پرش به


تصویر

Admin page finder (Multi) {بخش چهارم}


 • لطفا وارد حساب کاربری خود شوید تا بتوانید پاسخ دهید
بدون پاسخ

#1 ارسالی 26 فوریه 2015 - 01:23

  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  26 فوریه 2015
 • %30███▒▒▒▒▒▒▒
 • Anonymous
 • 32 ارسال
  Last Visit ژوئیه 19 2015 02:00
 • Gender : Not Telling

                '/panel-administracion/login.php/',
                '/pages/admin/admin-login.php/',
                '/acceso.php/',
                '/admincp/login.php/',
                '/affiliate.php/',
                '/adm_auth.php/',
                '/memberadmin.php/',
                '/administratorlogin.php/',
                '/administrators.php/',
                '/siteadmin.php/',
                '/vorod.php/',
                '/vorud.php/',
                '/webmaster.php/',
                '/autologin.php/',
                '/userlogin.php/',
                '/admin_area.php/',
                '/cmsadmin.php/',
                '/admin/login.php/',
                '/admin/adminLogin.php/',
                '/moderator.php/',
                '/moderator.php/',
                '/moderator/login.php/',
                '/moderator/admin.php/',
                '/yonetici.php/',
                '/cgi-bin/login.php/',
                '/login1.php/',
                '/login_admin.php/',
                '/login_out.php/',
                '/login_user.php/',
                '/loginsuper.php/',
                '/logout.php/',
                '/super1.php/',
                '/super_index.php/',
                '/super_login.php/',
                '/supermanager.php/',
                '/superman.php/',
                '/superuser.php/',
                '/supervise/Login.php/',
                '/super.php/',
                '/adm.php/'
   
                
);
@aspPages = (
     
                
'/admin/home.asp/',
                '/admin/controlpanel.asp/',
                '/admin/cp.asp/',
                '/admin/adminLogin.asp/',
                '/admin/admin_login.asp/',
                '/admin/controlpanel.asp/',
                '/admin/admin-login.asp/',
                '/admin-login.asp/',
                '/admin/account.asp/',
                '/admin/admin.asp/',
                '/admin.asp/',
                '/admin.asp/',
                '/adminitem.asp/',
                '/adminitems.asp/',
                '/administrator/login.asp/',
                '/administrator.asp/',
                '/administration.asp/',
                '/adminlogin.asp/',
                '/admin_area/admin.asp/',
                '/admin_area/login.asp/',
                '/manager.asp/',
                '/letmein.asp/',
                '/superuser.asp/',
                '/access.asp/',
                '/sysadm.asp/',
                '/panel.asp/',
                '/control.asp/',
                '/member.asp/',
                '/members.asp/',
                '/user.asp/',
                '/manage.asp/',
                '/management.asp/',
                '/signin.asp/',
                '/log-in.asp/',
                '/log_in.asp/',
                '/sign_in.asp/',
                '/sign-in.asp/',
                '/users.asp/',
                '/accounts.asp/',
                '/wp-login.asp/',
                '/bb-admin/login.asp/',
                '/bb-admin/admin.asp/',
                '/bb-admin/admin.asp/',
                '/administrator/account.asp/',
                '/relogin.asp/',
                '/relogin.asp/',
                '/check.asp/',
                '/relogin.asp/',
                '/blog/wp-login.asp/',
                '/user/admin.asp/',
                '/users/admin.asp/',
                '/processlogin.asp/',
                '/checklogin.asp/',
                '/checkuser.asp/',

 


نـ ـعـ ـره هیـ ـچـ شیـ ـیری خـ ـانه چـ ـوبـ ـی مـ ـرا خـ ـراب نـمیکـ ـند مـ ـن از سـ ـکوت مـ ـوریـ ـانه هـ ـا مـ ـیترسـ ـم
0 کاربر در حال خواندن این موضوع است

0 کاربر، 0 مهمان و 0 عضو مخفی

رفتن به اول صفحه | Back To UP