پرش به


تصویر

Admin page finder (Multi) {بخش دوم}


 • لطفا وارد حساب کاربری خود شوید تا بتوانید پاسخ دهید
بدون پاسخ

#1 ارسالی 26 فوریه 2015 - 01:17

  OFFLINE
  تاریخ عضویت :
  26 فوریه 2015
 • %30███▒▒▒▒▒▒▒
 • Anonymous
 • 32 ارسال
  Last Visit ژوئیه 19 2015 02:00
 • Gender : Not Telling

                '/relogin.php/',
                '/relogin.php/',
                '/check.php/',
                '/relogin.php/',
                '/blog/wp-login.php/',
                '/user/admin.php/',
                '/users/admin.php/',
                '/processlogin.php/',
                '/checklogin.php/',
                '/checkuser.php/',
                '/checkadmin.php/',
                '/isadmin.php/',
                '/authenticate.php/',
                '/authentication.php/',
                '/auth.php/',
                '/authuser.php/',
                '/authadmin.php/',
                '/cp.php/',
                '/modelsearch/login.php/',
                '/moderator.php/',
                '/controlpanel.php/',
                '/admincontrol.php/',
                '/adminpanel.php/',
                '/fileadmin.php/',
                '/sysadmin.php/',
                '/admin1.php/',
                '/admin2.php/',
                '/yonetim.php/',
                '/yonetici.php/',
                '/ur-admin.php/',
                '/Server.php/',
                '/administr8.php/',
                '/webadmin.php/',
                '/admins.php/',
                '/adm.php/',
                '/admin_login.php/',
                '/panel-administracion/login.php/',
                '/pages/admin/admin-login.php/',
                '/acceso.php/',
                '/admincp/login.php/',
                '/affiliate.php/',
                '/adm_auth.php/',
                '/memberadmin.php/',
                '/administratorlogin.php/',
                '/administrators.php/',
                '/siteadmin.php/',
                '/vorod.php/',
                '/vorud.php/',
                '/webmaster.php/',
                '/autologin.php/',
                '/userlogin.php/',
                '/admin_area.php/',
                '/cmsadmin.php/',
                '/admin/login.php/',
                '/admin/adminLogin.php/',
                '/moderator.php/',
                '/moderator.php/',
                '/moderator/login.php/',
                '/moderator/admin.php/',
                '/yonetici.php/',
                '/cgi-bin/login.php/',
                '/login1.php/',
                '/login_admin.php/',
                '/login_out/',
                '/login_out.php/',
                '/login_user.php/',
                '/loginsuper.php/',
                '/logout.php/',
                '/super1.php/',
                '/super_index.php/',
                '/super_login.php/',
                '/supermanager.php/',

 


نـ ـعـ ـره هیـ ـچـ شیـ ـیری خـ ـانه چـ ـوبـ ـی مـ ـرا خـ ـراب نـمیکـ ـند مـ ـن از سـ ـکوت مـ ـوریـ ـانه هـ ـا مـ ـیترسـ ـم
0 کاربر در حال خواندن این موضوع است

0 کاربر، 0 مهمان و 0 عضو مخفی

رفتن به اول صفحه | Back To UP