پرش به


تصویر

حفره های امنیتی ( Israel & Arabi )


 • لطفا وارد حساب کاربری خود شوید تا بتوانید پاسخ دهید
60 پاسخ برای این موضوع

#1 ارسالی 22 آوریل 2016 - 10:10

Danger BoY
+2,705
  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  31 دسامبر 2015
 • Attacker
 • VIP
 • 536 ارسال
  Last Visit 4 روز قبل
 • Slogan : My enemies have to sit for my Progress movie review
 • Country :
 • Gender : Male
 • Location : Your Server
 • Name : Unknown

*
پست محبوب

ISRAEL Vulnerability ( SQL )

 

=================================================

 

 

Target : http://www.meatland.co.il

 

 

Inject : http://www.meatland....oducts&catid=49

 

 

Database : test_tazrim

 

 

 

================================================

 

Username : Admin

Password : a6c8f5d9d62de335e2a1e55eac7c96ab

 

 

 

 

Username : User

Password : 93279e3308bdbbeed946fc965017f67a

 

 

 

 

 

www.hashchecker.com

 

 

 

 

 


image.gif
Iranonymous Security Team


++++++++++++++++++++++++++++++++
icon3.png


#2 ارسالی 23 آوریل 2016 - 02:02

Danger BoY
+2,705
  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  31 دسامبر 2015
 • Attacker
 • VIP
 • 536 ارسال
  Last Visit 4 روز قبل
 • Slogan : My enemies have to sit for my Progress movie review
 • Country :
 • Gender : Male
 • Location : Your Server
 • Name : Unknown

ISRAEL Vulnerability  ( Ckfinder )

 

 

 

=================================================

 

Target : http://sites.neverland.co.il

 

 

Defacing page : http://sites.neverla...r/ckfinder.html

 

 

 

 

Zone-h

Zone-hc

mydeface.com

 

 

=========================================

 

 


 


image.gif
Iranonymous Security Team


++++++++++++++++++++++++++++++++
icon3.png


#3 ارسالی 24 آوریل 2016 - 03:32

Danger BoY
+2,705
  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  31 دسامبر 2015
 • Attacker
 • VIP
 • 536 ارسال
  Last Visit 4 روز قبل
 • Slogan : My enemies have to sit for my Progress movie review
 • Country :
 • Gender : Male
 • Location : Your Server
 • Name : Unknown

Africa Vulnerability ( bypass )

 

==============================================

 

Target : http://www.niken.co.za

 

 

 

Bypass page : http://www.niken.co.za/admin.php

 

 

 

======================================================

 

Panel Image

 

||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iranonymous.org_1461499295__untitled.png


image.gif
Iranonymous Security Team


++++++++++++++++++++++++++++++++
icon3.png


#4 ارسالی 25 آوریل 2016 - 04:12

Danger BoY
+2,705
  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  31 دسامبر 2015
 • Attacker
 • VIP
 • 536 ارسال
  Last Visit 4 روز قبل
 • Slogan : My enemies have to sit for my Progress movie review
 • Country :
 • Gender : Male
 • Location : Your Server
 • Name : Unknown

Georgia Vulnerability ( CKfinder )

 

===========================================

 

Target : http://www.gcap.com.ge

 

Defacing Page : http://www.gcap.com....r/ckfinder.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone-h

Zone-hc

mydeface.com

 

 

=====================================================


image.gif
Iranonymous Security Team


++++++++++++++++++++++++++++++++
icon3.png


#5 ارسالی 26 آوریل 2016 - 04:21

Danger BoY
+2,705
  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  31 دسامبر 2015
 • Attacker
 • VIP
 • 536 ارسال
  Last Visit 4 روز قبل
 • Slogan : My enemies have to sit for my Progress movie review
 • Country :
 • Gender : Male
 • Location : Your Server
 • Name : Unknown

Taiwan Vulnerability ( CKFinder )

 

=================================================

 

Target : http://www.metroasis.com.tw

 

 

Defacing page : http://www.metroasis...r/ckfinder.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone-h

Zone-hc

mydeface.com

 

 

 

 

 

 

==============================================================


image.gif
Iranonymous Security Team


++++++++++++++++++++++++++++++++
icon3.png


#6 ارسالی 27 آوریل 2016 - 01:49

Danger BoY
+2,705
  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  31 دسامبر 2015
 • Attacker
 • VIP
 • 536 ارسال
  Last Visit 4 روز قبل
 • Slogan : My enemies have to sit for my Progress movie review
 • Country :
 • Gender : Male
 • Location : Your Server
 • Name : Unknown

Vietnam Vulnerability ( FCKeditor )

 

===============================================

 

Target : http://www.chinhvuong.com.vn

 

Defacing page : http://www.chinhvuon...pload/test.html

 

 

=============================================

 

 

Change Custum to PHP

 

Click on the Brows

 

Select your Deface ( html , text )

 

Click on the Upload


image.gif
Iranonymous Security Team


++++++++++++++++++++++++++++++++
icon3.png


#7 ارسالی 28 آوریل 2016 - 09:45

Danger BoY
+2,705
  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  31 دسامبر 2015
 • Attacker
 • VIP
 • 536 ارسال
  Last Visit 4 روز قبل
 • Slogan : My enemies have to sit for my Progress movie review
 • Country :
 • Gender : Male
 • Location : Your Server
 • Name : Unknown

France Vulnerability ( FCKeditor )

 

==========================================

 

 

Target : http://www.ville-leshermites.fr

 

 

Defacing page : http://www.ville-les...r/ckfinder.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone-h

Zone-hc

mydeface.com


image.gif
Iranonymous Security Team


++++++++++++++++++++++++++++++++
icon3.png


#8 ارسالی 01 مه 2016 - 02:49

Danger BoY
+2,705
  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  31 دسامبر 2015
 • Attacker
 • VIP
 • 536 ارسال
  Last Visit 4 روز قبل
 • Slogan : My enemies have to sit for my Progress movie review
 • Country :
 • Gender : Male
 • Location : Your Server
 • Name : Unknown

EnglandVulnerability ( SQL )

 

 

======================================================

 

Target : Http://www.crom.co.uk

 

 

Sql Page : http://www.crom.co.uk/news.php?id=1

 

 

================================================

 

 

 

 


image.gif
Iranonymous Security Team


++++++++++++++++++++++++++++++++
icon3.png


#9 ارسالی 03 مه 2016 - 03:48

Danger BoY
+2,705
  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  31 دسامبر 2015
 • Attacker
 • VIP
 • 536 ارسال
  Last Visit 4 روز قبل
 • Slogan : My enemies have to sit for my Progress movie review
 • Country :
 • Gender : Male
 • Location : Your Server
 • Name : Unknown

Online shopsVulnerability ( Xss )

 

================================================

 

 

Target : http://www.paypalshop.org

 

 

Xss Page : http://www.paypalsho...</h1></marquee>

 

 

 

================================================================


image.gif
Iranonymous Security Team


++++++++++++++++++++++++++++++++
icon3.png


#10 ارسالی 04 مه 2016 - 09:14

Danger BoY
+2,705
  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  31 دسامبر 2015
 • Attacker
 • VIP
 • 536 ارسال
  Last Visit 4 روز قبل
 • Slogan : My enemies have to sit for my Progress movie review
 • Country :
 • Gender : Male
 • Location : Your Server
 • Name : Unknown

England Vulnerability ( SQL )

 

============================================

 

Target : http://www.threedomsolutions.co.uk

 

 

Sql Page : http://www.threedoms.../news.php?id=54

 

 

 

 

===========================================


image.gif
Iranonymous Security Team


++++++++++++++++++++++++++++++++
icon3.png

0 کاربر در حال خواندن این موضوع است

0 کاربر، 0 مهمان و 0 عضو مخفی

رفتن به اول صفحه | Back To UP