پترن در خدمت شما هستیم لطفا حتما فیلم های قبلی که فرستادم رو نگاه کنید .
 
لطفا اسپم نکنید.
 
 

 تشکر نشانه ای رضایت شماست.

 

دقت کنید که هر چه جلوتر می ریم حرفه ای تر میشه .

 

 

1  مقدمه بر الگو های طراحی (Design Pattern ) رحیم لطفی 

برای مشاهده این بخش لطفا وارد حساب کاربری خود شوید یا اگر عضو نیستید از این قسمت عضو سایت شوید

  

 

2  مقدمه بر الگو های طراحی (Design Pattern ) رحیم لطفی 

برای مشاهده این بخش لطفا وارد حساب کاربری خود شوید یا اگر عضو نیستید از این قسمت عضو سایت شوید

  

 

3  مقدمه بر الگو های طراحی (Design Pattern ) رحیم لطفی 

برای مشاهده این بخش لطفا وارد حساب کاربری خود شوید یا اگر عضو نیستید از این قسمت عضو سایت شوید

 

4  مقدمه بر الگو های طراحی (Design Pattern ) رحیم لطفی 

برای مشاهده این بخش لطفا وارد حساب کاربری خود شوید یا اگر عضو نیستید از این قسمت عضو سایت شوید

 

5   الگو های طراحی (Design Pattern SingleTon ) رحیم لطفی 

برای مشاهده این بخش لطفا وارد حساب کاربری خود شوید یا اگر عضو نیستید از این قسمت عضو سایت شوید

 

 

 

 

چطور هکر شوم : تنها یک پاسخ برنامه نویس شو
چون هکر کسی که باگ ها را پیدا می کنه و به سایت و سرور مورد نظر نفوذ می کند پس اگر می خواهی هکرشوی شروع کن از زبان سی و زبان های سی پلاس پلاس و سپس php و بخش دیتابیس که مهم ترین بخش از بخش ها برای نفوذ و دیفیس کردن سایت ها می باشد.

دانلود فیلم های آموزشی رایگان با لینک مستقیم

خانه اندروید homeandroid.ir
سایت سی پلاس ceplus.ir
دانلود پروژه pfrproject.ir

gleeful.gif


#2 ارسالی 05 آوریل 2015 - 12:53

  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  12 مارس 2015
 • %100██████████
 • Moderator
 • 190 ارسال
  Last Visit مه 03 2017 10:24
 • Slogan : هکر نیستم
 • Country :
 • Gender : Male
 • Location : پاریس کوچولو

6   الگو های طراحی (Design Pattern Multiton ) رحیم لطفی 

برای مشاهده این بخش لطفا وارد حساب کاربری خود شوید یا اگر عضو نیستید از این قسمت عضو سایت شوید

  

 

 

7   الگو های طراحی (Design Pattern Pool ) رحیم لطفی 

برای مشاهده این بخش لطفا وارد حساب کاربری خود شوید یا اگر عضو نیستید از این قسمت عضو سایت شوید

  

 

 

8   الگو های طراحی (Design Pattern Factory ) رحیم لطفی 

برای مشاهده این بخش لطفا وارد حساب کاربری خود شوید یا اگر عضو نیستید از این قسمت عضو سایت شوید

 

 

9   الگو های طراحی (Design Pattern AbstractFactory ) رحیم لطفی 

برای مشاهده این بخش لطفا وارد حساب کاربری خود شوید یا اگر عضو نیستید از این قسمت عضو سایت شوید

 

 

10   الگو های طراحی (Design Pattern AbstractFactory2) رحیم لطفی 

برای مشاهده این بخش لطفا وارد حساب کاربری خود شوید یا اگر عضو نیستید از این قسمت عضو سایت شوید


چطور هکر شوم : تنها یک پاسخ برنامه نویس شو
چون هکر کسی که باگ ها را پیدا می کنه و به سایت و سرور مورد نظر نفوذ می کند پس اگر می خواهی هکرشوی شروع کن از زبان سی و زبان های سی پلاس پلاس و سپس php و بخش دیتابیس که مهم ترین بخش از بخش ها برای نفوذ و دیفیس کردن سایت ها می باشد.

دانلود فیلم های آموزشی رایگان با لینک مستقیم

خانه اندروید homeandroid.ir
سایت سی پلاس ceplus.ir
دانلود پروژه pfrproject.ir

gleeful.gif


#3 ارسالی 05 آوریل 2015 - 12:54

  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  12 مارس 2015
 • %100██████████
 • Moderator
 • 190 ارسال
  Last Visit مه 03 2017 10:24
 • Slogan : هکر نیستم
 • Country :
 • Gender : Male
 • Location : پاریس کوچولو

11   الگو های طراحی (Design Pattern Builder) رحیم لطفی 

برای مشاهده این بخش لطفا وارد حساب کاربری خود شوید یا اگر عضو نیستید از این قسمت عضو سایت شوید

  

 

 

12   الگو های طراحی (Design Pattern Prototype ) رحیم لطفی 

برای مشاهده این بخش لطفا وارد حساب کاربری خود شوید یا اگر عضو نیستید از این قسمت عضو سایت شوید

 

 

13   الگو های طراحی (Design Pattern Responsability ) رحیم لطفی 

برای مشاهده این بخش لطفا وارد حساب کاربری خود شوید یا اگر عضو نیستید از این قسمت عضو سایت شوید

 

 

14   الگو های طراحی (Design Pattern Command) رحیم لطفی 

برای مشاهده این بخش لطفا وارد حساب کاربری خود شوید یا اگر عضو نیستید از این قسمت عضو سایت شوید

  

 

15   الگو های طراحی (Design Pattern Command2 ) رحیم لطفی 

برای مشاهده این بخش لطفا وارد حساب کاربری خود شوید یا اگر عضو نیستید از این قسمت عضو سایت شوید

 


چطور هکر شوم : تنها یک پاسخ برنامه نویس شو
چون هکر کسی که باگ ها را پیدا می کنه و به سایت و سرور مورد نظر نفوذ می کند پس اگر می خواهی هکرشوی شروع کن از زبان سی و زبان های سی پلاس پلاس و سپس php و بخش دیتابیس که مهم ترین بخش از بخش ها برای نفوذ و دیفیس کردن سایت ها می باشد.

دانلود فیلم های آموزشی رایگان با لینک مستقیم

خانه اندروید homeandroid.ir
سایت سی پلاس ceplus.ir
دانلود پروژه pfrproject.ir

gleeful.gif


#4 ارسالی 05 آوریل 2015 - 12:54

  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  12 مارس 2015
 • %100██████████
 • Moderator
 • 190 ارسال
  Last Visit مه 03 2017 10:24
 • Slogan : هکر نیستم
 • Country :
 • Gender : Male
 • Location : پاریس کوچولو

 16   الگو های طراحی (Design Pattern interpreter ) رحیم لطفی 

برای مشاهده این بخش لطفا وارد حساب کاربری خود شوید یا اگر عضو نیستید از این قسمت عضو سایت شوید

  

 

 

17   الگو های طراحی (Design Pattern Mediator ) رحیم لطفی 

برای مشاهده این بخش لطفا وارد حساب کاربری خود شوید یا اگر عضو نیستید از این قسمت عضو سایت شوید

  

 

 

18   الگو های طراحی (Design Pattern Mediator ) رحیم لطفی 

برای مشاهده این بخش لطفا وارد حساب کاربری خود شوید یا اگر عضو نیستید از این قسمت عضو سایت شوید

  

 

 

19   الگو های طراحی (Design Pattern Visitor ) رحیم لطفی 

برای مشاهده این بخش لطفا وارد حساب کاربری خود شوید یا اگر عضو نیستید از این قسمت عضو سایت شوید

  

 

 

20   الگو های طراحی (Design Pattern Visitor ) رحیم لطفی 

برای مشاهده این بخش لطفا وارد حساب کاربری خود شوید یا اگر عضو نیستید از این قسمت عضو سایت شوید

  


چطور هکر شوم : تنها یک پاسخ برنامه نویس شو
چون هکر کسی که باگ ها را پیدا می کنه و به سایت و سرور مورد نظر نفوذ می کند پس اگر می خواهی هکرشوی شروع کن از زبان سی و زبان های سی پلاس پلاس و سپس php و بخش دیتابیس که مهم ترین بخش از بخش ها برای نفوذ و دیفیس کردن سایت ها می باشد.

دانلود فیلم های آموزشی رایگان با لینک مستقیم

خانه اندروید homeandroid.ir
سایت سی پلاس ceplus.ir
دانلود پروژه pfrproject.ir

gleeful.gif


#5 ارسالی 05 آوریل 2015 - 12:54

  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  12 مارس 2015
 • %100██████████
 • Moderator
 • 190 ارسال
  Last Visit مه 03 2017 10:24
 • Slogan : هکر نیستم
 • Country :
 • Gender : Male
 • Location : پاریس کوچولو

21  ر الگو های طراحی (Design Pattern Adapter ) رحیم لطفی 

برای مشاهده این بخش لطفا وارد حساب کاربری خود شوید یا اگر عضو نیستید از این قسمت عضو سایت شوید

  

 

 

22   الگو های طراحی (Design Pattern Composite ) رحیم لطفی 

برای مشاهده این بخش لطفا وارد حساب کاربری خود شوید یا اگر عضو نیستید از این قسمت عضو سایت شوید

 

 

23   الگو های طراحی (Design Pattern Decorator ) رحیم لطفی 

برای مشاهده این بخش لطفا وارد حساب کاربری خود شوید یا اگر عضو نیستید از این قسمت عضو سایت شوید

 

 

24   الگو های طراحی (Design Pattern Facade ) رحیم لطفی 

برای مشاهده این بخش لطفا وارد حساب کاربری خود شوید یا اگر عضو نیستید از این قسمت عضو سایت شوید

  

 

 

25   الگو های طراحی (Design Pattern FlyWeight) رحیم لطفی 

برای مشاهده این بخش لطفا وارد حساب کاربری خود شوید یا اگر عضو نیستید از این قسمت عضو سایت شوید

 


چطور هکر شوم : تنها یک پاسخ برنامه نویس شو
چون هکر کسی که باگ ها را پیدا می کنه و به سایت و سرور مورد نظر نفوذ می کند پس اگر می خواهی هکرشوی شروع کن از زبان سی و زبان های سی پلاس پلاس و سپس php و بخش دیتابیس که مهم ترین بخش از بخش ها برای نفوذ و دیفیس کردن سایت ها می باشد.

دانلود فیلم های آموزشی رایگان با لینک مستقیم

خانه اندروید homeandroid.ir
سایت سی پلاس ceplus.ir
دانلود پروژه pfrproject.ir

gleeful.gif


#6 ارسالی 05 آوریل 2015 - 12:55

  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  12 مارس 2015
 • %100██████████
 • Moderator
 • 190 ارسال
  Last Visit مه 03 2017 10:24
 • Slogan : هکر نیستم
 • Country :
 • Gender : Male
 • Location : پاریس کوچولو

 26   الگو های طراحی (Design Pattern Proxy) رحیم لطفی 

برای مشاهده این بخش لطفا وارد حساب کاربری خود شوید یا اگر عضو نیستید از این قسمت عضو سایت شوید

  

 

27   الگو های طراحی (Design Pattern Proxy2 ) رحیم لطفی 

برای مشاهده این بخش لطفا وارد حساب کاربری خود شوید یا اگر عضو نیستید از این قسمت عضو سایت شوید

 

 

28   الگو های طراحی (Design Pattern Observer) رحیم لطفی 

برای مشاهده این بخش لطفا وارد حساب کاربری خود شوید یا اگر عضو نیستید از این قسمت عضو سایت شوید

  

 

 

29   الگو های طراحی (Design Pattern Observer2 ) رحیم لطفی 

برای مشاهده این بخش لطفا وارد حساب کاربری خود شوید یا اگر عضو نیستید از این قسمت عضو سایت شوید

  

 

 

30   الگو های طراحی (Design Pattern Memento ) رحیم لطفی 

برای مشاهده این بخش لطفا وارد حساب کاربری خود شوید یا اگر عضو نیستید از این قسمت عضو سایت شوید

  


چطور هکر شوم : تنها یک پاسخ برنامه نویس شو
چون هکر کسی که باگ ها را پیدا می کنه و به سایت و سرور مورد نظر نفوذ می کند پس اگر می خواهی هکرشوی شروع کن از زبان سی و زبان های سی پلاس پلاس و سپس php و بخش دیتابیس که مهم ترین بخش از بخش ها برای نفوذ و دیفیس کردن سایت ها می باشد.

دانلود فیلم های آموزشی رایگان با لینک مستقیم

خانه اندروید homeandroid.ir
سایت سی پلاس ceplus.ir
دانلود پروژه pfrproject.ir

gleeful.gif


#7 ارسالی 05 آوریل 2015 - 12:56

  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  12 مارس 2015
 • %100██████████
 • Moderator
 • 190 ارسال
  Last Visit مه 03 2017 10:24
 • Slogan : هکر نیستم
 • Country :
 • Gender : Male
 • Location : پاریس کوچولو

31   الگو های طراحی (Design Pattern State ) رحیم لطفی

برای مشاهده این بخش لطفا وارد حساب کاربری خود شوید یا اگر عضو نیستید از این قسمت عضو سایت شوید

 

 

32  الگو های طراحی (Design Pattern State2 ) رحیم لطفی

برای مشاهده این بخش لطفا وارد حساب کاربری خود شوید یا اگر عضو نیستید از این قسمت عضو سایت شوید

 

 

33   الگو های طراحی (Design Pattern Iterator ) رحیم لطفی

برای مشاهده این بخش لطفا وارد حساب کاربری خود شوید یا اگر عضو نیستید از این قسمت عضو سایت شوید

 

 

34   الگو های طراحی (Design Pattern Startegy ) رحیم لطفی

برای مشاهده این بخش لطفا وارد حساب کاربری خود شوید یا اگر عضو نیستید از این قسمت عضو سایت شوید

 

 

35   الگو های طراحی (Design Pattern Template ) رحیم لطفی

برای مشاهده این بخش لطفا وارد حساب کاربری خود شوید یا اگر عضو نیستید از این قسمت عضو سایت شوید

 

 

پایان این قسمت امیدوارم تونسته باشم کمکی به شما کرده باشم.


چطور هکر شوم : تنها یک پاسخ برنامه نویس شو
چون هکر کسی که باگ ها را پیدا می کنه و به سایت و سرور مورد نظر نفوذ می کند پس اگر می خواهی هکرشوی شروع کن از زبان سی و زبان های سی پلاس پلاس و سپس php و بخش دیتابیس که مهم ترین بخش از بخش ها برای نفوذ و دیفیس کردن سایت ها می باشد.

دانلود فیلم های آموزشی رایگان با لینک مستقیم

خانه اندروید homeandroid.ir
سایت سی پلاس ceplus.ir
دانلود پروژه pfrproject.ir

gleeful.gif


#8 ارسالی 13 ژوئیه 2015 - 09:30

AmirWizard
+192
  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  12 ژوئیه 2015
 • %80████████▒▒
 • VIP
 • 88 ارسال
  Last Visit سپتامبر 22 2016 07:21
 • Gender : Male

سلام لطفا آموزش C# رو از مقدمه تا پیشرفته قرار دهید ممنون :)#9 ارسالی 14 ژوئیه 2015 - 12:17

  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  12 مارس 2015
 • %100██████████
 • Moderator
 • 190 ارسال
  Last Visit مه 03 2017 10:24
 • Slogan : هکر نیستم
 • Country :
 • Gender : Male
 • Location : پاریس کوچولو

سلام از صفر تا 100 در انجمن قرار داده شده است. لطفا در بخش برنامه نویسی و روی سی شارپ کلیک کنید.

 

سلام لطفا آموزش C# رو از مقدمه تا پیشرفته قرار دهید ممنون :)


چطور هکر شوم : تنها یک پاسخ برنامه نویس شو
چون هکر کسی که باگ ها را پیدا می کنه و به سایت و سرور مورد نظر نفوذ می کند پس اگر می خواهی هکرشوی شروع کن از زبان سی و زبان های سی پلاس پلاس و سپس php و بخش دیتابیس که مهم ترین بخش از بخش ها برای نفوذ و دیفیس کردن سایت ها می باشد.

دانلود فیلم های آموزشی رایگان با لینک مستقیم

خانه اندروید homeandroid.ir
سایت سی پلاس ceplus.ir
دانلود پروژه pfrproject.ir

gleeful.gif


#10 ارسالی 23 ژوئیه 2017 - 09:27

mol126
+0
  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  17 ژوئیه 2017
 • %0▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
 • Anonymous
 • 1 ارسال
  Last Visit ژوئیه 23 2017 09:24
 • Country :
 • Gender : Not Telling
 • Name : ml

لینک دانلود قسمت 7 به بعد مشکل دارههمچنین به C#, C# Tutorial, C# Interview Questions, C# List, C# Dictionary, C# Array, C# Switch, C# Enum, C# To Vb.net, C# Operator, C# Tutorial Pdf, C# Tutorial Videos, C# Tutorial Youtube, C# Tutorial Msdn, C# Tutorial W3schools, C# Tutorial In Urdu, C# Tutorial Ppt نیز برچسب خورده است

0 کاربر در حال خواندن این موضوع است

0 کاربر، 0 مهمان و 0 عضو مخفی

رفتن به اول صفحه | Back To UP