پرش به


تصویر

Admin page finder (Multi) {بخش پنجم}


 • لطفا وارد حساب کاربری خود شوید تا بتوانید پاسخ دهید
بدون پاسخ

#1 ارسالی 26 فوریه 2015 - 01:25

  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  26 فوریه 2015
 • %30███▒▒▒▒▒▒▒
 • Anonymous
 • 32 ارسال
  Last Visit ژوئیه 19 2015 02:00
 • Gender : Not Telling

                '/checkadmin.asp/',
                '/isadmin.asp/',
                '/authenticate.asp/',
                '/authentication.asp/',
                '/auth.asp/',
                '/authuser.asp/',
                '/authadmin.asp/',
                '/cp.asp/',
                '/modelsearch/login.asp/',
                '/moderator.asp/',
                '/controlpanel.asp/',
                '/admincontrol.asp/',
                '/adminpanel.asp/',
                '/fileadmin.asp/',
                '/sysadmin.asp/',
                '/admin1.asp/',
                '/admin2.asp/',
                '/yonetim.asp/',
                '/yonetici.asp/',
                '/ur-admin.asp/',
                '/Server.asp/',
                '/administr8.asp/',
                '/webadmin.asp/',
                '/admins.asp/',
                '/adm.asp/',
                '/admin_login.asp/',
                '/panel-administracion/login.asp/',
                '/pages/admin/admin-login.asp/',
                '/acceso.asp/',
                '/admincp/login.asp/',
                '/affiliate.asp/',
                '/adm_auth.asp/',
                '/memberadmin.asp/',
                '/administratorlogin.asp/',
                '/administrators.asp/',
                '/siteadmin.asp/',
                '/vorod.asp/',
                '/vorud.asp/',
                '/webmaster.asp/',
                '/autologin.asp/',
                '/userlogin.asp/',
                '/admin_area.asp/',
                '/cmsadmin.asp/',
                '/admin/login.asp/',
                '/admin/adminLogin.asp/',
                '/moderator.asp/',
                '/moderator.asp/',
                '/moderator/login.asp/',
                '/moderator/admin.asp/',
                '/yonetici.asp/',
                '/cgi-bin/login.asp/',
                '/login1.asp/',
                '/login_admin.asp/',
                '/login_out/',
                '/login_out.asp/',
                '/login_user.asp/',
                '/loginsuper.asp/',
                '/logout.asp/',
                '/super1.asp/',
                '/super_index.asp/',
                '/super_login.asp/',
                '/supermanager.asp/',
                '/superman.asp/',
                '/superuser.asp/',
                '/supervise/Login.asp/',
                '/super.asp/',
                '/login.asp/',
                '/admin.asp/',
                '/login.asp/',
                '/login.asp/',
                '/login.asp/',
                '/admin/account.asp/',
                '/admin/login.asp/',
                '/admin/login.asp/',
                '/admin/home.asp/',
                '/admin/controlpanel.asp/',
                '/admin/controlpanel.asp/',
                '/admin/cp.asp/',
                '/admin/adminLogin.asp/',
                '/admin/adminLogin.asp/',
                '/admin/admin_login.asp/',
                '/admin/controlpanel.asp/',
                '/admin/admin-login.asp/',
                '/admin-login.asp/',
                '/admin/account.asp/',
                '/admin/admin.asp/',
                '/admin.asp/',
                '/admin.asp/',
                '/adminitem.asp/',
                '/adminitems.asp/',
                '/administrator/login.asp/',
                '/administrator.asp/',
                '/administration.asp/',
                '/adminlogin.asp/',
                '/admin_area/admin.asp/',
                '/admin_area/login.asp/',
                '/manager.asp/',
                '/letmein.asp/',

 


نـ ـعـ ـره هیـ ـچـ شیـ ـیری خـ ـانه چـ ـوبـ ـی مـ ـرا خـ ـراب نـمیکـ ـند مـ ـن از سـ ـکوت مـ ـوریـ ـانه هـ ـا مـ ـیترسـ ـم
0 کاربر در حال خواندن این موضوع است

0 کاربر، 0 مهمان و 0 عضو مخفی

رفتن به اول صفحه | Back To UP