پرش به


قوانین تکمیلی

بنام خداوند بخشایش گر مهربان

—------------------------------------

—---| بخش اول قوانین کلی انجمن |----

—------------------------------------


- از تایپ به صورت پینگلیش اکیدا خودداری شود .
- در صورت مشاده کاربران ایجاد کننده حاشیه برای گروه برخورد جدی خواهد شد.
- احترام به درجات مافوق.
- حرکت در راستای قوانین مدنی کشور جمهوری اسلامی ایران.
- آپ کردن موضوع ها و سوالات در مدت زمان کمتر از 48 ساعت بعد ایجاد برای دریافت پاسخ ممنوع بوده و در صورت رعایت نشدن موضوع شما به بایگانی انتقال خواهد شد.


—------------------------------------

—---| یادآوری برای کاربران ( مخصوصا زیر 18 سال) |----

—------------------------------------- لطفا مدیران و دیگر کاربران را با الفاظی مثل داداش و غیره خطاب نکنید و از شوخی با آنها پرهیز کنید.
- احترام و ادب در کلام خود را حفظ نمایید و با دیگران با احترام برخورد نمایید.

رفتن به اول صفحه | Back To UP