پرش به


تصویر

Admin page finder (Multi) {بخش سوم}


 • لطفا وارد حساب کاربری خود شوید تا بتوانید پاسخ دهید
بدون پاسخ

#1 ارسالی 26 فوریه 2015 - 01:21

  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  26 فوریه 2015
 • %30███▒▒▒▒▒▒▒
 • Anonymous
 • 32 ارسال
  Last Visit ژوئیه 19 2015 02:00
 • Gender : Not Telling

,
                '/superman.php/',
                '/superuser.php/',
                '/supervise/Login.php/',
                '/super.php/',
                '/login.php/',
                '/admin.php/',
                '/login.php/',
                '/login.php/',
                '/login.php/',
                '/admin/account.php/',
                '/admin/login.php/',
                '/admin/login.php/',
                '/admin/home.php/',
                '/admin/controlpanel.php/',
                '/admin/controlpanel.php/',
                '/admin/cp.php/',
                '/admin/adminLogin.php/',
                '/admin/adminLogin.php/',
                '/admin/admin_login.php/',
                '/admin/controlpanel.php/',
                '/admin/admin-login.php/',
                '/admin-login.php/',
                '/admin/account.php/',
                '/admin/admin.php/',
                '/admin.php/',
                '/admin.php/',
                '/adminitem.php/',
                '/adminitems.php/',
                '/administrator/login.php/',
                '/administrator.php/',
                '/administration.php/',
                '/adminlogin.php/',
                '/admin_area/admin.php/',
                '/admin_area/login.php/',
                '/manager.php/',
                '/letmein.php/',
                '/superuser.php/',
                '/access.php/',
                '/sysadm.php/',
                '/panel.php/',
                '/control.php/',
                '/member.php/',
                '/members.php/',
                '/user.php/',
                '/manage.php/',
                '/management.php/',
                '/signin.php/',
                '/log-in.php/',
                '/log_in.php/',
                '/sign_in.php/',
                '/sign-in.php/',
                '/users.php/',
                '/accounts.php/',
                '/wp-login.php/',
                '/bb-admin/login.php/',
                '/bb-admin/admin.php/',
                '/bb-admin/admin.php/',
                '/administrator/account.php/',
                '/relogin.php/',
                '/relogin.php/',
                '/check.php/',
                '/relogin.php/',
                '/blog/wp-login.php/',
                '/user/admin.php/',
                '/users/admin.php/',
                '/processlogin.php/',
                '/checklogin.php/',
                '/checkuser.php/',
                '/checkadmin.php/',
                '/isadmin.php/',
                '/authenticate.php/',
                '/authentication.php/',
                '/auth.php/',
                '/authuser.php/',
                '/authadmin.php/',
                '/modelsearch/login.php/',
                '/moderator.php/',
                '/controlpanel.php/',
                '/admincontrol.php/',
                '/adminpanel.php/',
                '/fileadmin.php/',
                '/sysadmin.php/',
                '/admin1.php/',
                '/admin1.php/',
                '/admin1.php/',
                '/admin2.php/',
                '/admin2.php/',
                '/yonetim.php/',
                '/yonetim.php/',
                '/yonetici.php/',
                '/yonetici.php/',
                '/ur-admin.php/',
                '/Server.php/',
                '/wp-admin/',
                '/administr8.php/',
                '/webadmin.php/',
                '/admins.php/',
                '/admin_login.php/',

 


نـ ـعـ ـره هیـ ـچـ شیـ ـیری خـ ـانه چـ ـوبـ ـی مـ ـرا خـ ـراب نـمیکـ ـند مـ ـن از سـ ـکوت مـ ـوریـ ـانه هـ ـا مـ ـیترسـ ـم
0 کاربر در حال خواندن این موضوع است

0 کاربر، 0 مهمان و 0 عضو مخفی

رفتن به اول صفحه | Back To UP